Del og flytt tastaturet på iPad

Du kan bruke et delt tastatur på iPad og flytte det opp eller ned på skjermen for å gjøre det enklere å skrive.

Slik deler du tastaturet

  1. Åpne en app, og trykk i et tekstfelt.
  2. Trykk og hold på  nederst i høyre hjørne av tastaturet.
  3. Skyv opp og trykk på Del.

Du kan ikke bruke delt tastatur på 12,9-tommers iPad Pro eller 11-tommers iPad Pro.

Slik slår du sammen et delt tastatur

  1. Trykk i et tekstfelt.
  2. Trykk og hold på  nederst i høyre hjørne av tastaturet.
  3. Skyv opp og trykk på Slå sammen.

For å slå Delt tastatur av eller på går du til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Delt tastatur.

Slik flytter du tastaturet

Du kan flytte tastaturet til en annen del av skjermen slik at det ikke alltid ligger nederst. Slik gjør du det:

  1. Trykk og hold på .
  2. Skyv opp og trykk på Løsne.
  3. Trykk lett og hold på , og deretter drar du umiddelbart tastaturet opp eller ned på skjermen.

Du kan også flytte et delt tastatur opp eller ned på skjermen. Bare trykk lett og hold på , og deretter drar du umiddelbart tastaturet opp eller ned på skjermen. For å flytte et helt tastatur til bunnen av skjermen trykker og holder du på , og deretter skyver du opp og trykker på Fest.

Hvis du vil slå sammen et delt tastatur og flytte det tilbake til bunnen av skjermen, trykker og holder du på , skyver opp og trykker på Fest og slå sammen.

Publiseringsdato: