Bruk Skjermtilpasning på Apple TV (4. generasjon)

Les hvordan du bruker synshjelpemidler med tvOS 10 på Apple TV, som Fargefilter, Reduser hvitpunkt, Inverter farger, med mer.

Konfigurer Skjermtilpasning

I Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpasning ser du fire hovedalternativer: Inverter farger, Fargefilter, Lysfølsomhet og Reduser hvitpunkt.

Inverter farger

Velg enten hvit tekst på svart bakgrunn eller svart tekst på hvit bakgrunn. 

Fargefilter

Fargefilter kan hjelpe deg med å differensiere farger eller lese tekst på skjermen.

Det finnes fire forhåndsinnstillinger for å få hjelp til å differensiere farger. Når du har valgt en (bortsett fra Gråtoner), kan du velge Intensitet for å justere filterets styrke:

 • Gråtoner
 • Rødt/grønt filter (for protanopi)
 • Grønt/rødt filter (for deuteranopi)
 • Blått/gult filter (for tritanopi)

Velg Fargetone-alternativet for å få hjelp til å lese tekst på skjermen. Velg så Intensitet eller Fargetone for å justere.

Lysfølsomhet

Skru generell lysstyrke opp eller ned.

Reduser hvitpunkt

Skru intensiteten på sterke farger opp eller ned.

Bruk en snarvei for å slå Skjermtilpasning på og av

Siden Skjermtilpasning ikke nødvendigvis trengs hele tiden, kan du slå det på og av med en snarvei:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei.
 2. Velg de funksjonene du vil ha en snarvei for.
  Velg hvilke funksjoner du vil ha snarveier for på Apple TV (4. generasjon)
 3. Trykk på TV-ikonet for å gå ut av Innstillinger-menyen. For å bruke snarveien du opprettet trykker du raskt tre ganger på Meny på fjernkontrollen. 
  Trykk på Meny tre ganger for å finne en liste over snarveier på Apple TV (4. generasjon)
Publiseringsdato: