Hvis du ser feilkodene 0xc000000f eller 0xc0000225 når du installerer Windows 10

Finn ut hva du må gjøre hvis du ser feilkodene 0xc000000f eller 0xc0000225 når du installerer Windows 10 på Macen med Boot Camp.

Disse feilkodene kan vises hvis det er et problem med Windows ISO-diskfilen som du bruker til å installere Windows på Macen.

For å løse problemet må du først følge denne fremgangsmåten for å fjerne Boot Camp-partisjonene:

  1. Start Macen på nytt i macOS. 
  2. Åpne Diskverktøy.
  3. Klikk på Partisjon i menylinjen for Diskverktøy. Hvis du ser en dialogboks som spør deg om du vil legge til en volum eller partisjon, klikker du på Partisjon.
  4. I grafen som vises, velger du OSXRESERVED og klikker deretter på Fjern (minus)-knappen.
  5. I samme graf velger du BOOTCAMP, og deretter klikker du på Fjern (minus)-knappen.
    OSXRESERVED og BOOTCAMP er tomme partisjoner som Boot Camp-assistent har opprettet under installasjonsforsøket.
  6. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Partisjon for å bekrefte.

Deretter laster du ned en ny ISO-diskfil fra Microsoft og prøver Windows 10-installasjonen på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: