Bruke Skrivetilbakemelding på iPhone, iPad og iPod touch

Med Skrivetilbakemelding i iOS 10 gir iOS-enheten din deg tilbakemelding når du skriver, i tillegg til å si rettelser for tekst og forslag for ord.

Konfigurere Skrivetilbakemelding

Gå til Innstillinger> Generelt > Tilgjengelighet > Tale > Skrivetilbakemelding på enheten din. Herfra kan du aktivere følgende:

  • Tegntilbakemelding: Aktiver Tegn for å få enheten til si bokstavene når du skriver dem. Slå på Tegnhint for å få enheten til å si det fonetiske navnet på hver bokstav.
  • Les opp ord: Få enheten til å si ordene når du skriver dem.
  • Les opp autotekst: Få enheten til å si de automatiske rettelsene og automatiske store bokstaver når de oppstår.  
  • Hold for å lese opp forslag : Du kan berøre og holde på et ord for å høre forslag lest opp etter hvert som du skriver.
Publiseringsdato: