Finn og se filmer med 4K, HDR, Dolby Vision eller Dolby Atmos

Du kan kjøpe eller leie filmer fra iTunes Store i HD- og 4K-oppløsning. Disse videoene kan også ha utvidet dynamisk område (HDR) i HDR10, Dolby Vision eller Dolby Atmos.

Når du kjøper eller leier en film fra iTunes Store, spilles den automatisk av i formatet med den høyeste kvaliteten som er tilgjengelig for enheten du bruker. 

Kompatible enheter kan spille videoer med høyere kvalitet, som 4K-, HDR-, Dolby Vision- eller Dolby Atmos-versjoner, fra iTunes Store1 og noen tredjepartsapper2.


Format
Beskrivelse
4K
4K-merke
Video spilles av i høyere oppløsning. HD-videoer støtter en oppløsning på 1920 x 1080, mens oppløsningen for 4K-videoer er 3840 x 2160 – noe som sørger for et mer detaljert og skarpere bilde. Videoer i 4K tar seg fantastisk ut på kompatible TV-er.
HDR
HDR-merke
HDR-videoer har et bredere spekter av farger og lystetthet. Videoer med HDR ser bra ut på skjermer i alle størrelser.

iTunes Store støtter filmer med både HDR10 og Dolby Vision. Hvis du ser HDR-symbolet, kan denne iTunes Store-filmen spilles av i HDR10. Dolby Vision-symbolet vises når filmer er tilgjengelig i Dolby Vision.

På Apple TV 4K spilles innhold av automatisk i HDR-formatet som støttes av TV-en din.
Dolby Vision
Dolby Vision-merke
Dolby Atmos
Dolby Atmos-merke
Videoer med Dolby Atmos spille lyd som kan bade deg i tredimensjonal surroundlyd når det kombineres med et Dolby Atmos-kompatibelt lydanlegg. Apple TV 4K vil spille lyd gjennom høyttalerne i lydanlegget ditt, som automatisk avgjør hva som er den beste kombinasjonen av høyttalere å bruke. Les mer om hvordan du kan bruke Dolby Atmos sammen med hjemmekinoanlegget ditt og Apple TV 4K.

I iTunes Store er 4K-merke , HDR-merke , Dolby Vision-merke , eller Dolby Atmos-merke det høyeste tilgjengelige formatet som tilbys i iTunes Store. Formatet med høyest kvalitet som støttes av hver enhet, velges automatisk. Les mer om enhetskompatibilitet.

1. Hvis du kjøper eller leier en video med standardoppløsning (SD), vil den ikke ha noen versjoner du kan strømme høyere kvalitet.

2. kontakt apputvikleren hvis du har spørsmål om videokvaliteten de tilbyr.

Dette trenger du for å se på film i høyest mulig kvalitet

Hvis du kjøper eller leier en film fra iTunes Store, kan du strømme den på enheten du kjøpte den fra og på alle de andre enhetene dine, så lenge du er logget på med samme Apple-ID. Les mer om strømming av filmer eller TV-serier fra iTunes Store. På iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC eller Apple TV spilles videoer av automatisk i den beste kvaliteten som er tilgjengelig for enheten og Internett-forbindelsen din.

Finn videoer med 4K, HDR, Dolby Vision eller Dolby Atmos i iTunes Store

Hvis du vil se om en film kan spilles av i 4K på en kompatibel enhet, kan du se etter 4K-symbolet på produktsiden. Alle videoer som kan kjøpes eller leies i iTunes Store, er som standard tilgjengelig for avspilling i HD3.

Filmer i iTunes Store kan også være tilgjengelige i  HDR10 HDR-symbolet , Dolby Vision Dolby Vision-symbolet eller Dolby Atmos Dolby Atmos-merket. Innhold spiller automatisk i det HDR- og lydformatet som er kompatible med enheten.

3. Les hvordan du kan veksle mellom 4K/HD og SD i iTunes Store.

Sjekk kvaliteten på kjøpene dine

Hvis du tidligere har kjøpt en HD-film fra iTunes Store, kan det hende at du har tilgang til 4K-utgaven, HDR, Dolby Vision eller Dolby Atmos-forbedringer på en kompatibel enhet. Hvis iTunes Store-kjøpet ikke er tilgjengelig i en versjon med høy kvalitet nå, kan dette bli lagt til senere.

Hvis du vil sjekke videokvaliteten, kan du trykke eller klikke på en film i biblioteket. Se øverst på siden etter 4K-symbolet , HDR-symbolet , Dolby Vision-symbolet eller Dolby Atmos-merket.

Finn ut hvilken videokvalitet du kan spille av på enheten din

HD-videoer har bedre bildekvalitet enn SD-videoer. Enkelte videoer har innhold av enda høyere kvalitet, med et 4K-alternativ for 4K-kompatible enheter.

iPhone 8 eller nyere, iPad Pro (2017) og Apple TV 4K kan spille av HDR10- og Dolby Vision-innhold.

Apple TV 4K, koblet til en 4K-kompatibel TV, kan spille av 4K-innhold.4 4K-video, spesielt med HDR10 eller Dolby Vision, krever en HDMI-kabel som er kompatibel med disse formatene. Apple anbefaler HDMI-kabler med Compatible Dolby Vision-merket, siden disse har blitt testet med Apple TV 4K og et bredt utvalg av TV-er. Les mer om å spille av innhold i 4K, HDR eller Dolby Vision på Apple TV.

Avspilling av HDR10-, Dolby Vision- og 4K-innhold krever kompatible enheter. Sjekk disse tekniske spesifikasjonene for Apple-produktet ditt for å se om enheten kan spille av videoer i 4K, HDR eller Dolby Vision.

Du må ha et Dolby Atmos-kompatibelt lydanlegg for å kunne spille av lyd i Dolby Atmos. Les mer om Surroundlydinnstillinger på Apple TV 4K.

4. Hvis 4K-innholdet ditt ikke spilles av automatisk, går du til Innstillinger > Apper > «iTunes-filmer og TV-programmer» og kontroller at Hurtigstart er påslått for å spille av 4K-, HDR-, Dolby Vision- eller Dolby Atmos-innhold.

Hvis du ser en melding om at enheten kanskje ikke kan spille av videoer i 1080p (HD) eller 4K

Når du kjøper eller leier en film eller et TV-program fra iTunes Store, kan enheten varsle deg om at den ikke kan spille av videoinnhold i 1080p (HD) eller 4K. Enheten spiller i stedet automatisk av videoversjonen i den høyeste kvaliteten som den er i stand til. De andre Apple-enhetene dine spiller av versjonen med høyst kvalitet hvis de er kompatible.

Les mer om hvordan du kan laste ned kjøpt innhold på nytt.

Sjekk Internett-forbindelsen

Jo høyere kvaliteten på videoen er, jo raskere Internett-forbindelse trenger du for å strømme den. (Apple krever en minimumshastighet på 25 Mbps for strømming av 4K.) Apple-enheter bytter automatisk til en versjon med lavere videokvalitet hvis Internett-forbindelsen ikke er rask nok.

Du kan laste ned en lokal kopi av en HD-film til iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC, og du kan kanskje laste ned HDR- og Dolby Vision-versjoner på iOS-enhetene dine, men du kan ikke laste ned 4K-versjoner.

Les mer

Publiseringsdato: