Endre innstillingene til AirPods og AirPods Pro

Finn ut hvordan du endrer navn på AirPods og endrer det som skjer når du dobbelttrykker på en AirPod eller trykker på AirPods Pro og holder inne.

Åpne AirPods-etuiet, og gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS- eller iPadOS-enheten. Trykk på informasjonsknappen  ved siden av AirPods på listen over enheter. Her er det du kan gjøre:Angi et navn for AirPods

Trykk på det gjeldende navnet. Skriv inn et nytt navn for AirPods, og trykk på Ferdig.

Endre trykk-og-hold-inne-handlingen på AirPods Pro

AirPods Pro har tre moduser for støykontroll: Aktiv støyreduksjon, Lydfremheving og Av. Du kan bytte mellom alle tre modusene for støykontroll i Kontrollsenter eller Innstillinger.

Når du trykker på og holder inne trykksensoren på skaftet til den venstre eller høyre AirPoden, bytter AirPods Pro som standard mellom Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Du kan endre hvilke moduser for støykontroll som brukes av trykk-og-hold-inne-handlingen:

  1. Gå til innstillingsskjermen for AirPods Pro.
  2. Under Trykk og hold inne på AirPods trykker du på Venstre eller Høyre. Sørg så for at Støykontroll er valgt.
  3. Velg de to eller tre modusene for støykontroll som du vil bruke med trykk-og-hold-inne-handlingen. Hvis begge AirPods er stilt inn på å bytte mellom moduser for støykontroll, blir endringer i innstillingene for trykk-og-hold-inne-handlingen på én AirPod tatt i bruk på begge.

Du kan også angi at trykk-og-hold-inne-handlingen skal bruke Siri. På innstillingsskjermen for AirPods Pro trykker du på Venstre eller Høyre, og deretter velger du Siri. Du kan ha den ene AirPoden stilt inn på Siri og den andre på å bytte modus for støykontroll.

Endre dobbelttrykkhandlingen på AirPods

Med AirPods (1. og 2. generasjon) velger du den venstre eller høyre AirPoden på AirPod-innstillingsskjermen, og deretter velger du hva som skal skje når du dobbelttrykker på AirPoden:

  • Bruk Siri for å styre lydinnholdet, justere volumet eller gjøre alt det andre Siri kan gjøre
  • Spill av, stopp eller sett lydinnholdet på pause
  • Hopp til neste spor
  • Gå tilbake til forrige spor

Slå «Registrer øre automatisk» av eller på

Som standard registrerer AirPods når de settes inn i øret, og deretter mottar de lyd fra enheten din. AirPods setter avspillingen på pause når du tar ut én AirPod, og fortsetter når du setter den inn igjen. Når du tar ut begge, stopper avspillingen og fortsetter ikke. Når «Registrer øre automatisk» er på og du ikke bruker AirPods, spilles lyd av via enhetens høyttalere.

Når du slår av «Registrer øre automatisk», deaktiveres disse funksjonene, og all lyd spilles av via AirPods, uansett om du har dem i ørene eller ikke.

Angi Mikrofon til høyre, venstre eller automatisk

Hver AirPod har en mikrofon, slik at du kan ringe og bruke Siri. Som standard er innstillingen for Mikrofon satt til Automatisk, slik at begge AirPods kan brukes som mikrofon. Hvis du bruker én AirPod, brukes denne som mikrofon.

Du kan også angi at innstillingen for Mikrofon skal være Alltid venstre eller Alltid høyre. Det vil si at enten høyre eller venstre AirPod brukes som mikrofon. Den aktuelle AirPoden brukes som mikrofon selv om du tar den ut av øret eller legger den i etuiet.

Publiseringsdato: