Utvid og zoom inn på arbeidsområdet i Keynote for Mac

Finn ut hvordan du utvider lerretet rundt et lysbilde for å gjøre arbeidsområdet større.

Hvis du arbeider med en kompleks lysbildelayout, kan du utvide lerretet rundt lysbildet for å få mer plass å jobbe på. Du kan bruke den ekstra plassen til å legge til eller tilpasse bilder eller mellomlagre objekter du vil flytte til et lysbilde under en presentasjon.

Klikk på Zoom på verktøylinjen, og kontroller at Tilpass lysbilde ikke er valgt. Deretter fjerner du avmerkingen for Sentrer automatisk.

Dra hvilket som helst objekt ut av lysbildet. Når du drar et objekt, utvides lerretet for å gjøre plass til det. Du kan utvide lerretet til å bli så stort du vil.

Du kan rulle rundt på lerretet eller holde nede mellomromstasten og dra for å panorere lerretet.

Hvis du ønsker å se så mye av innholdet som mulig samtidig, velger du Vis > Zoom > Zoom til størrelsen på innholdet.

Hvis du vil deaktivere det utvidede lerretet, velger du Zoom > Sentrer automatisk. Hvis du har plassert objekter på lerretet, kan disse være ute av syne, men du kan fremdeles velge og redigere dem i objektlisten

Når du åpner en presentasjon på nytt, er Sentrer automatisk valgt automatisk selv om avmerkingen var fjernet da du lukket presentasjonen. Hvis du hadde innhold på det utvidede lerretet, kan dette være ute av syne.

Publiseringsdato: