Vis og slett samtaleloggen på iPhone

Du kan vise samtaleloggen og slette alle nylige anrop, eller bare bestemte anrop, på iPhone.

        

Slik sletter du samtaleloggen


Følg denne fremgangsmåten for å slette eller tømme samtaleloggen:

  1. Åpne Telefon-appen, og trykk på Sist brukte.
  2. Trykk på Rediger.
  3. Hvis du vil slette hele samtaleloggen, trykker du på Fjern og deretter på Fjern alle nylige.
  4. Hvis du vil slette et bestemt anrop, trykker du på , og deretter på Slett.

Du kan også slette bestemte anrop ved å skyve til venstre på anropet og trykke på Slett.

Publiseringsdato: