Hvis iPad-tastaturet ditt er lite eller delt i to

Finn ut hvordan du endrer størrelsen på skjermtastaturet på iPad tilbake til normalt hvis det er mindre enn forventet eller delt i to.

Hvis iPad-tastaturet ditt ikke er i fullstørrelse og midtstilt nederst på skjermen din, har du sannsynligvis slått på en av de følgende funksjonene:

  • Flytende tastatur – dette er et mindre tastatur som du kan plassere hvor du vil på skjermen
  • Delt tastatur – dette deler tastaturet i to halvdeler som kan flyttes opp og ned på skjermen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilbake det normale tastaturet.

Slik slår du av flytende tastatur på iPad


  1. Plasser to fingre på det flytende tastaturet.
  2. Før fingrene fra hverandre for å forstørre tastaturet til normal størrelse og løft deretter fingrene.

Slik slår du av delt tastatur på iPad


  1. Trykk på et tekstfelt i en app for å vise tastaturet.
  2. Trykk og hold på tastaturknappen  nederst i høyre hjørne på tastaturet.
  3. Dra fingeren opp for å velge enten Slå sammen eller Fest og slå sammen. Løft deretter fingeren.

Det delte tastaturet er bare tilgjengelig på iPad-modeller som har en Hjem-knapp.

Finn ut mer

Finn ut mer om hvordan du skriver med skjermtastaturet på iPad, herunder hvordan du bruker flytende og delt tastatur.

Publiseringsdato: