Slå av Hyper-V for å bruke Windows 10 på Mac

Mac-maskiner vil ikke starte i Windows 10 hvis Microsoft Hyper-V er aktivert. Slå av denne programvaren for å bruke Windows 10 i Boot Camp.

Microsoft Hyper-V må være slått av for at Windows 10 skal starte på en Mac-maskin med Boot Camp. Hvis du forsøker å starte i Windows 10 med Hyper-V aktivert, vil du bare se en sort skjerm, og Windows vil ikke starte.

Vær obs hvis du installerer Microsoft Visual Studio 2015, fordi denne programvaren aktiverer Hyper-V automatisk. Følg denne fremgangsmåten for å slå av Hyper-V etter at det har blitt aktivert:

  1. Åpne Kontrollpanel i Windows.
  2. Gå til delen «Slå Windows-funksjoner på eller av».
  3. Slå av Hyper-V.

Hvis du aktiverer Hyper-V og deretter slår av Windows 10

Hvis Hyper-V er slått på og du slår av Windows, må du forsøke å gjenopprette med en USB-gjenopprettingsdisk eller installasjonsmediet du brukte til å installere Windows 10. Finn ut mer om gjenopprettingalternativer i Windows 10 på Microsofts nettsted for kundestøtte.

Hvis du ikke klarer å gjenopprette installasjonen av Windows 10 til en tilstand før Hyper-V ble aktivert, kan du installere Windows på nytt med Boot Camp-assistent.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: