Bruk tredjepartsapper til å oppdage og blokkere spamoppringninger

Installer en tredjepartsapp på iOS-enheten slik at du lettere kan gjenkjenne og blokkere spamoppringninger.

Før du begynner

Gå til App Store og last ned en app som oppdager og blokkerer spamoppringninger. Du kan laste ned og installere flere apper med denne funksjonen fra ulike app-utviklere.

Konfigurer en app til å filtrere og gjenkjenne spamoppringninger

  1. Gå til Innstillinger > Telefon.
  2. Trykk på Anropsblokkering og Identifisering.
  3. Under «Tillat at disse appene blokkerer anrop og viser nummer» slår du appen av eller på. Du kan også endre rekkefølge på appene og ordne dem etter prioritet. Bare trykk på Rediger, og dra appene til de er i den rekkefølgen du vil ha.

Telefonnumre som vises under Blokkerte telefonnumre, er numre du blokkerer manuelt.

Når du får et anrop, kontrollerer enheten nummeret til den som ringer og sammenligner det med listen over telefonnumre i tredjeparts spam-appene du har. Hvis den får treff, viser iOS etiketten appen har valgt for å indikere det, som for eksempel Spam eller Telefonsalg. Hvis appen finner ut at et telefonnummer er spam, kan den velge å blokkere anropet automatisk. Inngående anrop sendes aldri til tredjeparts utviklere.

Hvis du finner ut at et nummer blir brukt til spam, kan du blokkere nummeret manuelt på enheten. Telefonnumre du blokkerer manuelt, vises under Blokkerte kontakter.

Hvis du ikke lenger vil bruke appen, kan du fjerne den.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: