Deaktiver eller slett brukere fra Apple School Manager

Finn ut hvordan du deaktiverer eller sletter brukere, inkludert innholdsansvarlige, institusjonsansvarlige og administratorer, fra Apple School Manager-organisasjonen din.

Når du sletter en bruker fra Apple School Manager, mister vedkommende tilgangen til kontoen sin fra alle enheter. Du kan ikke gjenopprette tilknyttede data etter at du har slettet kontoen. Brukere med kjøp eller kreditt kan heller ikke slettes. Hvis brukerkontoen du ønsker å slette har kjøp eller kreditt, må du bruke opp gjenværende kreditt på kontoen og overføre eventuelle kjøp til en plassering.

Når du deaktiverer en bruker, kan ikke vedkommende lenger bruke den administrerte Apple-ID-en sin. Når du fjerner en bruker med SIS-verktøyet eller via SFTP, blir vedkommendes konto deaktivert. En konto slettes 120 dager etter at den er deaktivert så fremt den ikke har kjøp eller kreditt.

Hvis du vil slette en konto umiddelbart, må du logge på Apple School Manager og slette brukeren manuelt. Kun administratorer, institusjonsansvarlige, personansvarlige og ansvarlige ledere kan slette brukere som standard. Hvis du er en administrator, institusjonsansvarlig, personansvarlig eller ansvarlig leder og du ikke kan slette brukere, kontakter du administratoren som har ansvar for Apple School Manager i organisasjonen din. 

Deaktiver kontoer via Apple School Manager

 1. Klikk på Kontoer.
 2. Velg kontoen eller kontoene du vil deaktivere.
 3. Hvis du bare deaktiverer én konto, klikker du på Deaktiver konto.
  Hvis du har valgt flere kontoer, klikker du på Endre > Deaktiver. Klikk på Fortsett.
 4. Klikk på Ferdig.

Slett kontoer via Apple School Manager

Følg denne fremgangsmåten etter at du har deaktivert kontoene:

 1. Klikk på Kontoer.
 2. Velg kontoen eller kontoene du vil slette.
 3. Hvis du bare sletter én konto, klikker du på Slett.
  Hvis du har valgt flere kontoer, klikker du på Endre > Slett. Klikk på Fortsett. 
 4. Klikk på Ferdig.

Publiseringsdato: