Hvis du ser «iPhone-batteriet trenger kanskje service»

Finn ut hva du må gjøre hvis du ser dette varselet i Innstillinger > Batteri.

Hva sier varselet?

Hvis du har en iPhone som bruker en versjon mellom iOS 10.2.1 og iOS 11.2.6, kan denne meldingen bli vist i Innstillinger > Batteri: «iPhone-batteriet trenger kanskje service.»

Hvis iPhone bruker iOS 11.3 eller nyere, kan du gå til iPhone-batteri og -ytelse for å finne ut mer om hvordan du kontrollerer batteriets tilstand.

Batteriinnstillinger på iPhone

Hvorfor vises varselet?

Ved å bruke diagnostikk i iOS har vi oppdaget at batteriet på din iPhone kanskje må erstattes. Når batteriet nærmer seg slutten av levetiden, reduseres strømforsyningen og antall ladinger. Som et resultat av dette må batteriet kanskje lades mer og oftere, og iPhone kan oppleve uventede avslutninger.

Dette er ikke et sikkerhetsproblem, vi vil bare gi deg beskjed om at batteriet kanskje må erstattes. Du kan fortsette å bruke iPhone frem til du kontrollerer batteriet. I mellomtiden kan du merke at det tar lengre tid å starte opp apper, lavere bildefrekvens ved rulling og andre former for redusert ytelse.

Alle oppladbare batterier er forbruksvarer med begrenset levetid, som etter en stund må til service eller resirkuleres. Det er ulike faktorer som kan påvirke ytelsen og levetiden til batteriet på enheten. Dette kan være antall ganger du har ladet batteriet, kjemisk aldring av batteriet og eksponering for ekstrem varme eller kulde. Les mer om hvordan du kan oppnå maksimal batteritid og levetid.

Få ytterligere hjelp

Hvis du trenger hjelp med batteribytte, kan du kontakte Apple-kundestøtte for å få servicealternativer.

Apples ettårsgaranti, AppleCare+ og forbrukerlovgivningen inkluderer servicedekning på et defekt batteri. Hvis batteriet ikke har servicedekning, tilbyr Apple batteribytte mot en avgift.

* Noen falske eller tredjeparts-batterier er kanskje ikke laget riktig, og dette kan føre til sikkerhetsproblemer. For å sikre at du mottar et originalt Apple-batteri, anbefaler vi at du går til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør

Publiseringsdato: