Legge til og svare på kommentarer i iWork

Du kan bruke kommentartråder til å kommunisere med andre deltakere om endringer i Pages-, Numbers- eller Keynote-filer.

Når du oppretter eller gjennomgår et dokument, kan du legge til og svare på kommentarer for å kommunisere med andre om dokumentet uten å gå ut av Pages, Numbers eller Keynote. Kommentarer fra forskjellige personer vises i unike farger og inkluderer forfatterens navn.

Legg til kommentarer

Du kan raskt legge til en kommentar ved å markere teksten, cellen, objektet eller lysbildet du ønsker å kommentere, og deretter gjør du følgende:

  • På Mac: Klikk på Kommenter-knappen , skriv inn kommentaren din og klikk på Ferdig.
  • På iPhone eller iPad: Trykk på Kommenter i menyen som vises. Du må kanskje trykke på  for å se Kommenter. Hvis du legger til en kommentar for en celle i Numbers, trykker du på  handlingsmenyen for cellen, og deretter trykker du på Legg til kommentar-knappen . Skriv kommentaren, og trykk på Ferdig. 

I de nyeste versjonen av Pages, Numbers og Keynote kan alle svare på kommentarene dine. Hvis du samarbeider med andre, vises kommentarer og svar i sanntid, så du trenger ikke å gå ut av dokumentet. 

Hvis du vil svare på en kommentar, viser du kommentaren og klikker eller trykker på Svar.

Vise kommentarer

Når en kommentar er tilgjengelig i Pages eller Keynote, vises en gul firkant ved siden av innholdet. I Numbers vises en gul trekant i hjørnet av den aktuelle cellen. Slik åpner du kommentarer:  

  • I Pages og Keynote for Mac, iPhone og iPad: Klikk eller trykk på den gule firkanten.
  • I Numbers for Mac: Klikk på cellen. I Numbers for iPhone og iPad: Trykk på cellen, trykk på handlingsmenyen for cellen og deretter på Vis kommentar.

Hvis du vil gå til neste eller forrige kommentar i dokumentet, trykker eller klikker du på pilene i kommentaren.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser kommentarer.


Rediger kommentarer

Hvis du vil redigere kommentaren din, åpner du kommentaren og klikker eller trykker på delen av kommentaren du vil endre. Klikk eller trykk på Ferdig for å lagre endringene. Hvis kommentaren din har fått svar, klikker du på tidsstempelet eller Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Rediger kommentar. Du kan bare redigere dine egne kommentarer og svar.


Slett kommentarer

Hvis du vil slette kommentaren, viser du den og klikker eller trykker på Slett. For å slette et svar klikker du på tidsstempelet eller trykker på Mer-knappen , og deretter klikker eller trykker du på Slett svar.

Hvis du samarbeider med andre, kan du slette enkeltkommentarer eller kommentartråder. Sletting av individuelle kommentarer og svar i kommentartråder er kun tilgjengelig hvis du la til kommentaren selv eller er eieren av dokumentet. 


Vis og skjul kommentarer

Hvis du ikke kan se kommentarene dine, må du sjekke at du har angitt at de skal vises i appen: 

  • På Mac klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. For å se kommentarpanelet klikker du på Vis-menyen , og deretter klikker du på Vis kommentarpanel.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-knappen , trykker på Innstillinger, og deretter slår du på Kommentarer.
Publiseringsdato: