Hvis «Hei, Siri» ikke fungerer på iPhonen eller iPaden

Her er noen ting du kan sjekke hvis Siri ikke svarer når du sier «Hei, Siri».

Kontroller at «Hei, Siri» står på

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Siri og søk.
 3. Her sjekker du at følgende innstillinger er slått på:
  • Lytt etter «Hei, Siri»
  • Tillat Siri på låst skjerm

Konfigurer «Hei, Siri» så Siri lettere gjenkjenner stemmen din

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Siri og søk.
 3. Slå av Lytt etter «Hei, Siri», og slå funksjonen på igjen.
 4. Når skjermbildet Tilpass «Hei, Siri» dukker opp, trykker du på Fortsett.
 5. Si hver kommando som du ser på skjermen.
 6. Trykk på Ferdig.

Hvis Siri fremdeles ikke svarer

Som standard svarer ikke Siri når enheten ligger med skjermen ned eller tildekket med mindre du går til Innstillinger > Tilgjengelighet > Siri og slår på Lytt alltid etter «Hei, Siri.»

Få hjelp med Siri på andre enheter

Tilgjengeligheten av Siri, funksjoner og kommandoer varierer etter språk, land og region. Les om hvilke Siri-funksjoner du kan bruke der du befinner deg.

Publiseringsdato: