Legg til aksjekurser og vekslingskurser for valuta i regneark i Numbers

Uansett om du vil ha oversikt over pensjonsinvesteringer, spare til utdanning eller gjøre økonomiske analyser, kan du bruke Numbers til å lage regneark som henter aksjeutvikling og data, i tillegg til vekslingskurser rett fra internett. 

Legge til aksjeinformasjon i et regneark

 1. Trykk på eller klikk i cellen der du vil legge til informasjon.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på Celle > Aksjekurs. Du må kanskje dra opp for å se det.
  • På Mac: Klikk på Sett inn-knappen  og velg Aksjekurs.
 2. Velg en aksje på listen. Hvis du vil søke etter en bestemt aksje, skriver du inn selskapsnavnet eller aksjesymbolet. 
 3. Velg attributtet du vil følge med på. 
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på attributtet du vil følge i denne cellen. Attributtet du følger, har  på venstre side. Trykk på Ferdig.
  • I Attributt-lokalmenyen på Mac velger du informasjonen du ønsker å følge i denne cellen. Klikk utenfor dialogruten.

Hvis du vil se oppdatert informasjon fra slutten på forrige dag eller endre attributtet du følger, kan du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på cellen.

Du kan også bruke AKSJE-formelen til å legge inn aksjeinformasjon i en celle. Slik redigerer du en AKSJE som en formel:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på cellen, så på Celle og deretter på Rediger formel.
 • På Mac: Dobbeltklikk på cellen, og klikk på Rediger som formel.

Du må ha internettforbindelse for å legge til aksjeinformasjon. Hvis aksjekursen er nedtonet, kan enheten din være frakoblet. Sjekk nettverksforbindelsen. Når du er frakoblet, viser en celle med aksjeinformasjon dataene som var tilgjengelige sist enheten din hadde internettforbindelse. En ny celle lagt til uten nett, er tom.


Aksjeattributter du kan følge

Når du redigerer AKSJE-formelen, kan du bruke følgende strenger eller tall til å vise forskjellig informasjon: 

 • «pris» (0 eller utelatt): Kursen til den spesifiserte aksjen da forrige markedsdag stengte.
 • «navn» (1): Aksjens eller selskapets fullstendige navn.
 • «endring» (2): Forskjellen på siste handel forrige markedsdag og kursen ved stenging på markedsdagen før det. Hvis det ikke har vært noen transaksjoner med aksjen i den perioden, rapporteres endringen som «0».
 • «prosentvis endring» (3): Den prosentvise endringen til aksjen i de to siste kursene ved stenging.
 • «start» (4): Aksjens åpningskurs forrige markedsdag.
 • «høy» (5): Den høyeste kursen aksjen ble handlet for forrige markedsdag.
 • «lav» (6): Den laveste kursen aksjen ble handlet for forrige markedsdag.
 • «børsverdi» (7): Den totale markedsverdien av alle utestående aksjer i selskapet forrige markedsdag. Dette beregnes ved å gange totalt antall utestående aksjer med kurs per aksje.
 • «volum» (8): Antallet aksjer i det aktuelle selskapet som byttet eier forrige markedsdag.
 • «avkastning» (9): Aksjens årlige utbytte (kontantutbetaling) per aksje som en prosentandel av aksjekursen.
 • «1-årsmål» (10): Kursestimat ett år frem i tid, nærmere bestemt medianverdien av prognosene fra analytikere som følger aksjen.
 • «høyeste siste 52 uker» (11): Aksjens høyeste kurs de siste 52 ukene.
 • «laveste siste 52 uker» (12): Aksjens laveste kurs de siste 52 ukene.
 • «snittvolum 3 måneder» (15): Det månedlige gjennomsnittet av det kumulative omsetningsvolumet de siste 3 månedene delt på 22 dager.
 • «beta» (16): Et mål på volatilitet (systemrisiko) for et verdipapir eller en råvare i forhold til markedet som helhet.
 • «valuta» (19): Valutaen som aksjen er priset i.
 • «årlig utbytte» (20): Det årlige utbyttebeløpet (kontantutbetaling) per aksje.
 • «eps» (21): Resultat per aksje – beregnet som en bedrifts totale resultat delt på antallet utestående aksjer (aksjene som eies av aksjonærene).
 • «børs» (22): Børsen der aksjen omsettes (for eksempel NYSE, NASDAQ, Euronext og så videre).
 • «p/e-forhold» (23): Forholdet mellom pris og inntjening (price/earning). Dette beregnes ved å dele nåværende aksjekurs på resultat per aksje de siste 12 månedene.
 • «forrige stenging» (24): Aksjens kurs ved stenging dagen før den sist rapporterte handelen.
 • «symbol» (25): Aksjesymbolet (ticker-symbolet) som er unikt for aksjen.


Få oversikt over aksjehistorikk

Bruk AKSJEH hvis du vil følge historikken til en bestemt aksje. Du må definere følgende attributter når du legger til formelen:

 • Symbol: En unik forkortelse som identifiserer en aksje som omsettes offentlig på en børs, omsluttet av anførselstegn, eller en referanse til en celle som inneholder symbolet.
 • Attributt: En valgfri verdi som spesifiserer aksjeattributtet som skal returneres. Numbers foreslår automatisk «stenging». I stedet for stenging kan du velge start, høy, lav eller volum.
 • Dato: Datoen du vil ha historisk informasjon om aksjekursen for


Legge til informasjon om valutakurser i et regneark

Med VALUTA-formelen kan du hente data om valutakurser fra internett og bruke dem i regnearket. Du må definere følgende attributter når du legger til formelen:

 • Valuta-1: Dette er valutakoden for valutaen du konverterer fra. Bruk anførselstegn rundt strengen.
 • Valuta-2: Dette er valutakoden for valutaen du konverterer til. Bruk anførselstegn rundt strengen.

Numbers foreslår automatisk «pris» som tredje attributt. Hvis du skriver 0 eller utelater elementet helt, viser cellen vekslingskursen for valuta-1 mot valuta-2, uttrykt i valuta-2.
 

Valutaattributter du kan følge

Når du redigerer formelen, kan du bruke følgende strenger eller sifre til å vise forskjellig informasjon:

 • «pris» (0 eller utelatt): Gjeldende valutakurs, uttrykt som valuta-2.
 • «navn» (1): Valutakodene til de angitte valutaene, som vises i formelen for utregning av vekslingskursen.
 • «endring» (2): Forskjellen i vekslingskurs ved stenging de to siste virkedagene.
 • «prosentvis endring» (3): Den prosentvise endringen i vekslingskursen mellom de to siste kursene ved stenging.
 • «start» (4): Vekslingskursen da handelen åpnet forrige virkedag.
 • «høy» (5): Høyeste vekslingskurs forrige virkedag.
 • «lav» (6): Laveste vekslingskurs forrige virkedag.
 • «høyeste siste 52 uker» (7): Høyeste vekslingskurs de siste 52 ukene.
 • «laveste siste 52 uker» (8): Laveste vekslingskurs de siste 52 ukene.
   

Få oversikt over valutahistorikk

Bruk MYNTENHETH hvis du vil følge historikken til en bestemt valuta. Du må definere følgende attributter når du legger til formelen:

 • Valuta-1: Valutakoden for valutaen du konverterer fra. valuta‑1 er en streng i anførselstegn.
 • Valuta-2: Valutakoden for valutaen du konverterer til. valuta‑2 er en streng i anførselstegn.
 • Attributt: En valgfri verdi som spesifiserer valutaattributtet som skal returneres. Numbers foreslår automatisk «stenging». I stedet for stenging kan du velge start, høy eller lav.
 • Dato: Datoen du vil ha historisk informasjon om vekslingskurs for.
Publiseringsdato: