Hvis du ser feilmeldingen «No images are available» («Ingen diskavbildinger er tilgjengelige») når du installerer Windows 10

Finn ut hva du må gjøre hvis du ser en feilmelding som sier «No images are available» («Ingen diskavbildinger er tilgjengelige») når du bruker Boot Camp til å installere Windows 10 Anniversary Update på Mac-maskinen.

Du kan se feilmeldingen etter at du skriver inn lisensnøkkelen hvis du bruker en USB 3-flashstasjon til å installere Anniversary Update av Windows 10.

Forsøk et av disse alternativene for å løse problemet:

  • Overfør diskfilen (ISO-filen) av Windows 10 Anniversary Update til en USB 2-flashstasjon og forsøk installasjonen på nytt.
  • Bruk en annen Windows 10 ISO-fil enn Anniversary Update med en USB 3-flashstasjon.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: