Slik løser du problemet med en delt Fusion Drive

Hvis Fusion Drive vises som to stasjoner i stedet for én i Finder, fungerer den ikke lenger som en Fusion Drive. Slik løser du dette problemet.

Fusion Drive er et lagringsalternativ på noen iMac- og Mac mini-maskiner som kombinerer en harddisk og flashlagring på ett enkelt volum for å forbedre ytelse og lagringskapasitet. Hvis Fusion Drive vises som to stasjoner i stedet for én i Finder, fungerer den ikke lenger som en Fusion Drive. Dette kan skje når du erstatter en av stasjonene på Fusion Drive eller hvis du bruker programvare for å bevisst dele dem i separate volumer. 

Du kan fortsette å bruke de to stasjonene uavhengig av hverandre, eller du kan følge denne fremgangsmåten for å få tilbake fordelene ved å ha ett enkelt logisk volum på en Fusion Drive.

Før du begynner

Hvis du ikke er sikker på om Mac-maskinen ble konfigurert med en Fusion Drive eller om stasjonen er delt:

  1. Koble fra alle eksterne lagringsenheter som er koblet til Mac-maskinen.
  2. Velg Apple-menyen () > Om denne maskinen, og klikk deretter på Lagring-fanen. 
    • Hvis du ser en stasjon merket Fusion Drive, betyr dette at Fusion Drive fungerer. I så fall gjelder ikke denne artikkelen for deg.
    • Hvis du har en Apple Fusion Drive som har blitt delt, ser du to stasjoner. Den ene skal være merket med Flash-lagring, med en kapasitet på 24 GB, 32 GB eller 128 GB. Den andre skal ha en størrelse på minst 1 TB.

Bruk Terminal til å opprette en Fusion Drive igjen

Disse trinnene sletter alle dataene på stasjonene som Fusion Drive består av, permanent. Sørg for at du har en sikkerhetskopi før du fortsetter. 

1. Slå på Mac-maskinen, og hold nede Kommando-R eller Tilvalg-Kommando-R med én gang for å starte fra macOS-gjenoppretting. Slipp når du ser Apple-logoen eller en snurrende kule.

2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Terminal fra menylinjen.

3. Skriv inn denne kommandoen i Terminal-vinduet, og trykk deretter på returtasten:

diskutil list

4. Terminal viser en tabell med data om stasjonene. I kolonnen IDENTIFIER (IDENTIFIKATOR) finner du identifikatoren for hver av de to interne, fysiske stasjonene Fusion Drive består av. Identifikatorene er vanligvis disk0 og disk1. Én av dem skal ha en størrelse på 128 GB eller mindre. Den andre skal ha en størrelse på minst 1 TB.

5. Skriv inn følgende kommando, der du erstatter identifier1 og identifier2 med identifikatorene du fant i forrige trinn. Trykk deretter på returtasten.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Eksempel:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Hvis du får en feil om deaktivering av disk, skriver du diskutil unmountDisk identifikator, med den første identifikatoren du fant tidligere. Deretter skriver du samme kommando igjen med den andre identifikatoren.

6. Skriv denne kommandoen, og trykk deretter på returtasten:

diskutil cs list

7. Terminal viser flere data om stasjonene (volumene). Finn strengen med tall som vises etter «Logisk volumgruppe» for volumet som heter Macintosh HD. Det er et tall som f.eks. 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Eksempel:
+-- Logisk volumgruppe 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Skriv følgende kommando, der du erstatter logicalvolumegroup med tallet du fant i forrige trinn. Trykk deretter på returtasten.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Eksempel:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Avslutt Terminal for å gå tilbake til macOS-verktøy-vinduet.

10. Velg Installer macOS på nytt, og klikk deretter på Fortsett for å starte installeringen av Mac-operativsystemet på nytt. Mac-maskinen omstarter automatisk fra Fusion Drive når den er ferdig.

Publiseringsdato: