Kom i gang med figurer

Velg mellom hundrevis av figurer i figurbiblioteket. Du kan legge dem til i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter eller lage dine egne figurer i iWork.

Du kan raskt sette inn figurer fra iWork-figurbiblioteket i dokumentet.

 • På Mac klikker du på Figur-knappen  og velger en figur.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Sett inn-knappen , og deretter trykker du på Figurer-knappen . Trykk på en figur.
 • iCloud.com klikker du på Velg en figur eller linje du vil legge til i denne presentasjonen, og deretter velger du en figur.

Når du legger til og plasserer figuren, kan du dele den opp eller kombinere den med andre figurer for å opprette en egen figur. Når du har redigert figuren din, legger du den til i figurbiblioteket for senere bruk.1

Bryt opp figurer

Noen figurer har flere deler. Når du bryter opp en figur, kan du endre farge og form på enkeltdeler eller slette dem fra figuren. 

 • På iPhone, iPad eller iPod touch velger du figuren du vil bryte opp, og deretter trykker du på Format-knappen . Trykk på Ordne og deretter på Bryt opp.
 • Kontroll-klikk på figuren på Mac, og velg Bryt opp.

Noen figurer i figurbiblioteket inkluderer andre potensielle figurer du kanskje vil bruke. Hvis du for eksempel vil bruke en figur av California, kan du sette inn hele kartet over USA og forstørre det. Når du deler opp figuren, kan du bruke California-figuren for seg selv. Hvis du vil bruke figuren igjen senere uten å dele den opp fra hovedfiguren, legger du figuren til i figurbiblioteket ditt.

Når du har delt opp en figur, kan du endre farge på hver enkelt del. Du kan for eksempel endre farge på hver stat på kartet, eller du kan endre farge på en del du har isolert fra resten av figuren.

Keynote på Mac viser at delstaten California er valgt ved siden av USA-figurene

 


        To figurer stablet oppå hverandre der én figur er valgt

Opprett nye figurer

Du kan kombinere figurer og trekke dem fra hverandre for å opprette nye figurer. Det finnes fire forskjellige måter å opprette nye figurer på: Foren, Skjæring, Trekk fra eller Utelat.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch velger du figurene du vil bruke, og deretter trykker du på Format-knappen . Trykk på Ordne, og velg deretter hvordan du vil kombinere figurene.
 • På Mac velger du alle figurene du vil bruke, klikker på Format-knappen , klikker på Ordne, og deretter velger du hvordan du vil kombinere figurene.

To figurer som er forent

Foren
Når du forener flere figurer, kombineres de til én figur.

En figur med skjæring

Skjæring
Når du legger flere figurer slik at de krysser hverandre, opprettes en figur av delene som overlapper.

En figur som er trukket fra en annen

Trekk fra
Når du trekker en figur fra en annen, fjernes den delen av figuren som ligger over en annen figur.
 

To figurer med utelating

Utelat
Når du utelater to figurer, opprettes en figur hvor det overlappende området mellom figurene er utelatt.
 


Legg stiler til figuren

Når du har lagt til en figur i dokumentet, kan du endre følgende stiler for figuren:2

 • Fyll Du kan fylle figurer med et bilde, én farge eller en forløpning (to eller flere farger som blandes i hverandre). 
 • Kantlinje Du kan legge til en kantlinje, for eksempel en bilderamme eller en stiplet linje. Deretter justerer du tykkelsen, fargen og andre egenskaper for kanten.
 • Skygge Du kan legge til opptil seks forskjellige forhåndsinnstilte skygger på figuren. Deretter justerer du skarphet, forskyvning og gjennomsiktighet for skyggen.
 • Refleksjon Du kan legge et speilbilde til figuren og justere synligheten. 
 • Opasitet Du kan skape stilige effekter ved å gjøre objekter mer eller mindre gjennomsiktige. 

Slik endrer du stilen til figuren:

 • På Mac velger du figuren og klikker på Format-knappen  og deretter på Stil. Klikk på visningstrekanten for å utvide individuelle stiler og se avanserte alternativer.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Format-knappen  og deretter på Stil. Slå på en av stilene for å se avanserte alternativer.
 • På iCloud.com klikker du på Vis eller skjul alternativer for format og stil > Stil. Velg en av stilene for å se avanserte alternativer.

Lagre og angi standardstiler på Mac

På Mac kan du lagre en stil og endre standardstilen for nye figurer i dokumentet ditt.

Slik lagrer du stilen din:

 1. Klikk på Format-knappen  og deretter på Stil.
 2. Klikk på pilen til høyre for stilminiatyrbildene for å gå til den siste gruppen med stiler. 
 3. Klikk på Ny forhåndsinnstilt stil-knappen 

Når du har lagret stilen, kan du justere den når som helst. Velg figuren med stilendringer, og Kontroll-klikk deretter på stilmalen og velg «Definer stil fra markering på nytt».

Slik endrer du standardstilen for nye figurer i dokumentet ditt:

 1. Klikk på Format-knappen  og deretter på Stil. 
 2. Klikk og hold inne på stilen du vil flytte. 
 3. Deretter drar du den til øverste venstre hjørne på den første siden med stiler. 

Når du åpner figurbiblioteket, legges stilen til i figurforhåndsvisningene.


Legg til tekst og andre objekter i en figur

For å legge til tekst i en figur dobbelttrykker du (på iPhone eller iPad) eller dobbeltklikker (på Mac) på figuren, og deretter angir du teksten. 

Du kan også plassere objekter som figurer, bilder, videoer, tekstbokser og ligninger i en figur, slik at de blir nestet. Hvis du skriver i den ytterste figuren (hovedfiguren), flyttes det innvendige nestede objektet med teksten etter hvert som du redigerer:

 • Legg til det nye objektet i dokumentet på iPhone eller iPad. Velg det nye objektet, og trykk deretter på Klipp ut. Dobbelttrykk på figuren som du vil neste med det nye objektet, slik at innsettingspunktet vises inne i figuren, trykk på den igjen, og trykk deretter på Lim inn.
 • Legg til det nye objektet i dokumentet på Mac. Kontroll-klikk på det nye objektet, og velg deretter Klipp ut. Kontroll-klikk på figuren som du vil neste det nye objektet med, og velg deretter Lim inn.


Legg til figurer i figurbiblioteket

Du kan legge til egendefinerte figurer i figurbiblioteket. Når du lagrer en egendefinert figur, lagres figuregenskaper som bane, vending og rotering, men størrelse, farge, gjennomsiktighet og andre egenskaper lagres ikke.

 • På Mac Kontroll-klikker du på figuren og velger Lagre i Mine figurer.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på figuren og deretter på Legg til i Figurer.

Hvis du vil bruke iCloud til å synkronisere egendefinerte figurer på enhetene dine, trenger du følgende:

Du kan bruke egendefinerte figurer i samme app på Mac, iPhone, iPad og iPod touch. Hvis du for eksempel legger til en figur i Pages på iPhone, kan du bruke den i Pages på en av de andre enhetene dine. 

1. Egendefinerte figurer støttes kun på Mac, iOS og iPadOS. Du kan ikke opprette eller bruke egendefinerte figurer på iCloud.com.

2. Enkelte stiler er kun tilgjengelig i Pages, Numbers og Keynote på Mac, iPhone, iPad og iPod touch.

Publiseringsdato: