Mac-maskiner i USB-måldiskmodus via USB-C vises som «ukjent» i Windows

Hvis du bruker Boot Camp til å kjøre Windows på en Mac-maskin og du kobler til en Mac-maskin i USB-måldiskmodus via USB-C, vil den tilkoblede Mac-maskinen vises som «ukjent» i Windows.

Det er ikke støtte for å koble til en Mac-maskin i USB-måldiskmodus til en Windows-vert via USB-C. Den tilkoblede Mac-maskinen vil vises som «ukjent» i Windows.

Den tilkoblede Mac-maskinen vil også deaktivere seg og forsøke å aktivere seg på nytt omtrent hvert minutt. Koble fra Mac-maskinen som er i måldiskmodus for å hindre at den forsøker å aktivere seg på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: