Slik deler du skjermen i Safari på iPad

Når iPad er i liggende modus, kan du bruke Split View i Safari for å se to nettsteder samtidig.

Kom i gang

 • Sørg for at iPad har den nyste versjonen av iOS.
 • Du må ha iPad Pro, iPad (5. generasjon eller nyere), iPad Air 2 eller nyere eller iPad mini 4 eller nyere for å bruke Split View.

Bruk Split View i Safari

 1. Sett iPad i liggende modus.
 2. Åpne Safari.
 3. Hvis du ønsker å se to nettsteder samtidig, må du gjøre følgende:
  • Åpne en kobling i Split View: Trykk og hold på koblingen, og trykk deretter på Åpne i Split View.
  • Åpne en tom side i Split View: Trykk og hold på  , og trykk deretter på Åpne i Split View.
  • Åpne en kobling på andre siden av Split View: Trykk med to fingre på koblingen.
  • Flytt en fane til den andre siden av Split View: Dra fanen til venstre eller høyre i Split View.

For å avslutte Split View trykker og holder du på , og deretter trykker du på Slå sammen alle faner eller Close All [number] Tabs (Lukk alle [antall] faner). Du kan også trykke på  for å lukke faner individuelt og avslutte Split View.

Finn ut mer om Split View og andre fleroppgavefunksjoner på iPad.

Publiseringsdato: