Hvis MacBook Pro (Retina, 15-tommers, midten av 2015) ikke kan vekkes fra dvale

Når du prøve å vekke MacBook Pro (Retina, 15-tommers, midten av 2015), kan du se bare en sort skjerm som ikke reagerer, en sort skjerm med markør eller skrivebordet. Les om hva du bør gjøre.

Undersøk først følgende:

  • Skjermlysstyrken kan være justert ned.
  • Hvis du bruker en ekstern skjerm, kan den være slått av. 
  • Mac-maskinen kan være i sikker dvale. For å vekke Mac-maskinen fra sikker dvale må du koble den til strømadapteren og trykke på på/av-knappen.
  • Sørg for at Mac-maskinen ikke er slått av.

Hvis du fremdeles ikke får vekket MacBook Pro, følger du denne fremgangsmåten for å slå av Power Nap:

  1. Trykk på og hold på/av-knappen for å slå av Mac-maskinen.
  2. Vent i noen sekunder, og trykk deretter på på/av-knappen igjen for å slå på Mac-maskinen.
  3. Velg Apple-menyen () > Systemvalg når Mac-maskinen starter, og klikk deretter på Strømsparing.
  4. Klikk på Batteri-fanen, og fjern markeringen for Aktiver Power Nap når maskinen går på batteristrøm.
  5. Klikk på Strømforsyning-fanen, og fjern markeringen for Aktiver Power Nap når maskinen er koblet til en strømkilde.

Kontakt Apple-kundestøtte hvis du fortsatt har problemet etter at du har slått av Power Nap.

Publiseringsdato: