Vis og slett samtaleloggen på iPhone

Du kan vise samtaleloggen og slette alle nylige anrop, eller bare bestemte anrop, på iPhone.

Slik sletter du samtaleloggen

  1. Åpne Telefon-appen og trykk på Nylige for å vise en liste over nylige anrop.
  2. Trykk på Rediger.
  3. Slett hele anropsloggen eller et bestemt anrop. For å fjerne hele loggen trykker du på Fjern og så Fjern alle nylige. For å fjerne ett enkelt anrop trykker du på Slett-knappen  og deretter Slett.

Du kan også slette bestemte anrop ved å sveipe til venstre på anropet og trykke på Slett.

For å holde anropsloggen oppdatert på alle enhetene dine slår du på iCloud Drive.

 

 

Publiseringsdato: