Legge til og svare på kommentarer i iWork

Du kan bruke kommentartråder for å kommunisere med andre deltakere vedrørende endringer i Pages-, Numbers- eller Keynote-filer.

        

Når du oppretter eller leser et dokument, kan du legge til kommentarer for kommunisere med andre om prosjektet, uten å forlate Pages, Numbers eller Keynote.  Kommentarer fra forskjellige personer vises i en unik farge og inkluderer forfatterens navn.

Du kan raskt legge til en kommentar ved å markere teksten, cellen, objektet eller lysbildet du ønsker å kommentere, og deretter:

  • På Mac klikker du på  ¨og skriver kommentaren. Klikk på Ferdig.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Kommenter i kontekstmenyen. Du må kanskje trykke på  for å se Kommenter. Skriv kommentaren, og trykk på Ferdig. Hvis du kommenterer en celle i Numbers, trykker du på  > Legg til kommentar. Etterpå kan du trykke på  > Vis kommentar for å vise kommentaren.

I de nyeste versjonen av Pages, Numbers og Keynote kan alle svare på kommentarene dine. Hvis du samarbeider med andre, vises kommentarer og svar i sanntid, slik at du ikke trenger å forlate dokumentet. 

Hvis du vil svare på en kommentar, viser du kommentaren og klikker eller trykker på Svar.

Hvis du vil redigere kommentaren din, åpner du den og klikker eller trykker der du vil redigere. Klikk eller trykk på Ferdig for å lagre endringene. Hvis det finnes svar på kommentaren, klikker du på tidsstempelet eller trykker på  > Rediger kommentar. Du kan bare redigere dine egne kommentarer og svar.

Hvis du vil slette kommentaren, viser du den og klikker eller trykker på Slett. Hvis du vil slette et svar, klikker du på tidsstempelet eller trykker på  > Slett svar. Med mindre du er eieren av dokumentet, kan du bare slette dine egne kommentarer og svar.

Vise kommentarer

Hvis du ikke kan se kommentarene dine, må du påse at du har angitt at de skal vises i appen: 

  • På Mac klikker du på  > Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. Hvis du vil vise kommentarer-panelet, klikker du på  >Vis kommentarer-panel
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på  og slår på Kommentarer.

Hvis du vil gå til neste eller forrige kommentar i dokumentet, trykker du på pilene i kommentaren.

Publiseringsdato: