Del notater på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Med Notater-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac kan du invitere personer til å samarbeide med deg om iCloud-notater og -mapper. Deretter kan dere jobbe sammen på prosjekter, planlegge reiser, skrive handlelister og mye mer.

Om deling av notater

Du kan legge noen til på et hvilket som helst iCloud-notat eller en hel mappe med notater på enheten din. Deretter kan vedkommende redigere og se de siste endringene du har gjort. Hvis du er eieren av et notat, kan du fjerne samarbeidspartnere fra notatene og mappene dine når du vil.

Så lenge enheten er tilkoblet internett, holder iCloud notatene og mappene dine oppdatert overalt. Det betyr at når du merker av et punkt på gjøremålslisten din, redigerer en skisse eller legger til et vedlegg, blir den nyeste versjonen synlig for alle som deler notatet eller mappen.

Du kan ikke dele notater som er passordbeskyttet. Hvis du vil dele et passordbeskyttet notat, trykker du på  på iOS-enheten eller på  på Mac og velger Fjern lås.

Før du begynner

 1. Oppdater iPhone, iPad eller iPod touch til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS og Mac til den nyeste versjonen av macOS.
 2. Konfigurer iCloud på alle enhetene dine.
 3. Sørg for at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine.
 4. Oppgrader notatene dine, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene. Alle du deler med, må også oppdatere enhetene og notatene sine. Hvis du har tegninger i noen av notatene dine, må du sørge for at de er oppdatert, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene.


Legg til personer i notater

Inviter noen til å samarbeide på et notat via Mail eller Meldinger. Eller kopier en kobling til notatet, og send den til dem på en annen måte hvis du foretrekker det. Slik gjør du det:

 1. Åpne iCloud-notatet du vil dele.
 2. Trykk eller klikk på legg til samarbeidspartnere-knappen.
 3. Velg hvordan du vil sende invitasjonen. Velg deretter personen du vil dele med.
 4. På iPhone, iPad eller iPod touch blir notatet automatisk sendt basert på hvordan du delte det. Hvis du bruker Mac, må du klikke på Del.

Hvis du vil legge til flere personer i et delt notat, åpner du iCloud-notatet og trykker på legg til samarbeidspartnere-knappen. Trykk deretter på Legg til personer, og utfør trinn 3 og 4. 

Vil du vite om du allerede deler et notat? Se etter  øverst i notatet eller  på notatlisten. Vil du sende notatet til noen, men uten å samarbeide med dem? Trykk på  øverst i notatet, og velg deretter hvordan du vil dele det.

Legg til personer i en mappe

 1. Gå til Mapper-listen. 
 2. På iPhone, iPad eller iPod touch sveiper du til venstre over mappen du vil dele. På Mac velger du mappen.
 3. Trykk på . På Mac velger du Mappe-alternativet i menyen som vises.
 4. Legg til den eller de du vil dele mappen med. Velg deretter hvordan du vil dele invitasjonen. På iPhone, iPad eller iPod touch blir notatet automatisk sendt basert på hvordan du delte det. Hvis du bruker Mac, må du klikke på Del.

Du trenger iOS 13 eller iPadOS for å dele mapper eller godta invitasjoner til å samarbeide om delte mapper.

Administrer hvordan du deler

Når du er eieren av et delt notat, styrer du hvem som kan gjøre endringer. Fra notatet trykker eller klikker du bare på  for å se hvem du deler notatet med. Trykk eller klikk deretter på Delingsalternativer, og velg alternativet du ønsker, for eksempel «Kan gjøre endringer» eller «Kun visning».

Hvis du ser «Invitert» under navnet til en person, har vedkommende ikke godtatt invitasjonen ennå. Alle som er med på et delt notat, kan legge til vedlegg, opprette avmerkingslister, tegne skisser med mer. De kan også redigere tekst, med mindre du angir «Kun visning» for dem. Når delte notater oppdateres, får alle personene på notatet en varsling om oppdateringen. Du kan skjule disse varslingene ved å trykke på  mens du er inne i notatet, og slå på Skjul varslinger.

For å slå på Uthev alle endringer, gå til notatet, trykk på , og slå på innstillingen. Dette uthever alle endringer som du eller samarbeidspartnere gjør på notatet.

Du trenger iOS 13 eller iPadOS for å bruke noen av de nyeste funksjonene i Notater, blant annet Kun visning og Uthev alle endringer.

Fjern personer fra delte notater

Slik fjerner du én person fra et delt notat:

 1. Åpne .
 2. Trykk eller klikk på personens navn.
 3. Trykk eller klikk på Fjern tilgang.

Slik fjerner du alle fra et delt notat: 

 1. Åpne .
 2. Trykk eller klikk på Stopp deling.
 3. Velg OK.

Når du slutter å dele et notat med andre, slettes notatet automatisk fra enhetene deres.

Slett et delt notat

Når du er eieren av et delt notat, kan du slette det når som helst. Du sletter delte notater på samme måte som du sletter andre notater. Bare trykk på papirkurvknappen , så flyttes notatet til Nylig slettet-mappen på alle enhetene dine. Det blir liggende i Nylig slettet-mappen i 30 dager. Notatet fjernes fullstendig fra enheten til personene du deler det med.

Hvis du ved et uhell sletter et notat som noen andre har delt med deg, kan du godta Notater-filen på nytt fra den opprinnelige invitasjonen. Når du godtar notatet på nytt, inneholder det alle endringene i notatet frem til gjeldende tidspunkt. Hvis eieren har sluttet å dele notatet, kan du ikke godta det. Hvis du ikke har den opprinnelige invitasjonen, må du be eieren om å dele notatet på nytt, eller du kan se i Nylig slettet-mappen.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: