Vis og slett samtaleloggen på iPhone

Du kan vise samtaleloggen og slette alle nylige anrop, eller bare bestemte anrop, på iPhone.

        

Slik sletter du samtaleloggen

  1. Åpne Telefon-appen og trykk på Nylige for å vise en liste over nylige anrop
  2. Trykk på Rediger.
  3. Slett hele anropsloggen eller et bestemt anrop. For å fjerne hele loggen trykker du på Fjern og så Fjern alle nylige. Hvis du vil fjerne ett enkelt anrop, trykker du på Slett og deretter Slett.

Du kan også slette bestemte anrop ved å sveipe til venstre på anropet og trykke på Slett. 

For å holde anropsloggen oppdatert på alle enhetene dine slår du på iCloud Drive.

 

 

Publiseringsdato: