Konfigurer HomePod, Apple TV eller iPad som hjemknutepunkt

Konfigurer et hjemknutepunkt for å styre HomeKit-tilbehøret ditt fra en ekstern plassering, gi tilgang til personer du stoler på, og automatisere tilbehør slik at det gjør det du vil, når du vil.

Kom i gang

  1. Apple TV (3. generasjon) støtter ikke ekstern tilgang for delte brukere eller ekstern tilgang til HomeKit-aktiverte kameraer.
  2. HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Konfigurere HomePod som et hjemknutepunkt

HomePod konfigurerer seg selv automatisk som et hjemknutepunkt, slik at du kan styre HomeKit-tilbehør med Hjem-appen og opprette automatiseringer. Bare sørg for at iOS-enheten du brukte til å konfigurere HomePod, er logget på iCloud med Apple-ID-en du brukte til å konfigurere HomeKit-tilbehøret i Hjem-appen.

HomePod er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Konfigurere Apple TV som et hjemknutepunkt

  1. På Apple TV går du til Innstillinger > Brukere og kontoer og sørger for at du er logget på iCloud med samme Apple-ID som på iOS-enheten.
  2. Når du har logget på iCloud, konfigurerer Apple TV seg selv automatisk som et hjemknutepunkt. 

Hvis du vil sjekke om Apple TV er tilkoblet som hjemknutepunkt, går du til Innstillinger på Apple TV-en din. Gå deretter til Brukere og kontoer > iCloud, og se under Hjemknutepunkt.

Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Konfigurere iPad som et hjemknutepunkt

  1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud, og sørg for at du er logget på iCloud med Apple-ID-en din.
  2. Rull ned og sjekk at Hjem er slått på.
  3. Gå til Innstillinger > Hjem og slå på Bruk denne iPad-enheten som et hjemknutepunkt.

Kontroller statusen for hjemknutepunktet ditt

Du kan kontrollere statusen for hjemknutepunktet ditt, f.eks. om det er tilknyttet, i Hjem-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på  øverst til venstre. Hvis du har flere hjem, trykker du på Hjeminnstillinger, og deretter trykker du på et hjem. Deretter ser du under Knutepunkter og broer for å se om hjemknutepunktet er tilkoblet.
  • På Mac: Gå til Rediger > Rediger hjem. Deretter ser du under Hjemknutepunkt for å se om hjemknutepunktet er tilkoblet. Hvis du vil kontrollere statusen for et hjemknutepunkt i et annet hjem som er konfigurert i Hjem-appen, trykker du på Hjem øverst til venstre og klikker deretter på et hjem.
  • På Apple TV: Gå til Innstillinger, og klikk på AirPlay > Rom. Sørg deretter for at du tilordner Apple TV et rom i Hjem-appen.

Hvis du har konfigurert flere hjemknutepunkt, vises det primære hjemknutepunktet som tilkoblet. De andre hjemknutepunktene viser Ventemodus som status og tar over ekstern tilgang hvis det primære hjemknutepunktet blir frakoblet.

Publiseringsdato: