Bruke Extreme Tuning (ekstrem tuning) i GarageBand for iOS

Med Extreme Tuning kan du legge til en populær effekt for å korrigere toneleiet til et vokalspor på iPhone, iPad eller iPod touch.

Når du bruker Extreme Tuning, må du angi toneart til sangen i GarageBand før du legger til effekten for å oppnå et best mulig resultat. Deretter kan du legge til flere effekter, som ekko eller romklang.

Angi toneart og skala til sangen

Extreme Tuning bruker innstillingene for tonearten og skalaen til sangen for å legge til effekten. Hvis den faktiske tonearten eller skalaen til sangen er annerledes enn innstillingene for toneart og skala, kan effekten bli mindre tydelig, eller den kan endre tonehøyden til enkeltstående noter på sporet på uønskede måter. 

GarageBand-sanger bruker som standard toneart C.

 1. Trykk på Innstillinger  i kontrollpanelet på iPhone og iPod touch, og trykk deretter på Sanginnstillinger. På iPad, iPhone 6 Plus og iPhone 7 Plus, trykker du på Sanginnstillinger  i kontrollpanelet.
 2. Trykk på Toneart.
 3. Trykk på tonearten for sangen din.
 4. Trykk på skalaen for sangen din (dur eller moll).

Åpne innstillingene for Extreme Tuning

Extreme Tuning er optimalisert for mannlige og kvinnelige stemmer, men du kan legge det til som en kreativ effekt for alle mono-lydspor, som en bassgitar eller andre live-instrumenter.

Slik åpner du innstillingene for Extreme Tuning:

 1. Trykk på lydregionen på et lydspor i sporvisningen for å velge det. 
 2. Trykk på Mikrofon  på verktøylinjen for å åpne innstillingene for Lydopptaker.
 3. På iPhone eller iPod touch trykker du på Navigering Navigeringsknapp og deretter gjeldende innstilling for Lydopptaker (som Ren). Deretter trykker du på Morsom og så Extreme Tuning. 
  På iPad, iPhone 6 Plus og iPhone 7 Plus trykker du på Morsom og deretter Extreme Tuning-symbolet.
 4. Juster Tonehøyde og Forvrengning for å finjustere lyden.

Legge til flere effekter

Slik legger du til flere effekter, som Romklang eller Ekko:

 1. Trykk på Innstillinger  og deretter Sporkontroller på iPhone og iPod touch . På iPad, iPhone 6 Plus og iPhone 7 Plus trykker du på Sporkontroller 
 2. Under Mastereffekter kan du justere glidebryterne for Ekko og Romklang, eller trykke på Mastereffekter for å endre forhåndsinnstillingene for Ekko og Romklang.
Publiseringsdato: