Slik deler du skjermen i Safari på iPad

Når iPad er i liggende modus, kan du bruke Split View i Safari for å se to nettsteder samtidig.

Komme i gang

Bruk Split View i Safari

  1. Sett iPad i liggende modus.
  2. Åpne Safari.
  3. Hvis du vil se to nettsteder samtidig, gjør du det av følgende som er relevant:
    • Åpne en kobling i Split View: Trykk og hold på koblingen og dra den til høyre side av skjermen.
    • Åpne en tom side i Split View: Trykk og hold på  , og trykk deretter på Åpne nytt vindu.
    • Flytt en fane til den andre siden av Split View: Dra fanen til venstre eller høyre i Split View.

For å avslutte Split View trykker og holder du på , og deretter trykker du på Slå sammen alle vinduer eller Lukk alle [antall] faner. Du kan også trykke på  for å lukke faner hver for seg.

Finn ut mer om Split View og andre fleroppgavefunksjoner på iPad.

Publiseringsdato: