Slå Stedstjenester og GPS på eller av på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du slår Stedstjenester og GPS på eller av for individuelle apper.

Slik gir du apper tillatelse til å bruke stedstjenester

Noen apper virker kanskje ikke hvis du ikke slår på Stedstjenester.1 Første gang en app trenger tilgang til Stedstjenester-informasjonen din, får du et varsel der du blir bedt om å gi tillatelse. Velg et av disse alternativene:

 • Trykk på Tillat for å la appen bruke Stedstjeneste-informasjonen ved behov. 
 • Trykk på Ikke tillat for å hindre tilgang.2
 • Trykk på Spør neste gang eller når jeg deler for å velge Tillat mens appen er i bruk, Tillat én gang eller Ikke tillat.

iOS- og iPadOS-enheter kan bruke Wi-Fi og Bluetooth til å fastslå plasseringen din. GPS- og mobilplassering er tilgjengelig på iPhone og iPad (Wi-Fi + Cellular)-modeller.


 

Slik slår du Stedstjenester på eller av for spesifikke apper

 1. Gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Stedstjenester.
 2. Påse at Stedstjenester er slått på.
 3. Rull ned for å finne appen.
 4. Trykk på appen og velg et alternativ:
  • Aldri: Hindrer tilgang til Stedstjenester-informasjon.
  • Spør neste gang eller når jeg deler: Dette gjør at du får velge Tillat mens appen er i bruk, Tillat én gang eller Ikke tillat.
  • Når appen er i bruk: Tillater tilgang til Stedstjenester bare når appen eller en av funksjonene til appen vises på skjermen. Hvis en app er satt til Når appen er i bruk, kan du se at statuslinjen blir blå med en melding om at en app aktivt bruker plasseringen din.
  • Alltid: Tillater tilgang til plasseringen din selv når appen er i bakgrunnen.

Herfra skal apper gi en forklaring på hvordan appen vil bruke stedsinformasjonen din. Noen apper viser kanskje bare to alternativer.

 

Slik deler du den spesifikke plasseringen din

Med iOS 14 og iPadOS 14 kan enkelte apper bruke Nøyaktig posisjon for å finne den spesifikke plasseringen din. Hvis du bare vil dele den omtrentlige plasseringen din – som kan være tilstrekkelig for en app som ikke trenger den nøyaktige plasseringen – kan du slå av Nøyaktig posisjon. Slik gjør du det:

 1. Gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet, og velg Stedstjenester.
 2. Velg en app, og slå deretter Nøyaktig posisjon på eller av.

Finn ut mer om personvern og Stedstjenester.

 1. Stedstjenester bruker GPS og Bluetooth (der det er tilgjengelig), sammen med data fra brukere om Wi-Fi-basestasjoner og mobiltårn for å finne den omtrentlige plasseringen av enheten din.
 2. Apper bruker ikke plasseringen din før de ber om tillatelse og du gir dem tillatelse.
   
Publiseringsdato: