Hvis Siri eller «Hei, Siri» ikke virker

Finn ut hva du kan gjøre hvis Siri ikke fungerer som forventet på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Sjekke nettverksforbindelser

Siri sier kanskje noe slik som «Jeg kan dessverre ikke koble til nettverket» eller «Prøv igjen om en liten stund», hvis du ikke er koblet til Internett.Pass på at enhetene er koblet til Internett, og prøv igjen.

Kontroller at Siri er på

  • På iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > Siri og søk, og sjekker at Lytt etter «Hei, Siri» og Start Siri med Hjem-knappen, eller Trykk på sideknappen for Siri* er slått på.
  • På macOS Sierra eller nyere går du til Apple ()-menyen > Systemvalg, klikker på Siri og sjekker deretter at Aktiver Spør Siri er valgt.

Sjekk at Siri er tilgjengelig i ditt land eller din region hvis du ikke ser et alternativ for Siri. Finn ut hvilke Siri-funksjoner som støttes i hvilke land og regioner i iOS og på Mac.

*Du kan bruke sideknappen for å snakke med Siri på iPhone X eller nyere.

Sjekke at restriksjoner ikke er slått på for Siri

Sørg for at du ikke har slått av Siri i Restriksjoner hvis du ikke kan slå på Siri på iOS eller Mac.

  • På iOS 12 eller nyere går du til Innstillinger > Skjermtid > Innhold og personvern > Godkjente apper, og påse at Siri og diktering ikke er slått av. Gå til Innstillinger > Generelt > Restriksjoner på iOS 11 eller eldre.
  • På macOS Sierra eller nyere går du til Apple-menyen > Systemvalg > Foreldrekontroll > Annet, og sjekker at Slå av Siri og diktering ikke er valgt.

Hvis Siri ikke snakker tilbake

Siri vil kanskje ikke svare verbalt hvis enheten er i dempet modus eller Taletilbakemelding er slått av.Prøv å øke volumnivået på enheten når du er på Siri-skjermen. Sjekk deretter innstillinger for Taletilbakemelding:

  • På iPhone, iPad og iPod touch går du til Innstillinger > Siri og søk > Taletilbakemelding. Der kan du endre hvordan Siri svarer. Du kan for eksempel få Siri til å alltid svare når du bruker håndfri-innstillingen.
  • På Mac går du til Apple-menyen > Systemvalg > Siri, og sjekker at Taletilbakemelding er slått på.

Hvis «Hei, Siri» ikke fungerer

På støttede iPhone, iPad og iPod touch-modeller kan du bruke «Hei, Siri» for å snakke med Siri uten å holde nede Hjem- eller Sideknappen.* Hvis «Hei, Siri» ikke fungerer, kan du gå til Innstillinger > Siri og søk, og sjekke at Siri er slått på.

«Hei, Siri» svarer ikke når:

Finn ut hva du kan gjøre hvis «Hei, Siri» ikke svarer på flere enheter.

*Du kan bruke sideknappen for å snakke med Siri på iPhone X eller nyere.

Les mer

  • Få hjelp med Siri på HomePod, Apple TV, eller Apple Watch.
  • Siri-tilgjengelighet og -funksjoner varierer etter språk, land og region. Finn ut hvilke Siri-funksjoner som støttes i hvilke land og regioner i iOS, på Mac, i watchOS og på Apple TV.
Publiseringsdato: