Endre innstillingene for AirPods

Finn ut hvordan du endrer navnet på AirPods, angi hva som skal skje når du dobbelttrykker på en AirPod, og mye mer.

Åpne AirPod-etuiet, og gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS-enheten din. Trykk på ved siden av AirPods i listen over enheter. Her er det du kan gjøre:

Angi et navn for AirPods

Trykk på det gjeldende navnet. Skriv inn et nytt navn for AirPods, og trykk på Ferdig.

Angi hva som skal skje når du dobbelttrykker

Velg høyre eller venstre AirPod på Bluetooth-skjermen, og angi deretter hva som skal skje når du dobbelttrykker på den:

  • Bruk Siri for å styre lydinnholdet, justere volumet eller gjøre alt det andre Siri kan gjøre
  • Spill av, stopp eller sett lydinnholdet på pause
  • Hopp til neste spor
  • Gå tilbake til forrige spor

Slå «Registrer øre automatisk» av eller på

Som standard registrerer AirPods når de settes inn i øret, og deretter mottar de lyd fra enheten din. AirPods setter avspillingen på pause når du tar ut én AirPod, og fortsetter når du setter den inn igjen. Når du tar ut begge, stopper avspillingen og fortsetter ikke. Når «Registrer øre automatisk» er på og du ikke bruker AirPods, spilles lyd av via enhetens høyttalere.

Når du slår av «Registrer øre automatisk», deaktiveres disse funksjonene, og all lyd spilles av via AirPods, uansett om du har dem i ørene eller ikke.

Angi Mikrofon til høyre, venstre eller automatisk

Hver AirPod har en mikrofon, slik at du kan ringe og bruke Siri. Som standard er innstillingen for Mikrofon satt til Automatisk, slik at begge AirPods kan brukes som mikrofon. Hvis du bruker én AirPod, brukes denne som mikrofon.

Du kan også angi at innstillingen for Mikrofon skal være Alltid venstre eller Alltid høyre. Det vil si at enten høyre eller venstre AirPod brukes som mikrofon. Den aktuelle AirPoden brukes som mikrofon selv om du tar den ut av øret eller legger den i etuiet.

Publiseringsdato: