Dette er nytt i Numbers for iPhone og iPad

Les om de nye funksjonene i Numbers 13.0 for iOS og iPadOS.

 • Bruk Apple Pencil hover til å navigere, skrive, skissere og illustrere med større presisjon på en enkel måte på iPad-modeller som støttes.
 • Eksporter og send en kopi av regnearket ditt i et annet format rett fra Del-menyen.
 • Inkluderer forbedringer og feilrettinger for samarbeidsaktivitet.

Få fullstendig, trinnvis veiledning og informasjon om alle funksjonene i Numbers:

Brukerveiledning for Numbers for iPhone

Brukerveiledning for Numbers for iPad


Nytt i Numbers 12.2 for iPhone og iPad

 • Hold deg oppdatert på alles nylige aktivitet i samarbeidsbaserte regneark, og få varsler når andre blir med, kommenterer eller gjør endringer.
 • Del og se oppdateringer om regnearket ditt i Meldinger. Send en melding eller start en FaceTime-samtale direkte fra et samarbeidsbasert regneark.
 • Sammenlign verdier og kombiner tekst med nye funksjoner, inkludert BITAND, BITOR, BITXOR, BITLSHIFT, BITRSHIFT, ISOWEEKNUM, CONCAT, TEXTJOIN og SWITCH.
 • Sett raskt inn objekter, finn innstillinger og få tilgang til favorittverktøyene dine med den tilpassbare verktøylinjen i Numbers på iPad.*
 • Finn vanlige handlinger som utskrift, gi nytt navn med mer på den nye dokumentmenyen på iPad.*
 • Arbeid enklere på tvers av flere regneark med Stage Manager på støttede iPad-modeller.*
 • Fjern bakgrunnen til et bilde automatisk for å isolere motivet.*
 • Se forslag for automatisk utfylling basert på innholdet i andre celler i samme kolonne.
 • Gi diagrammer nye stiler med ytterligere kontroller for farger, linjer og nummerformater.

* Krever iOS 16 eller iPadOS 16


Dette er nytt i Numbers 12.1 for iPhone og iPad

 • Forbedret ytelse ved innsetting av rader og kolonner i store tabeller.


Dette er nytt i Numbers 12.0 for iPhone og iPad

 • Kopier et øyeblikksbilde av tabellceller uten formler, kategorier eller skjulte verdier.
 • Endre skriftstørrelsen mer nøyaktig med opptil to desimaler.
 • Lag formler og fyll celler raskt med autoutfylling ved hjelp av VoiceOver.


Dette er nytt i Numbers 11.2 for iPhone og iPad

 • Bruk pivottabeller for å raskt oppsummere, gruppere og omorganisere data for å utforske mønstre og trender.
 • Bruk radardiagrammer for å sammenligne flere variabler visuelt samtidig, slik at du enkelt kan se likheter og forskjeller i dataene.
 • Finn duplikatoppføringer og unike verdier i dataene ved hjelp av forbedrede filtre, og bruk nydesignede hurtigfiltre til enkelt å vise eller skjule rader som samsvarer med en bestemt verdi.
 • Dra og slipp for å kopiere tekst, bilder og andre elementer mellom apper på iPhone.1
 • Fleksibelt samarbeid gjør det mulig for deltakere å legge til andre i et delt regneark.2
 • Med øyeblikkelig oversettelse kan du oversette merket tekst til opptil elleve språk og legge til oversettelsen i regnearket med et trykk.2
 • Lydgraf gjør diagrammer mer brukervennlige for personer med nedsatt syn ved å spille av en tone som endrer tonehøyde for å representere forskjellige verdier.2

1. Krever iOS 15
2. Krever iOS 15 eller iPadOS 15


Dette er nytt i Numbers 11.1 for iPhone og iPad

 • Opprett koblinger til nettsider, e-postadresser og telefonnumre fra objekter som figurer, linjer, bilder, tegninger eller tekstruter.
 • Støtte for samarbeid på skjemaer i delte regneark.
 • Lærere som bruker Skolearbeid-appen for å tilordne aktiviteter i Numbers, kan nå se elevenes fremgang, for eksempel tiden de har brukt.


Dette er nytt i Numbers 11.0 for iPhone og iPad

 • Bruk de nye redigeringsverktøyene i Ordne-inspektøren til å justere utseendet og plasseringen til objekter.
 • Bruk tastaturene på skjermen til å angi nøyaktige verdier for tekststørrelse, avstand, tabellstørrelse med mer.
 • Legg til eller fjern objekter eller tabellceller i/fra et utvalg ved å trykke på eller trekke over dem.
 • Et nytt alternativ under Mer > Innstillinger > Redigering for å alltid åpne regneark i redigeringsvisning.
 • Legg til koblinger til telefonnummer i tabellceller, tekstobjekter og figurer.
 • Eksporter regnearket til Microsoft Excel, med oversiktsregnearket ekskludert.
 • Støtte for Skrible på portugisisk, fransk, italiensk, tysk og spansk.*

* Krever iPadOS 14.5

Publiseringsdato: