Bruk Skjermtilpasning på Apple TV

Lær hvordan du bruker synshjelpemidler på Apple TV 4K eller Apple TV HD, som Fargefilter, Redusere hvitpunkt og mer.

Konfigurer Skjermtilpasning

I Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpasning ser du tre hovedalternativer: Fargefilter, Lysfølsomhet og Reduser hvitpunkt.

Fargefilter

Fargefilter kan hjelpe deg med å differensiere farger eller lese tekst på skjermen.

Det finnes fire forhåndsinnstillinger for å få hjelp til å differensiere farger. Når du har valgt en (bortsett fra Gråtoner), kan du velge Intensitet for å justere filterets styrke:

  • Gråtoner
  • Rødt/grønt filter (for protanopi)
  • Grønt/rødt filter (for deuteranopi)
  • Blått/gult filter (for tritanopi)

Velg Fargetone-alternativet for å få hjelp til å lese tekst på skjermen. Velg så Intensitet eller Fargetone for å justere.

Lysfølsomhet

Skru generell lysstyrke opp eller ned.

Reduser hvitpunkt

Skru intensiteten på sterke farger opp eller ned.

Bruk en snarvei for å slå Skjermtilpasning på og av

Siden Skjermtilpasning ikke nødvendigvis trengs hele tiden, kan du slå det på og av med en snarvei:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei.
  2. Velg de funksjonene du vil ha en snarvei for.
  3. Trykk på Meny-knappen på Apple TV Remote for å gå ut av innstillingsmenyen. For å bruke snarveien du opprettet, trykker du raskt tre ganger på Meny på fjernkontrollen. 
Publiseringsdato: