Bruk Les opp det jeg skriver, på iPhone, iPad og iPod touch

Med Les opp det jeg skriver, kan iOS- eller iPadOS-enheten din lese teksten høyt for deg og si rettelser og forslag til ord.

Konfigurer Les opp det jeg skriver

På enheten går du til Innstillinger> Tilgjengelighet > Opplest innhold > Les opp det jeg skriver. Herfra kan du aktivere følgende:

  • Tegntilbakemelding: Aktiver Tegn for å få enheten til si bokstavene når du skriver dem. Slå på Tegnhint for å få enheten til å si det fonetiske navnet på hver bokstav.
  • Les opp ord: Få enheten til å si ordene når du skriver dem.
  • Les opp autotekst: Få enheten til å si de automatiske rettelsene og automatiske store bokstaver når de oppstår.  
  • Hold for å lese opp forslag: Du kan berøre og holde på et ord for å høre forslag lest opp etter hvert som du skriver.
Publiseringsdato: