Legge til emojier til en video i Clips på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan legge til emojier til videoklipp mens du tar dem opp, eller du kan legge dem til i eksisterende klipp i videoen.

Åpne en video eller lag en ny en

 1. Åpne Clips.* Hvis du har brukt Clips før, åpnes den siste videoen du jobbet med, automatisk.
 2. Trykk på  øverst til venstre.
 3. Trykk på  for å opprette en ny video. For å åpne en lagret video sveiper du for å se lagrede videoer, trykk på videoen, og trykk på Åpne.

* Finner du ikke Clips-appen? Sveip til høyre fra Hjem-skjermen til en skjerm vises med et Søk-felt øverst, og deretter skriver du Clips i Søk-feltet. Ser du fremdeles ikke appen? Last ned Clips fra App Store.

Legg til en emoji

Slik legger du til en emoji før du tar opp video eller legger til et bilde:

 1. Trykk på .
 2. Trykk på Emoji.
 3. Trykk på en emoji for å legge den til i midten av klippet i visningen. Eller dra emojien fra navigeringen til klippet.
 4. Dra for å flytte emojien dit du vil ha den. 
 5. Klyp for å endre størrelse på eller rotere emojien. 
 6. Trykk på  for å lukke emoji-navigeringen.
 7. Trykk og hold på  for å ta opp videoen. 
 8. For å ta et bilde trykker du på , og deretter trykker du og holder på  for å legge til bildet i videoen.

For å legge til en emoji til et klipp du allerede har tatt opp, velger du klippet i tidslinjen nederst på skjermen, og deretter legger du til emojien.

Slett en emoji

 1. Velg klippet i tidslinjen som har emojien du vil endre.
 2. Trykk på emojiene, og trykk deretter på Slett.

Publiseringsdato: