Hvis du blir spurt om å klikke på Koble til før du kobler til en tjener på nytt

For å forbedre systemsikkerheten, spør macOS Sierra 10.12 eller nyere om bekreftelse før den kobler til nettverksvolum som krever brukernavn og passord.

 Denne artikkelen er beregnet for systemadministratorer. 

Når du kobler til en tjener som krever brukernavn og passord, ber macOS Sierra 10.12 eller nyere deg om å klikke på Koble til, selv når navnet og passordet er lagret på nøkkelringen din. Slik kan du unngå å overføre påloggingsinformasjon til en tjener som du ikke har tenkt å koble til.

Hvis du vil deaktivere sikkerhetsfunksjonen slik at du kan koble til uten å oppgi mer informasjon, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Oppdater til macOS Sierra 10.12.2 eller nyere.
  2. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer.
  3. Skriv inn denne kommandoen, samt administratornavnet og passordet når du blir bedt om det:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers -bool YES

For å deaktivere denne kommandoen og gå tilbake til en sikrere adferd (anbefalt) som du brukte tidligere, skriver du inn:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers
Publiseringsdato: