Slik redigerer du videoer på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Med Bilder-appen kan du endre lengden på en video eller senke farten direkte fra iPhone, iPad, iPod touch eller Macen.

Klippe en video

Har du en video som er for lang til å sendes via Mail eller Meldinger? Eller kanskje du bare vil dele en del av videoen med venner og familie. Med Bilder-appen kan du endre start- og stopptiden for å gjøre videoen kortere.

Slik klipper du en video på iPhone, iPad eller iPod touch

  1. Åpne Bilder-appen og trykk på videoen du vil redigere.
  2. Trykk på Rediger.
  3. Flytt skyveknappene på begge sider av tidslinjen til videoen for å justere start- og stopptidene. For å se en forhåndsvisning av den klippede videoen trykker du på Spill av-knappen .
    iPad som viser en video i redigeringsmodus
  4. Trykk på Ferdig, og trykk deretter på Arkiver video eller Arkiver video som nytt klipp.

Med alternativet Arkiver video lagres bare den klippede versjonen av videoen. Arkiver som nytt klipp beholder den originale versjonen og lagrer en ny klippet versjon i biblioteket.

Slik klipper du en video på Mac

  1. Åpne Bilder-programmet og dobbeltklikk på videoen du vil redigere.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Flytt skyveknappene på begge sider av tidslinjen til videoen for å justere start- og stopptidene. Hvis du vil se en forhåndsvisning av den klippede videoen, klikker du på Spill av-knappen .
  4. Klikk på Ferdig. Deretter klikker du på Arkiver video eller Arkiver video som nytt klipp.

Slik angrer du et klipp

På iPhone, iPad eller iPod touch: Åpne videoen du klippet. Trykk på Rediger. Trykk på Gjenopprett, og trykk deretter på Tilbake til original.*

På Mac: Åpne videoen du klippet. Klikk på Rediger. Klikk på Gjenopprett til original, eventuelt kan du flytte glidebryterne tilbake til begynnelsen og slutten av videoen. Klikk deretter på Ferdig.

* Hvis du redigerer en video du opprettet ved bruk av «Arkiver video som nytt klipp»-funksjonen, tilbakestilles alle endringer du har gjort når du trykker på Gjenopprett original, som for eksempel justering av eksponering eller filtre du har lagt til. Men videoen tilbakestilles ikke til den opprinnelige lengden. 

Legg til et filter og roter videoer

Når du har spilt inn videoen, åpner du den i Bilder-appen og trykker på Rediger. Du kan rotere, legge til et filter og justere utseendet på videoen i Bilder-appen. Hvis du ikke liker endringene, trykker du på Avbryt for å gjenopprette til originalen. 

iPad som viser en video der et filter er brukt

På Mac åpner du Bilder-programmet og klikker på Rediger for å justere utseendet på videoen. Hvis du ikke liker endringene, klikker du på Gjenopprett original eller Nullstill justeringer.

Tilpasse en saktefilm

Når du tar opp med kameramodusen sakte film, kan du redigere hvilken del av filmen som spilles av med sakte film-effekten. Det betyr at du kan la videoen spille av med vanlig fart, og senke den for detaljer som du ikke vil at seere skal gå glipp av.

iPad som viser endring av innstillingene for sakte film for en video

På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Rediger på saktefilmen du vil redigere. På Mac klikker du på Rediger. Deretter bruker du de vertikale hvite linjene i tidslinjen til videoen for å angi når sakte film starter og slutter.

Bruk tredjepartsapper

Du kan også laste ned tredjepartsapper på iPhone, iPad eller iPod touch til å redigere videoene ytterligere. Eller du kan installere bilderedigeringstillegg fra tredjeparter på Macen og bruke dem i tillegg til de innebygde verktøyene i Bilder. Finn ut mer om redigering med tillegg fra tredjeparter på Macen.

Gjør mer med Bilder

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: