Hvis du ser en feil som er relatert til ISO-filen når du bruker Boot Camp til å installere Windows

Finn ut hva du kan gjøre hvis du får advarselen «Need 64-bit Windows 10 or later ISO file» («Trenger ISO-fil med 64-bits Windows 10 eller nyere») når du bruker Boot Camp til å installere Windows på Mac-maskinen.

Denne advarselen kan vises hvis diskfilen med Windows er aktivert underveis i Boot Camp-assistentprosessen. Du kan løse denne feilen på følgende måte:

  1. Klikk på OK i advarselen.
  2. Deaktiver ISO-filen med Windows ved å klikke på mat ut-knappen ved siden av navnet i sidepanelet i Finder-vinduet, eller ved å dra den aktiverte disken til søppelkurven hvis den vises på skrivebordet.
  3. Klikk på Fortsett i Boot Camp-assistenten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: