Legg til koblede tekstruter i Pages

Når du kobler sammen tekstruter, flyter teksten automatisk fra én tekstrute til en annen. Finn ut hvordan du bruker koblede tekstruter i Pages-dokumenter.

Du kan gjenkjenne en serie med koblede tekstruter, eller en «tråd», ved sirklene øverst på en valgt tekstrute. Tekstruter med sirkel i samme farge hører til i samme tråd. Tallet i sirkelen angir tekstrutens plassering i tråden. Finn ut hvordan du legger til tekstruter i Pages på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Opprett en ny tråd

Du kan starte en tråd med en tom tekstrute eller en tekstrute som allerede har innhold. Avhengig av hvor komplisert layouten i prosjektet er, kan det være enklere å legge til tekstrutene først og deretter legge til innhold. 

Klikk eller trykk på tekstboksen som skal være først i tråden, og klikk eller trykk deretter på den hvite sirkelen  øverst i tekstboksen.* Sirkelen fylles med trådens farge og et tall, for eksempel .

Hvis tekstruten allerede inneholder tekst, oppretter Pages den automatisk som en ny tråd. Hvis tekstboksen er tom, blir den automatisk med i den siste tråden du valgte (hvis en tråd allerede finnes), eller den oppretter en ny tråd (hvis du ikke allerede har opprettet en tråd). Hvis du vil endre hvilken tråd en tekstrute tilhører, klikker eller trykker du på tallet, og velger så en annen tråd i menyen.

Hvis du har låst tekstruten eller gruppert den med andre objekter, må du sørge for at du låser den opp eller løser opp gruppen før du prøver å koble den sammen med en annen tekstrute.

Hvis du har flere tekstruter i samme tråd, kan du klikke på sirkelen øverst og velge Opprett ny tråd. Dette fjerner den fra den eksisterende tråden og starter en egen tråd.

* For koblede tekstbokser som inneholder vertikal tekst, viser sirklene med trådene øverst til høyre for tekstboksen. En tråd i en koblet tekstboks kan inneholde både vertikale og horisontale tekstbokser.


Endre rekkefølgen på tekstruter i en tråd

Tekst i tekstruter flyter kun fra foregående sider til påfølgende sider. Når en tråd strekker seg over flere sider, tilpasses tekstflyten automatisk når du flytter en tekstrute til en annen side. Dette sikrer at teksten flyter naturlig fra side til side.

Når en tråd har flere tekstruter på samme side, kan du endre rekkefølgen deres i tråden. Hvis du vil endre rekkefølgen på tekstrutene, klikker eller trykker du på sirkelen øverst. Deretter gjør du følgende:

  • På Mac eller i iCloud flytter du pekeren over den gjeldende tråden i menyen (den er markert med en avkrysning). 
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på den gjeldende tråden. 

Velg et nytt rekkefølgetall for å flytte denne tekstruten til den delen av rekkefølgen. Trådens tekst oppdateres automatisk. 

Fjern en kobling eller slett en tekstrute

Når du fjerner en kobling eller sletter en koblet tekstrute, fordeles trådens innhold automatisk til de gjenværende tekstrutene

Hvis du vil fjerne koblingen til en tekstrute, klikker eller trykker du på sirkelen og velger «Fjern fra tråd». 

Hvis du fjerner koblingen for den eneste tekstruten i en tråd, beholdes innholdet, og tekstruten endres til en ordinær tekstrute.

Hvis du vil slette en tekstrute, velger du tekstruten og trykker på Slett. Hvis du sletter den eneste tekstruten i en tråd, slettes både tekstruten og innholdet.

Når du har koblet til en tekstrute, konfigureres den som «Bli på siden» i Dokumentinspektør > Ordne > Objektplassering-menyen. Dette sikrer at du kan kontrollere hvor du vil plassere trådene.

Publiseringsdato: