Slik bruker du Autokorrigering og foreslått tekst på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du bruker Autokorrigering, foreslått tekst og teksterstatting, slik at du kan skrive med færre trykk. 

Bruk Autokorrigering

Med Autokorrigering brukes tastaturordboken til å utføre stavekontroll mens du skriver – skrivefeil rettes automatisk. For å bruke funksjonen skriver du i et tekstfelt. 

Følg disse trinnene for å sørge for at innstillingen er slått på: 

  1. Åpne Innstillinger-appen. 
  2. Trykk på Generelt > Tastatur. 
  3. Slå på Autokorrigering. Autokorrigering er på som standard.

Autokorrigering-alternativet på Tastatur-skjermen

Bruk foreslått tekst

Med foreslått tekst kan du skrive og fullføre hele setninger med bare noen få trykk.

Meldinger-skjerm

Mens du skriver ser du forslag til ord og uttrykk basert på tidligere samtaler og skrivestil. 

 

Meldinger-skjerm

Trykk og hold inne emojisymbolet eller globussymbolet, og trykk deretter på Foreslått for å slå foreslått tekst av eller på. Eller gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Forslag.

 

Se en fullstendig liste med språk som støtter foreslått tekst.

Konfigurer teksterstatting

Med teksterstatting kan du bruke snarveier for å erstatte lengre fraser. Når du skriver inn snarveien i et tekstfelt, skjer erstattingen automatisk. Du kan for eksempel skrive inn «GM», og da blir det automatisk erstattet med «God morgen». 

For å administrere teksterstatting trykker du på Innstillinger > Generelt > Tastatur > Teksterstatting. 

  • Trykk på plussymbolet, og skriv deretter inn frasen og snarveien for å legge til en teksterstatting. Trykk på Lagre når du er ferdig. 
  • Trykk på Rediger, deretter på minussymbolet og tilslutt Slett for å fjerne en teksterstatting. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

Teksterstattingsskjerm – BRB, GM, GB

Finn ut mer

Finn ut mer om tastaturene på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan for eksempel bytte mellom internasjonale tastaturer, bruke tredjepartstastaturer og endre språk.

Publiseringsdato: