Stedstjenester og personvern

Stedstjenester beskytter informasjonen din og lar deg velge hva du vil dele.

Stedstjenester gjør det mulig for Apple, tredjepartsapper og nettsider å samle inn og benytte informasjon basert på nåværende posisjon av iPhone eller Apple Watch for å levere ulike stedsbaserte tjenester. En app kan for eksempel bruke stedsinformasjon og stedssøk for å finne lokale kaféer eller kinoer, eller enheten kan angi tidssonen automatisk etter posisjonen din.

For å bruke slike funksjoner må du aktivere stedstjenester på iPhone og gi hver app tillatelse til å bruke stedsdata. Apper kan be om begrenset tilgang (kun når du bruker appen eller omtrentlig posisjon) eller full tilgang (selv når du ikke bruker appen eller nøyaktig posisjon) til stedsinformasjonen din.

Av sikkerhetsgrunner kan stedsinformasjon fra iPhonen din brukes når du ringer nødnummeret, slik at posisjonen din kan finnes selv når Stedstjenester er deaktivert.

Stedstjenester benytter GPS og Bluetooth (når de er tilgjengelige), samt data fra brukere om plassering av Wi-Fi-basestasjoner og mobilmaster, for å finne enhetens omtrentlige posisjon.

Apple Watch kan bruke posisjonen til den sammenkoblede iPhonen hvis den er i nærheten.

Hvis du har aktivert Stedstjenester, vil iPhonen med jevne mellomrom sende anonyme og krypterte geomerkede plasseringer av Wi-Fi-basestasjoner og mobilmaster (der det støttes av en enhet) til Apple for å forbedre databasen over plasseringen av Wi-Fi-basestasjoner og mobilmaster.

Hvis du aktiverer Stedstjenester, blir følgende stedsbaserte systemtjenester også aktivert:

• Informasjon om rute og trafikk: Hvis du er i bevegelse (for eksempel går eller kjører bil), vil iPhonen jevnlig sende anonym og kryptert informasjon om GPS-posisjon, hastighet og barometrisk trykk til Apple for å bygge opp databaser med informasjon om trafikk og atmosfærisk korreksjon.

• Populært i nærheten: iPhonen vil med jevne mellomrom sende anonym og kryptert stedsinformasjon til Apple om hvor du befant deg da du kjøpte eller brukte apper, for å forbedre databasen som brukes for å foreslå geografisk relevante apper i tillegg til andre Apple-produkter og tjenester.

• Relevante steder: iPhonen og iCloud-tilkoblede enheter registrerer hvor du har vært i det siste, i tillegg til når og hvor ofte du besøker stedet, slik at den lærer hvilke steder som er av betydning for deg. Denne informasjonen blir gjennomgående kryptert og kan ikke leses av Apple. Informasjonen brukes til å utføre personlige tjenester for deg, som foreslåtte kjøreruter, og til å sette sammen bedre minner i Bilder.

• Stedsbaserte forslag: Posisjonen til iPhonen din blir sendt til Apple for å gi mer relevante anbefalinger. Hvis du slår av stedstjenester for stedsbaserte forslag, vil den nøyaktige posisjonen din ikke bli sendt til Apple. Men for å kunne gi relevante søkeforslag og nyheter, vil Apple kanskje matche IP-adressen til internettforbindelsen din mot geografiske områder for å anslå hvor du er.

• Stedsbaserte varsler: iPhone og Apple Watch vil bruke posisjonen din for å gi geografisk relevante varsler, som en påminnelse om å ringe noen når du ankommer et sted, når du bør dra for å rekke en avtale, eller en app- eller snarveisforslag basert på hvor du befinner deg i øyeblikket.

• Del posisjonen min: Du kan velge å dele posisjonen din med andre, enten midlertidig eller på ubestemt tid, fra bestemte apper som Meldinger og Hvor er?

• HomeKit: iPhonen vil bruke posisjonen din for å gjøre det mulig å kontrollere tilbehør når du ankommer eller drar fra et bestemt sted, som for eksempel å slå på lyset når du kommer hjem.

• Systemtilpassing: iPhonen vil tilpasse systemets utseende, oppførsler og innstillinger basert på hvor du er, for eksempel ved å automatisk aktivere optimalisert batterilading når du er hjemme. Denne tilpassingsinformasjonen forlater ikke enheten din

• Apple Pay-forhandleridentifisering: iPhonen vil bruke posisjonen din til å oppgi mer korrekte forhandlernavn når du bruker ditt fysiske Apple Card.

• Nødanrop og SOS: Når du ringer nødnummeret, oppgir iPhone eller Apple Watch stedsinformasjonen din til beredskapstjenestene. I tillegg blir ytterligere informasjon tilgjengelig gjennom tjenesten Enhanced Emergency Data. Dette kan inkludere informasjon om gateadresse hvis stedsinformasjonen din er i nærheten av Hjem- eller Jobb-adressene som er oppgitt i det personlige kontaktkortet ditt (Mitt kort). Nødanrop (SOS) sender også stedsinformasjonen din til nødkontaktene dine når anropet avsluttes.

Den brukerbaserte stedsinformasjonen som samles inn av Apple, vil ikke identifisere deg personlig.

Ved å aktivere Stedstjenester på enhetene dine godtar du at Apple og samarbeidspartnere samler inn, overfører, behandler, vedlikeholder og benytter stedsinformasjonen og stedssøkene dine for å levere og forbedre stedsbaserte og trafikkbaserte produkter og tjenester.

Du kan når som helst deaktivere stedstjenester. Du kan gjøre det ved å gå til Innstillinger >Personvern > Stedstjenester og enten slå av stedstjenester fullstendig eller slå av stedstjenester for hver enkelt app eller funksjon ved å velge «Aldri». Hvis du vil deaktivere stedstjenester for alle nettsteder, velger du «Aldri» for stedstjenester i Safari. Du kan også deaktivere stedsbaserte systemtjenester ved å trykke på Systemtjenester og trykke for å slå av hver enkelt stedsbaserte systemtjeneste. Du kan når som helst deaktivere stedstjenester for HomePod. Det gjør du ved å åpne Hjem-appen på den sammenkoblede iOS- eller iPadOS-enheten, trykke og holde på HomePoden, trykke på Innstillinger-symbolet og deretter trykke for å deaktivere stedstjenester.

Hvis du tillater at tredjepartsapper eller nettsteder kan benytte posisjonen din, er du underlagt deres vilkår og personvernerklæringer. Du bør studere vilkårene, personvernerklæringene og bruksområdene til disse appene og nettsidene, så du vet hvordan de benytter informasjonen de samler inn.

All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Publiseringsdato: