Slik deler du og flytter tastaturet på iPad

Du kan bruke et delt tastatur på iPad og flytte det opp eller ned på skjermen for å hjelpe deg med å skrive.

Dele tastaturet

  1. Åpne en app, og trykk i et tekstfelt.
  2. Berør og hold på  nede i høyre hjørne av tastaturet.
  3. Sky opp og trykk på Del.

Du kan ikke bruke et delt tastatur på iPad Pro (12,9-tommer).

Slå sammen et delt tastatur

  1. Trykk i et tekstfelt.
  2. Berør og hold på  nede i høyre hjørne av tastaturet.
  3. Skyv opp og trykk på Slå sammen.

For å slå Delt tastatur på eller av, går du til Innstilinger > Generelt > Tastatur > Delt tastatur.

Flytte tastaturet

Du kan løsne tastaturet fra bunnen av skjermen og flytte det til en annen del av skjermen. Slik gjør du det:

  1. Berør og hold på .
  2. Skyv opp og trykk på Løsne.
  3. Trykk lett og hold på , og deretter drar du umiddelbart tastaturet opp eller ned på skjermen.

Du kan også flytte et delt tastatur opp eller ned på skjermen. Bare trykk lett og hold på , og deretter drar du umiddelbart tastaturet opp eller ned på skjermen.

For å flytte et helt tastatur til bunnen av skjermen, berører du og holder på , og deretter skyver du opp og trykker på Fest.

For å slå sammen et delt tastatur og flytte det tilbake til bunnen av skjermen, berører du og holder på , skyver opp og trykker på Fest og slå sammen.

Publiseringsdato: