Spille inn flere opptak i GarageBand for iOS

Les om hvordan du spiller inn flere versjoner av en opptreden – eller opptak – raskt etter hverandre på iPhone, iPad eller iPod touch.

Med Innspilling med flere opptak lager GarageBand et nytt opptak hver gang spillehodet starter fra begynnelsen av en del. GarageBand spiller inn hvert nytt opptak til det samme sporet – hvert spor kan inneholde flere opptak. Deretter kan du velge opptaket du liker best og slette de andre. Det å spille inn flere opptak kan være nyttig når du improviserer en hoveddel eller solodel og vil spille inn flere versjoner av opptredenen.

 

Før du begynner

Slå av Tilpass sanglengde automatisk før du starter Innspilling med flere opptak.

 1. Trykk på  i sporvisningen på høyre side av linjalen for å åpne sangdelkontrollene.
 2. Trykk på den siste delen i listen, og trykk deretter på . Trykk på  for Del A hvis sangen har én del.
 3. Hvis delen er satt til Automatisk, trykker du på Automatisk-bryteren for å slå det av. Deretter trykker du på Sangdeler for å gå tilbake til listen med sangdeler.
 4. Trykk på delen du vil jobbe på. Trykk på Alle deler hvis du vil at opptaket skal gå over alle delene.
 5. Lukk sangdelkontrollene:
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus eller iPad: Trykk hvor som helst i sporvisningen. 
  • På iPhone og iPod touch: Trykk på Ferdig.

Deretter slår du på Innspilling med flere opptak.

 1. Åpne sporkontrollene: 
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus eller iPad: Trykk på  i kontrollpanelet. 
  • På iPhone og iPod touch: Trykk på , og velg deretter .
 2. Trykk på et hvilket som helst spor bortsett fra et trommespor.
 3. Trykk på Sporinnstillinger
 4. Trykk på Opptak, og slå deretter på Innspilling med flere opptak.

Spille inn flere opptak

 1. Trykk på sporet du vil spille inn på. Eller legg til et nytt spor ved å trykke på  under sporhodene, eller ved å trykke på  i kontrollpanelet og velge et nytt Touch-instrument.
 2. Trykk på  i kontrollpanelet for å starte innspillingen. Hver gang spillehodet starter fra begynnelsen av delen, lager GarageBand et nytt opptak på sporet.

Velge et opptak

Når du er ferdig med å spille inn, dobbeltklikker du på det nye området, trykker på Opptak og velger opptaket du vil høre fra listen. Det vises et hakemerke ved siden av det valgte opptaket. Du kan velge opptak under avspilling eller når GarageBand er inaktivt.

Slette et opptak

Når du har funnet ut at du liker et bestemt opptak, kan du slette de andre.

 • For å slette individuelle opptak, trykker du på Rediger og sletter opptakene du ikke vil beholde.
 • For å slette alle opptak bortsett fra det valgte, trykker du på opptaket du vil beholde og trykker deretter på Slett ubrukte opptak.
Publiseringsdato: