Hvis du ser feilmeldingen «No images are available» («Ingen diskavbildinger er tilgjengelige») når du installerer Windows 10

Finn ut hva du må gjøre hvis du ser en feilmelding som sier «No images are available» («Ingen diskavbildinger er tilgjengelige») når du bruker Boot Camp til å installere Windows 10 Anniversary Update på Mac-maskinen.

Du kan se feilmeldingen etter at du skriver inn lisensnøkkelen hvis du bruker en USB 3-flashstasjon til å installere Anniversary Update av Windows 10.

Forsøk et av disse alternativene for å løse problemet:

  • Overfør diskfilen (ISO-filen) av Windows 10 Anniversary Update til en USB 2-flashstasjon og forsøk installasjonen på nytt.
  • Bruk en annen Windows 10 ISO-fil enn Anniversary Update med en USB 3-flashstasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: