Legg til og svar på kommentarer i Pages, Numbers og Keynote

Du kan bruke kommentartråder til å kommunisere med andre deltakere om endringer i dokumentet, regnearket eller presentasjonen.

Når du oppretter eller gjennomgår et dokument, kan du legge til og svare på kommentarer for å kommunisere med andre om dokumentet uten å gå ut av Pages, Numbers eller Keynote. Kommentarer fra forskjellige personer vises i unike farger og inkluderer forfatterens navn. Du kan også skrive ut dokumentet med eller uten kommentarene.

Legg til kommentarer

Du kan raskt legge til en kommentar ved å markere teksten, cellen, objektet eller lysbildet du ønsker å kommentere, og deretter gjør du følgende:

 • På Mac: Klikk på Kommenter-knappen , skriv inn kommentaren din og klikk på Ferdig.
 • På iPhone eller iPad: Trykk på Kommenter i menyen som vises. Du må kanskje trykke på  for å se Kommenter. Hvis du legger til en kommentar for en celle i Numbers, trykker du på handlingsmenyen for cellen, og deretter trykker du på Legg til kommentar. Skriv inn kommentaren, og trykk på Ferdig.
  iPad Pro med Numbers-dokument åpent og diagramvalgene synlige

I de nyeste versjonen av Pages, Numbers og Keynote kan alle svare på kommentarene dine. Hvis du samarbeider med andre, vises kommentarer og svar i sanntid, så du trenger ikke å gå ut av dokumentet. 

Hvis du vil svare på en kommentar, viser du kommentaren og klikker eller trykker på Svar.

Vis kommentarer

Når en kommentar er tilgjengelig i Pages eller Keynote, vises en gul firkant ved siden av innholdet. I Numbers vises en gul trekant i hjørnet av den aktuelle cellen. Slik åpner du kommentarer:  

 • I Pages og Keynote for Mac, iPhone og iPad: Klikk eller trykk på den gule firkanten.
 • I Numbers for Mac: Klikk på cellen. I Numbers for iPhone og iPad: Trykk på cellen, trykk på handlingsmenyen for cellen og deretter på Vis kommentar.

Hvis du vil gå til neste eller forrige kommentar i dokumentet, trykker eller klikker du på pilene i kommentaren.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser kommentarer.


Rediger kommentarer

iPad Pro med Numbers-dokument åpent med kommentarer

Hvis du vil redigere kommentaren din, åpner du kommentaren og klikker eller trykker på delen av kommentaren du vil endre. Klikk eller trykk på Ferdig for å lagre endringene. Hvis kommentaren din har fått svar, klikker du på tidsstempelet eller Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Rediger kommentar. Du kan bare redigere dine egne kommentarer og svar.


Skriv ut kommentarer

Finn ut hvordan du skriver ut et dokument, et regneark eller en presentasjon med kommentarene inkludert.

Skriv ut kommentarer i Pages, Numbers og Keynote på iPad eller iPhone

 1. Trykk på Mer-knappen , og deretter på Skriv ut.
 2. Slå på kommentarer:
  • Slå på Skriv ut kommentarer i Pages, og trykk deretter på Neste.
  • Trykk på Utskriftsinnstillinger-knappen i Numbers , slå på Kommentarer, og trykk deretter på Skriv ut.
  • I Keynote trykker du på Hel side-lysbildelayout eller Detaljert lysbildelayout, slår på Skriv ut kommentarer, og trykker på Neste.
 3. Velg en skriver og antall kopier, og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut kommentarer i Pages, Numbers og Keynote på Macen

 1. Velg Arkiv > Skriv ut.
 2. Velg Pages, Numbers eller Keynote i lokalmenyen under kontrollene for sidevalg.
  Hvis du ikke ser lokalmenyen, klikker du på Vis detaljer.
 3. Slå på kommentarer:
  • I Pages eller Numbers velger du Skriv ut kommentarer.
  • I Keynote klikker du på Lysbildelayout, og deretter velger du Inkluder kommentarer.
 4. Klikk på Skriv ut.


Slett kommentarer

Hvis du vil slette kommentaren, viser du den og klikker eller trykker på Slett. For å slette et svar klikker du på tidsstempelet eller trykker på Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Slett svar.


Vis og skjul kommentarer

Hvis du ikke kan se kommentarene dine, må du sjekke at du har angitt at de skal vises i appen: 

 • På Mac klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. For å se kommentarpanelet klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarpanel.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-knappen , trykker på Innstillinger, og deretter slår du på Kommentarer.
Publiseringsdato: