Automatiser og få ekstern tilgang til HomeKit-tilbehør

Med Hjem-appen kan du konfigurere et hjemknutepunkt for å kontrollere HomeKit-tilbehør eksternt, gi tilgang til folk du stoler på og automatisere tilbehøret til å gjøre det du ønsker, når du ønsker det.

Kom i gang

 • Konfigurer HomeKit-tilbehøret i Hjem-appen på iOS-enheten din.
 • Du trenger en HomePod, en Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) med nyeste versjon av tvOS eller en iPad med nyeste versjon av iOS for å konfigurere automatiseringer og brukertillatelser.
 • Du trenger en HomePod, en Apple TV 4K, Apple TV (4. generasjon), Apple TV (3. generasjon)* eller iPad for å styre HomeKit-tilbehør eksternt.
 • * Du trenger en HomePod, en Apple TV 4K, Apple TV (4. generasjon) eller iPad for å endre brukertillatelser, opprette automatiseringer eller strømme HomeKit-aktiverte kameraer eksternt. Hvis du legger til en Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) i et hjem som har en Apple TV (3. generasjon) konfigurert, stopper bruken av Apple TV (3. generasjon) til ekstern HomeKit-tilgang.

*Apple TV (3. generasjon) støtter ikke ekstern tilgang for delte brukere eller ekstern tilgang til HomeKit-aktiverte kameraer.

Konfigurere hjemknutepunktet

Du kan konfigurere HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generasjon) eller iPad som et hjemknutepunkt for å automatisere og styre HomeKit-tilbehør eksternt fra iOS-enheten din. Enheten som du konfigurer som et hjemknutepunkt, må befinne seg i hjemmet ditt, være koblet til Wi-Fi-nettverket ditt hjemme og være slått på.

Konfigurere HomePod som et hjemknutepunkt

HomePod konfigurerer seg selv automatisk som et hjemknutepunkt, slik at du kan styre HomeKit-tilbehør med Hjem-appen og bruke automatiseringer eksternt. Bare sørg for at iOS-enheten du bruker til å konfigurere HomePod, er logget på iCloud med Apple-ID-en du brukte til å konfigurere HomeKit-tilbehøret i Hjem-appen.

Konfigurere Apple TV som et hjemknutepunkt

 1. Konfigurer tofaktorautentisering for Apple-ID på iOS- eller Mac-enheten. Deretter går du til iCloud og kontrollerer at iCloud-nøkkelring er slått på.
 2. På Apple TV går du til Innstillinger > Kontoer og kontrollerer at du har logget på iCloud med samme Apple-ID som på iOS-enheten.
 3. Når du har logget på iCloud, konfigurerer Apple TV seg selv automatisk som et hjemknutepunkt. Kontroller statusen for hjemknutepunktet ved å gå til Innstillinger > Kontoer > iCloud og se under HomeKit om hjemknutepunktet er tilkoblet. Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser HomeKit.

Konfigurere iPad som et hjemknutepunkt

 1. Hvis du bruker iOS 10.3 eller nyere, går du til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud.
 2. Logg på med Apple-ID.
 3. Kontroller at både iCloud-nøkkelring og Hjem er slått på.
 4. Gå til Innstillinger > Hjem og slå på Bruk denne iPad-enheten som et hjemknutepunkt. Trenger du hjelp?

Vil du kontrollere statusen på hjemknutepunktet i Hjem-appen på iOS-enheten? Åpne Hjem-appen og trykk på  øverst til venstre. Deretter ser du under Hjemknutepunkt for å se om hjemknutepunktet er tilkoblet. Hvis du har konfigurert flere hjemknutepunkt, vises det primære hjemknutepunktet som tilkoblet. De andre hjemknutepunktene viser Ventemodus som status og tar over ekstern tilgang hvis det primære hjemknutepunktet blir frakoblet.

Automatisere tilbehør

Vil du at alle lysene dine skal slå seg av automatisk når du forlater huset? Eller vil du at en stemning skal kjøres automatisk på et spesielt tidspunkt eller sted? Etter at du har konfigurert hjemknutepunktet, kan du automatisere tilbehør og stemninger slik at de slås på automatisk og utfører handlinger. Med iOS 11 og nyere kan du få tilbehøret og stemningene til å slå seg av eller på automatisk, basert på hvem som er hjemme på et spesifikt tidspunkt.

Slik oppretter du en automatisering som slår seg på basert på hvem som er hjemme:

 • Du trenger en HomePod, en Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) med tvOS 11 eller en iPad med iOS 11 eller nyere konfigurert som et hjemknutepunkt.
 • Sørg for at du og personene du har invitert til å styre hjemmet ditt har en enhet med iOS 11 eller nyere.
 • Kontroller at alle har Del plasseringen min slått på på den primære enheten de bruker til å styre hjemmet ditt. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud, rull ned og trykk på Del plasseringen min. Trykk på Fra under Del plasseringen min og kontroller at den primære enheten er valgt.

    

Opprette en automatisering

 1. Åpne Hjem-appen, trykk på Automatisering-fanen og trykk deretter på Opprett ny automatisering eller .
 2. Velg når du ønsker at automatiseringen skal finne sted:
  • Noen ankommer eller Noen drar: Få tilbehør og stemninger til å slå seg på eller av når du eller noen du har invitert til å styre hjemmet ditt ankommer eller forlater et sted eller til et bestemt tidspunkt.
  • Tid på døgnet inntreffer: Få automatiseringen til å slå seg på til et bestemt tidspunkt på bestemte dager og basert på hvem som er hjemme.
  • Et tilbehør er kontrollert: Hvis et tilbehør slås på eller av, kan du få annet tilbehør eller andre stemninger til å reagere. Når du låser opp ytterdøren, kan for eksempel lysene slås på.
  • En sensor oppdager noe: Du kan bruke denne til å slå på lys når det oppdages bevegelse i nærheten.
 3. Velg stemninger og tilbehør som skal automatiseres. Trykk deretter på Neste.
 4. Verifiser tilbehøret og stemningene. Trykk og hold på et tilbehør eller en stemning for å justere innstillingene. Hvis du vil slå av en automatisering etter en viss tid, trykker du Slå av, og deretter velger du når du vil at automatiseringen skal slås av.
 5. Trykk på Ferdig for å avslutte.

Vil du få et varsel når et tilbehør slår seg på eller oppdager noe? Les om hvordan du konfigurer varsler for HomeKit-tilbehør.

     

Opprett en automatisering basert på hvem som er hjemme

 1. Trykk på Automatisering-fanen og deretter på  i Hjem-appen.
 2. Velg om du vil at automatiseringen skal skje Når noen ankommer eller Når noen drar fra hjemmet. Deretter velger du fra følgende alternativer:
  • Få automatiseringen til å skje når noen ankommer eller drar. Trykk på  for å velge en spesifikk person som skal starte automatiseringen.
  • Du kan også angi at automatiseringen skal skje når den første personen ankommer eller drar fra hjemmet ditt. Trykk på  for å velge en spesifikk person.
  • Velg en plassering* og tid for automatiseringen.
 3. Velg stemninger og tilbehør som skal automatiseres. Trykk deretter på Neste.
 4. Trykk på Ferdig for å avslutte.

*Hvis du velger en annen plassering enn hjemmet ditt, er du den eneste som kan utløse automatiseringen. Andre brukere som du har invitert til å styre hjemmet ditt, blir fjernet fra automatiseringen.

     

Automatisere tilbehør på et spesifikt tidspunkt

 1. Trykk på Automatisering-fanen og deretter på  i Hjem-appen.
 2. Trykk på Tid på døgnet den inntreffer og velg fra følgende:
  • Velg en tid på dagen du vil at automatiseringen skal skje.
  • Trykk på Personer som skal få automatiseringen til å skje på en spesifikk tid, basert på hvem som er hjemme.
 3. Velg stemninger og tilbehør som skal automatiseres. Trykk deretter på Neste.
 4. Trykk på Ferdig for å avslutte.

Slå av eller slette en automatisering

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en automatisering, trykker du på automatiseringen, og deretter slår du Aktiver automatiseringen på eller av.

Hvis du vil slette en automatisering, trykker du på automatiseringen, og deretter trykker du på Slett automatisering eller sveiper til venstre over automatiseringen og trykker på Slett.

    
 

Tillate ekstern tilgang og redigere rettigheter for brukere

Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du administrere ekstern tilgang og redigere rettigheter for folk du inviterer til å kontrollere hjemmet ditt. Hvis du ikke har konfigurert et hjemknutepunkt, kan de bare kontrollere tilbehøret når de er hjemme hos deg, tilkoblet Wi-Fi-nettverket ditt hjemme og innenfor rekkevidde av HomeKit-tilbehøret.

For å administrere ekstern tilgang og endre rettigheter for en person, kan du invitere den personen til å kontrollere hjemmet ditt. Følg deretter denne framgangsmåten:

 1. Åpne Hjem og trykk på .
 2. Trykk på personen du vil redigere rettigheter for.
 3. Angi følgende tilgang for brukeren din:
  • Tillat ekstern tilgang: Slå på for å tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i huset ditt.
  • Tillat redigering: Slå på for å tillate at de kan legge til og fjerne tilbehør, stemninger og andre brukere.

Hvis du vil fjerne en person, trykker du på , trykker på brukeren og deretter på Fjern person.

Få hjelp med hjemknutepunktet

Hvis du har problemer med å opprette automatiseringer eller kontrollere HomeKit-tilbehør når du ikke er hjemme, kan du følge denne framgangsmåten:

 1. Sørg for at HomePod, Apple TV eller iPad er:
 2. Sørg for at du kan kontrollere tilbehøret i Hjem-appen på iOS-enheten. Åpne Hjem-appen og slå på et lys eller juster temperaturen.
 3. Sørg for at enheten er konfigurert som et hjemknutepunkt:
  • For HomePod: Åpne Hjem-appen på iOS-enheten og trykk på . Deretter ser du under Hjemknutepunkt for å kontrollere at HomePod er tilkoblet.
  • På Apple TV går du til Innstillinger > Kontoer > iCloud og kontrollerer at Apple TV viser HomeKit som Koblet til. Hvis du ikke ser HomeKit, er ikke Apple TV koblet til som et hjemknutepunkt.
  • På iPad går du til Innstillinger > Hjem og kontrollerer at Bruk denne iPad-enheten som et hjemknutepunkt er slått på.
 4. Omstart Apple TV, iPad og iPhone.
 5. Vent noen minutter. Hvis du fremdeles trenger hjelp, logger du av iCloud på Apple TV og logger på igjen. Gå til Innstillinger > Kontoer > iCloud.

Få hjelp med stedsbaserte automatiseringer

Hvis du ikke kan opprette stedsbaserte automatiseringer, følger du denne framgangsmåten:

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. 
 2. Rull ned og trykk på Del plasseringen min.
 3. Sørg for at Del plasseringen min er på. Deretter trykker du på Fra og sørger for at hovedenheten din er valgt.

På Apple TV:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Personvern og kontroller at Stedstjenester er slått på.
 2. Velg Stedstjenester.
 3. Sørg for at HomeKit er satt til Alltid.

Finn ut mer

Publiseringsdato: