Hva sikkerhetskopierer iCloud?

Bruk iCloud-sikkerhetskopi til å sørge for at du har en kopi av informasjonen din på iPhone, iPad og iPod touch.

Slik fungerer det

iCloud-sikkerhetskopi tar en kopi av informasjonen på iPhone, iPad og iPod touch. Når enheten er sikkerhetskopiert til iCloud, kan du på enkelt vis konfigurere en ny enhet eller gjenopprette informasjon på en du allerede har. Dette gjør du hvis du vil at iCloud skal sikkerhetskopiere enheten din automatisk hver dag:

 1. Kontroller at iCloud-sikkerhetskopiering er slått på i Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > iCloud-sikkerhetskopi. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud > Sikkerhetskopi.
 2. Koble enheten til en strømkilde.
 3. Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.
 4. Kontroller at enhetens skjerm er låst.
 5. Kontroller at du har nok plass tilgjengelig i iCloud for sikkerhetskopien.

 

Når du konfigurerer iCloud, får du automatisk 5 GB lagringsplass. Du kan bruke denne lagringsplassen til iCloud-sikkerhetskopier, til å arkivere bilder og videoer i iCloud-bilder og til å holde dokumenter oppdatert i iCloud Drive. Avhengig av hvor stor sikkerhetskopi du har, og hvor mye innhold du har i iCloud, kan du gå tom for ledig plass. Du kan kjøpe mer iCloud-lagringsplass eller slette innhold.

iCloud-sikkerhetskopier inneholder følgende

 • Appdata
 • Apple Watch-sikkerhetskopier
 • Enhetsinnstillinger
 • Hjem-skjerm og apporganisering
 • iMessage-, SMS- og MMS-meldinger1
 • Bilder og videoer på iPhone, iPad og iPod touch1
 • Kjøpshistorikk fra Apple-tjenester, som musikk, filmer, TV-programmer, apper og bøker2
 • Ringetoner
 • Visual Voicemail-passord (krever SIM-kortet som var i bruk under sikkerhetskopieringen)

Sikkerhetskopier av iPhone, iPad og iPod touch inneholder bare informasjon og innstillinger som er lagret på enheten. De inneholder ikke informasjon som allerede er lagret i iCloud, som kontakter, kalendere, bokmerker, notater, taleopptak3meldinger i iCloud, iCloud-bilder og delte bilder. Noe informasjon er ikke inkludert i en iCloud-sikkerhetskopi, men kan legges til iCloud og deles på tvers av flere enheter, som Mail, helsedata, samtalelogg4 og filer du lagrer i iCloud Drive.

1. Når du bruker Meldinger i iCloud eller slår på iCloud-bilder, lagres innholdet ditt automatisk i iCloud. Det betyr at de ikke er inkludert i iCloud-sikkerhetskopien.
2. iCloud-sikkerhetskopien inneholder informasjon om innholdet du kjøper, men ikke selve innholdet. Når du gjenoppretter fra en iCloud-sikkerhetskopi, vil det kjøpte innholdet ditt lastes ned på nytt fra iTunes Store, App Store eller Nettbokhandel. Noen typer innhold lastes ikke ned automatisk i alle land eller regioner. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de har blitt refundert eller ikke er tilgjengelig i butikken. Finn ut hva du kan laste ned på nytt og kjøpe i landet ditt eller regionen din.
3. Hvis du bruker iOS 11 eller eldre, er Taleopptak inkludert i iCloud-sikkerhetskopien.
4. Hvis du bruker iOS 10 eller eldre, er anropsloggen inkludert i iCloud-sikkerhetskopien.

Publiseringsdato: