Konfigurer autokorrektur og teksterstatning for Pages, Numbers eller Keynote

Bruk autokorrektur i iWork-apper for å tilpasse staving, formatering og teksterstatning i apper på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

 • På Mac åpner du Pages, Numbers eller Keynote, klikker på appnavnet fra verktøylinjen og velger Valg. Velg Autokorrektur.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch åpner du Pages, Numbers eller Keynote og trykker på Mer-button > Autokorrektur.

I innstillingene for autokorrektur kan du tilpasse hvordan Pages, Numbers og Keynote skal håndtere staving og formatering ved å velge eller fjerne markeringen for alternativene som er tilgjengelige. Disse valgene inkluderer:

 • Finne lister
 • Finne koblinger
 • Bruke koblingsstiler
 • Bruke hevet skrift for nummersuffikser
 • Formatering av brøker
 • Bruke Smarte anførselstegn for å erstatte enkle eller doble anførselstegn med doble vinkler, eller velg egen stil for anførselstegn.

Hvis du bruker iCloud-nøkkelringen, deles innstillingene for hver app med alle Apple-produktene som er logget på iCloud-kontoen din.

Enkelte alternativer kan også være tilgjengelig under andre menyer i iWork. Hvis du endrer innstillingen i en annen meny, endres også innstillingene for autokorrektur. Enkelte iWork-innstillinger likner på andre innstillinger i iOS eller macOS. I de fleste tilfeller overstyrer innstillingene du velger i Pages, Numbers eller Keynote innstillingen i iOS eller macOS. Finn ut hvordan du konfigurerer teksterstatning på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Konfigurer tilpassede teksterstatninger for iWork

Med teksterstatninger kan du bruke snarveier for å erstatte lengre fraser. Når du skriver inn snarveien i et tekstfelt, erstattes den automatisk med frasen. 

I innstillingene for autokorrektur for Pages, Numbers og Keynote kan du konfigurere teksterstatning spesifikt til bruk i iWork. 

 • På Mac åpner du innstillingene for autokorrektur. Kontroller at «Automatiske endringer for symboler og tekst» er valgt under Erstatning, og klikk på Legg til automatisk endring
  • Under Erstatt angir du teksten du vil bruke for å utløse erstatningen (f.eks. «(c)»). Under Med angir du hva du ønsker at appen skal endre teksten til (f.eks. «©»).
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Mer-knappen > Autokorrektur. Kontroller at Teksterstatning er slått på, og trykk på Erstatningsliste. Trykk på plussknappen
  • For Snarvei angir du teksten du vil bruke for å utløse erstatningen (f.eks. «(c)»). Under Uttrykk angir du hva du ønsker at appen skal endre teksten til (f.eks. «©»).

Hvis du brukte dette eksemplet, blir «(c)» endret til «©» hver gang du skriver det i Pages, Numbers eller Keynote.

Hvis Pages, Numbers eller Keynote erstatter teksten, men du ønsker å gjenopprette den til det du skrev, trykker du på Kommando-Z på tastaturet eller på Angre-knappen

Autokorrektur er tilgjengelig for språkene som er konfigurert for stavekontroll på Mac-maskinen. Hvis du vil se disse språkene, går du til Systemvalg > Tastatur > Tekst, og klikker på lokalmenyen Stavekontroll. Klikk på Konfigurer for å finne ut hvordan du legger til ordlister for stavekontroll for flere språk. Autokorrektur er ikke tilgjengelig for alle språk på iPhone, iPad eller iPod touch. 

Legg inn dine egne ignorerte ord i iWork på Mac

Når Pages, Numbers eller Keynote for Mac oppdager et ord som ikke gjenkjennes, understrekes ordet med en prikket rød linje. Hvis du Kontroll-klikker på et ord, kan du velge korrekt stavemåte fra en liste over foreslåtte ord, Lær stavemåte eller Ignorer stavemåte.

 • Lær stavemåte Hvis du ønsker at Mac-maskinen skal gjenkjenne ordet og inkludere det i forslag og stavekontroll, velger du Lær stavemåte. Stavemåten for ordet legges til i ordlisten for stavekontroll på Mac-maskinen.
 • Ignorer stavemåte Hvis du ikke ønsker at Pages, Numbers eller Keynote skal markere ordet som feilstavet, velger du Ignorer stavemåte. Apper legger ordet til i listen over ignorerte ord, og ordet blir ikke lenger understreket.

Du kan legge til, redigere eller fjerne ord fra iWork-appens liste over ignorerte ord ved å åpne innstillingene for autokorrektur og klikke på Ignorerte ord. Klikk på Legg til-knappen og Fjern-knappen for å legge til og fjerne ord, eller klikk to ganger på et ord for å redigere stavemåten.

Publiseringsdato: