Endre fontstørrelsen eller zoomnivået på nettsidene i Safari

I Safari 10 på macOS Sierra kan du justere fontstørrelsen eller zoomnivået for å se nettsidene bedre.

Endre fontstørrelsen

Du kan øke eller minske bare fontstørrelsen på sider som du ser i Safari på macOS Sierra. Safari husker innstillingene dine til du tømmer loggen din. 

  • For å øke fontstørrelsen, trykker du på Option-Command-Pluss-tegnet (+)
  • For å minske fontstørrelsen, trykker du på Option-Command-Minus-tegnet (-)

Du kan også gå til Vis-menyen og holde nede Valg-tasten mens du velger Gjør teksten større eller Gjør teksten mindre.

Endre zoomnivået

Du kan øke eller minske zoomnivået – for både tekst og bilder – på sider du ser i Safari på macOS Sierra. Safari husker innstillingene dine til du tømmer loggen din. 

  • For å øke zoomnivået, trykker du på Command-Pluss-tegnet (+)
  • For å minske zoomnivået, trykker du på Command-Minus-tegnet (-)

Du kan også gå til Vis-menyen og velge Zoom inn eller Zoom ut.

Tøm loggen for å tilbakestille fontstørrelsen og zoomnivået

Hvis du tømmer Safari-loggen, tilbakestilles nettsidene til standardinnstillingene for fontstørrelse og zoomnivå.

I Logg-menyen velger du Tøm logg. Deretter klikker du på Tøm logg på nytt.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: