Kom i gang med figurer

Velg mellom hundrevis av figurer i figurbiblioteket. Du kan legge dem til i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter, eller lag dine egne figurer i iWork.

Du kan raskt sette inn figurer fra iWork-figurbiblioteket i dokumentent.

 • Klikk på figursymbolet på Mac, og velg deretter en figur.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Legg til ny og deretter på figursymbolet . Trykk på en figur.
 • iCloud.com klikker du på figursymbolet, og deretter velger du en figur.

Når du legger til og plasserer figuren, kan du dele den opp eller kombinere den med andre figurer for å opprette en egen figur. Når du har redigert figuren din, legger du den til i figurbiblioteket for senere bruk.*

Noen funksjoner er bare tilgjengelig i Pages, Numbers og Keynote for Mac.

Bryt opp figurer

Noen figurer har flere deler. Når du bryter opp en figur, kan du endre farge og form på enkeltdeler eller slette dem fra figuren. 

 • På iPhone, iPad eller iPod touch velger du figuren du vil bryte opp, og deretter trykker du på penselsymbolet. Trykk på Ordne og deretter på Bryt opp.
 • Kontroll-klikk på figuren på Mac, og velg Bryt opp.

Noen figurer i figurbiblioteket inkluderer andre potensielle figurer du kanskje vil bruke. Hvis du for eksempel vil bruke en figur av California, kan du sette inn hele kartet over USA og forstørre det. Når du deler opp figuren, kan du bruke California-figuren for seg selv. Hvis du vil bruke figuren igjen senere uten å dele den opp fra hovedfiguren, legger du figuren til i figurbiblioteket ditt.

Når du har delt opp en figur, kan du endre farge på hver enkelt del. Du kan for eksempel endre farge på hver stat på kartet, eller du kan endre farge på en del du har isolert fra resten av figuren.

 


        

Opprett nye figurer

Du kan kombinere figurer og trekke dem fra hverandre for å opprette nye figurer. Det finnes fire forskjellige måter å opprette nye figurer på: Foren, Krysning, Trekk fra eller Utelat.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch velger du figuren du vil bruke, og deretter trykker du på penselsymbolet. Trykk på Ordne, og velg deretter hvordan du vil kombinere figurene.
 • På Mac velger du alle figurene du vil bruke, og deretter går du til penselsymbol > Ordne og velger hvordan du vil kombinere figurene.

To figurer som er forent

Foren
Når du forener flere figurer, kombineres de til én figur.

En figur med krysning

Krysning
Når du legger flere figurer slik at de krysser hverandre, opprettes en figur av delene som overlapper.

En figur som er trukket fra en annen

Trekk fra
Når du trekker en figur fra en annen, fjernes den delen av figuren som ligger over en annen figur.
 

To figurer med utelating

Utelat
Når du utelater to figurer, opprettes en figur hvor det overlappende området mellom figurene er utelatt.
 

Legg stiler til figuren

Når du har lagt til en figur i dokumentet, kan du endre følgende stiler for figuren*:

 • Fyll Du kan fylle figurer med et bilde, én farge eller en forløpning (to eller flere farger som blandes i hverandre). 
 • Kant Du kan legge til en kant, for eksempel en bilderamme eller en stiplet linje. Deretter justerer du tykkelsen, fargen og andre egenskaper for kanten.
 • Skygge Du kan legge til opptil seks forskjellige forhåndsinnstilte skygger på figuren. Deretter justerer du skarphet, forskyvning og gjennomsiktighet for skyggen.
 • Speilbilde Du kan legge et speilbilde til figuren og justere synligheten. 
 • Gjennomsiktighet Du kan opprette stilige effekter ved å gjøre objekter mer eller mindre gjennomsiktige. 

Slik endrer du stilen til figuren:

 • På Mac velger du figuren, og deretter klikker du på penselsymbol > Stil. Klikk på visningstrekanten for å utvide individuelle stiler og se avanserte alternativer.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på penselsymbol > Stil. Slå på en av stilene for å se avanserte alternativer.
 • På iCloud.com klikker du på penselsymbol > Stil. Velg en av stilene for å se avanserte alternativer.

På Mac kan du lagre stiler og se forhåndsvisninger av figurer i figurbiblioteket med hvilken som helst stil i stilminiatyrbildene dine.

For å lagre stilen din går du til penselsymbol > Stil, og deretter klikker du på pilen til høyre for stilminiatyrbildene for å gå til den siste gruppen med stiler. Klikk på Legg til ny stil-symbol. Når du har lagret stilen, kan du justere den når som helst. Velg figuren med stilendringer, deretter Kontroll-klikker du på stilmalen og velger «Definer stil fra markering på nytt».

For å forhåndsvise med en stil, går du til penselsymbol > Stil. Klikk og hold på stilen du vil flytte helt til den blinker. Deretter drar du den til øverste venstre hjørne på den første siden med stiler. Når du åpner figurbiblioteket, legges stilen til i figurforhåndsvisningene.

*Noen funksjoner er bare tilgjengelig i Pages, Numbers og Keynote for Mac.

Legg til figurer i figurbiblioteket

Du kan legge til egendefinerte figurer i figurbiblioteket. Når du lagrer en egendefinert figur, lagres figuregenskaper som bane, vending og rotering, men størrelse, farge, gjennomsiktighet og andre egenskaper lagres ikke. 

På Mac Kontroll-klikker du på figuren og velger Lagre i Mine figurer.

Når du har lagt til en figur i biblioteket, er den tilgjengelig i Pages, Numbers og Keynote på Mac. 

Publiseringsdato: