Del notatene dine på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Notater-appen kan du invitere personer til å samarbeide om iCloud-notater og -mapper. Deretter kan dere jobbe sammen på prosjekter, planlegge reiser, skrive handlelister og mye mer.

Om deling av notater

Du kan legge noen til på et hvilket som helst iCloud-notat eller en hel mappe med notater på enheten din. Deretter kan vedkommende redigere og se de siste endringene du har gjort. Hvis du er eieren av et notat, kan du fjerne andre fra notatene og mappene dine når du vil.

Så lenge enheten er koblet til internett, holder iCloud notatene og mappene dine oppdatert overalt, noe som betyr at et iCloud-notat du har på iPhone, også vil vises på iPad. Det betyr at når du merker av et punkt på gjøremålslisten, redigerer en skisse eller legger til et vedlegg, blir den nyeste versjonen synlig for alle som deler notatet eller mappen.

Du kan ikke dele notater som er passordbeskyttet. Hvis du vil dele et passordbeskyttet notat, trykker du på notatet, trykker på Mer-knappen , og trykker deretter på Fjern og del notatet.

Før du begynner

 1. Oppdater iPhone, iPad eller iPod touch til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 2. Konfigurer iCloud på alle enhetene dine.
 3. Sørg for at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine.
 4. Oppgrader notatene dine, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene. Alle du deler med, må også oppdatere enhetene og notatene sine. Hvis du har tegninger i noen av notatene dine, må du sørge for at de er oppdatert, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene.


iPhone som viser hvordan du legger til noen i et notat

Legg til noen i et notat

 1. Åpne iCloud-notatet du vil dele.
 2. Trykk på Mer-knappen , og trykk deretter på Del notat legg til samarbeidspartnere-knappen .
 3. Velg hvordan du vil sende invitasjonen. Velg deretter personen du vil dele med.
 4. Avhengig av hvordan du deler, må du kanskje trykke på Send.

For å legge til flere personer i et delt notat åpner du iCloud-notatet og trykker på Legg til personer-knappen . Trykk deretter på Legg til personer, og utfør trinn 3 og 4. Hvis du allerede deler et notat, ser du knappen Legg til personer-knappen  øverst i notatet eller personsymbolet  i Notater-listen.

iPhone som viser hvordan du legger til noen i en mappe i Notater

Legg til personer i en mappe

 1. Gå til Mapper-listen. 
 2. Sveip til venstre over mappen du vil dele, og trykk deretter på Legg til personer-knappen 
 3. Velg hvordan du vil dele invitasjonen, og velg deretter personen du vil dele med. 
 4. Avhengig av hvordan du deler, må du kanskje trykke på Send.

Du trenger iOS 13 eller nyere eller iPadOS for å dele mapper eller godta invitasjoner til å samarbeide om delte mapper. Du kan ikke dele en mappe som har et låst notat, eller et notat som deles av noen andre.

iPhone som viser hvordan du administrerer hvordan du deler

Administrer hvordan du deler

Når du er eieren av et delt notat, styrer du hvem som kan gjøre endringer. Fra det delte notatet trykker du på Legg til personer-knappen  for å se hvem du deler med. Trykk deretter på Delingsalternativer, og velg alternativet du ønsker, for eksempel «Kan gjøre endringer» eller «Kun visning».

Hvis du ser «Invitert» under navnet til en person, har vedkommende ikke godtatt invitasjonen ennå. Alle som er med på et delt notat, kan legge til vedlegg, opprette avmerkingslister, tegne skisser og redigere tekst. Når noen er angitt som «Kun visning», kan de ikke gjøre noen endringer i det delte notatet.

Når delte notater oppdateres, får alle personene på notatet en varsling om oppdateringen. For å skjule disse varslingene trykker du på Legg til personer-knappen  fra notatet og slår på Skjul varsler. 

For å slå på Uthev alle endringer går du til notatet, trykker på Legg til personer-knappen , og deretter slår du på innstillingen. Dette uthever alle endringer som du eller samarbeidspartnere gjør på notatet.

Du trenger iOS 13 eller nyere eller iPadOS for å bruke noen av de nyeste funksjonene i Notater, blant annet Kun visning og Uthev alle endringer.

Fjern personer fra delte notater

Slik fjerner du én person fra et delt notat:

 1. Åpne notatet og trykk på Legg til personer-knappen .
 2. Trykk på personens navn.
 3. Trykk på Fjern tilgang.

Slik fjerner du alle fra et delt notat: 

 1. Åpne notatet og trykk på Legg til personer-knappen .
 2. Trykk på Avslutt deling.
 3. Trykk på Avslutt deling igjen for å bekrefte.

Når du slutter å dele et notat med andre, slettes notatet automatisk fra enhetene deres.

Slett et delt notat

Hvis du oppretter og deler et notat, kan du slette det når du vil. For å slette et delt notat trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på papirkurven . Hvis du er i Notater-listen, kan du også sveipe til venstre over notatet, trykke på papirkurven  , og deretter trykke på Slett delt notat.

Når du sletter et notat, flyttes det til Nylig slettet-mappen på alle enhetene dine og forblir i Nylig slettet-mappen i 30 dager. Notatet fjernes fullstendig fra enheten til personene du deler det med.

Hvis du ved et uhell sletter et notat som noen andre har delt med deg, kan du godta Notater-filen på nytt fra den opprinnelige invitasjonen. Når du godtar notatet, inneholder det alle endringene i notatet frem til gjeldende tidspunkt. Hvis eieren har sluttet å dele notatet, kan du ikke godta det. Hvis du ikke har den opprinnelige invitasjonen, må du be eieren om å dele notatet på nytt, eller du kan se i Nylig slettet-mappen.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: