Vis og slett samtaleloggen på iPhone

Med iOS 13 og nyere kan du vise samtaleloggen og slette alle nylige anrop, eller bare bestemte anrop, på iPhone.

Trykk på Slett-knappen for å fjerne et anrop i Nylige. 

Slik sletter du samtaleloggen

  1. Åpne Telefon-appen og trykk på Nylige for å vise en liste over nylige anrop.
  2. Trykk på Rediger.
  3. Slett hele anropsloggen eller et bestemt anrop. For å fjerne hele loggen trykker du på Fjern og så Fjern alle nylige. For å fjerne ett enkelt anrop trykker du på Slett-knappen  og deretter Slett.

Du kan også slette bestemte anrop ved å sveipe til venstre på anropet og trykke på Slett.

For å holde anropsloggen oppdatert på alle enhetene dine slår du på iCloud Drive.

Du trenger iOS 13 eller nyere for å slette samtaleloggen.

Finn mer informasjon om samtalelogg

Når du ser på Nylige, trykker du på Mer informasjon-knappen ved siden av samtalen for å se informasjon om samtalelengden, tidspunktet for samtalen og om samtalen var innkommende eller utgående.

Operatøren din kan ha mer informasjon om slettede samtaler eller eldre samtalelogg.

Når du ser på Nylige, trykker du på Mer informasjon-knappen ved siden av samtalen for å se mer informasjon om den.

Publiseringsdato: