Legge til og svare på kommentarer i iWork

Du kan bruke kommentartråder for å kommunisere med andre deltakere vedrørende endringer i Pages-, Numbers- eller Keynote-filer.

Når du oppretter eller leser et dokument, kan du legge til kommentarer for å kommunisere med andre om prosjektet, uten å forlate Pages, Numbers eller Keynote. Kommentarer fra forskjellige personer vises i en unik farge og inkluderer forfatterens navn.

Du kan raskt legge til en kommentar ved å markere teksten, cellen, objektet eller lysbildet du ønsker å kommentere, og deretter:

  • På Mac klikker du på Kommenter-knappen  og skriver kommentaren. Klikk på Ferdig.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Kommenter i menyen som vises. Du må kanskje trykke på  for å se Kommenter. Skriv kommentaren, og trykk på Ferdig. Hvis du kommenterer om en celle i Numbers, trykker du på  handlingsmenyen for celle, og deretter trykker du på Legg til kommentar-knappen .
    Så trykker du på  handlingsmenyen for celle, og deretter trykker du på Vis kommentar for å se kommentaren.

I de nyeste versjonen av Pages, Numbers og Keynote kan alle svare på kommentarene dine. Hvis du samarbeider med andre, vises kommentarer og svar i sanntid, så du trenger ikke å forlate dokumentet. 

Hvis du vil svare på en kommentar, viser du kommentaren og klikker eller trykker på Svar.

Hvis du vil redigere kommentaren din, åpner du den og klikker eller trykker der du vil redigere. Klikk eller trykk på Ferdig for å lagre endringene. Hvis kommentaren din har fått svar, klikker du på tidsstempelet eller Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Rediger kommentar. Du kan bare redigere dine egne kommentarer og svar.

Hvis du vil slette kommentaren, viser du den og klikker eller trykker på Slett. For å slette et svar klikker du på tidsstempelet eller trykker på Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Slett svar. Med mindre du er eieren av dokumentet, kan du bare slette dine egne kommentarer og svar.


Vise kommentarer

Hvis du ikke kan se kommentarene dine, må du påse at du har angitt at de skal vises i appen: 

  • På Mac klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. For å se kommentarpanelet klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarpanel.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-knappen , trykker på Innstillinger, og deretter slår du på Kommentarer.

Hvis du vil gå til neste eller forrige kommentar i dokumentet, trykker du på pilene i kommentaren.

Publiseringsdato: