Konfigurer autokorrektur og legg til ord i rettskrivningsordboken i Pages, Numbers og Keynote

Kontroller staving automatisk, konfigurer automatisk teksterstatning, legg til ord i rettskrivningsordboken med mer på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Konfigurer autokorrektur

Slå på autokorrektur på enheten din:

 • På iPhone eller iPad åpner du et dokument i Pages, Numbers eller Keynote, trykker på Mer-knappen , og deretter trykker du på Autokorrektur.
 • På Mac velger du i Pages, Numbers eller Keynote [appnavn] > Valg fra menylinjen, og deretter velger du Autokorrektur.

I innstillingene for autokorrektur kan du tilpasse hvordan Pages, Numbers og Keynote skal håndtere staving og formatering ved å velge eller fjerne markeringen for alternativene som er tilgjengelige. Disse valgene inkluderer:

 • Gjenkjenne lister
 • Gjenkjenne koblinger
 • Bruke koblingsstiler
 • Bruke hevet skrift for nummersuffikser
 • Formatering av brøker
 • Bruke Smarte anførselstegn for å erstatte enkle eller doble anførselstegn med doble vinkler, eller velg egen stil for anførselstegn.

Hvis du bruker iCloud-nøkkelringen, deles innstillingene for hver app med alle Apple-produktene som er logget på iCloud-kontoen din.

Enkelte alternativer kan også være tilgjengelig under andre menyer i iWork. Hvis du endrer innstillingen i en annen meny, endres også innstillingene for autokorrektur. Noen iWork-innstillinger ligner på andre innstillinger på iPhone, iPad eller Mac. I de fleste tilfeller overstyrer innstillingene du velger i Pages, Numbers eller Keynote, systeminnstillingene på enheten din.


Konfigurer tilpassede teksterstatninger

Med teksterstatning kan du bruke snarveier for å erstatte lengre fraser. Når du skriver inn snarveien i dokumentet, erstattes den automatisk med frasen. 

I innstillingene for autokorrigering for Pages, Numbers og Keynote kan du konfigurere teksterstatning spesifikt til bruk i hver enkelt app.

Konfigurer tilpassede teksterstatninger på iPhone eller iPad

 1. Trykk på Mer-knappen med dokumentet åpent
 2. Trykk på Innstillinger.
 3. Trykk på Autokorrektur. 
 4. Kontroller at Teksterstatning er slått på, og trykk på Erstatningsliste.
 5. Trykk på Legg til-knappen 
  • For Snarvei angir du teksten du vil bruke for å utløse erstatningen (f.eks. «(c)»). 
  • Under Uttrykk angir du hva du ønsker at appen skal endre teksten til (f.eks. «©»).

Hvis du brukte dette eksemplet, blir «(c)» endret til «©» hver gang du skriver det i Pages, Numbers eller Keynote.

Konfigurer tilpassede teksterstatninger på Mac

 1. Åpne innstillingene for autokorrektur. 
 2. Kontroller at «Automatiske endringer for symboler og tekst» er valgt under Erstatning, og klikk på Legg til-knappen 
  • Under Erstatt angir du teksten du vil bruke for å utløse erstatningen (f.eks. «(c)»). 
  • Under Med angir du hva du ønsker at appen skal endre teksten til (f.eks. «©»).

Hvis du brukte dette eksemplet, blir «(c)» endret til «©» hver gang du skriver det i Pages, Numbers eller Keynote.

Angre en teksterstatning

Hvis Pages, Numbers eller Keynote erstatter teksten, men du ønsker å gjenopprette den til det du skrev, trykker du på Kommando-Z på tastaturet eller på Angre-knappen 


Bruke autokorrektur med andre språk

Autokorrektur er tilgjengelig for språkene som er konfigurert for stavekontroll på Macen. Hvis du vil se disse språkene, går du til Systemvalg > Tastatur > Tekst, og klikker på lokalmenyen Stavekontroll. Klikk på «Konfigurer» for å finne ut hvordan du legger til ordlister for stavekontroll for flere språk. Autokorrektur er ikke tilgjengelig for alle språk på iPhone eller iPad. 


Legg til ord i rettskrivningsordboken

Når Pages, Numbers eller Keynote oppdager et ord som ikke gjenkjennes, understrekes ordet med en prikket rød linje. Du kan legge til ordet i ordboka på enheten som brukes av iWork og andre apper, slik at det gjenkjenner ordet og inkluderer det i stavekontroller:

 • På iPad eller iPhone trykker du på ordet som er underskrevet, og deretter trykker du på Lær stavemåte (du må kanskje trykke på Erstatt først). 
 • På Mac Kontroll-klikker du på ordet, og deretter velger du Lær stavemåte. 

I Pages, Numbers eller Keynote på Mac kan du også velge Ignorer stavemåte hvis du ikke lenger vil at appen skal markere dette ordet som feilstavet. Hvis du vil legge til, redigere eller fjerne ordene i iWork-appens Ignorerte ord-liste, velger du Pages > Valg, velger Autokorrektur, og deretter klikker du på Ignorerte ord. Klikk på Legg til-knappen (+) eller Fjern-knappen (-) for å legge til eller fjerne ord. Eller klikk på et ord for å redigere stavemåten.

Publiseringsdato: