Det å koble sammen to Mac-maskiner i et nettverk direkte med en Thunderbolt 3-kabel krever Thunderbolt-aktiverte tjenere

Mac-maskiner støtter nettverk mellom to Thunderbolt-tjenere med en kompatibel Thunderbolt-kabel.

Hvis du har problemer med Thunderbolt 3-nettverket eller ble omdirigert til denne siden da du koblet Mac-maskinen til en annen tjener, må du undersøke følgende:

  • Påse at datamaskinen støtter Thunderbolt 3 over USB-C. Hvis du ikke er sikker, må du spørre produsenten.
  • Koble Mac-maskinen direkte til den andre datamaskinen, ikke via en USB-C-hub. USB-C-huber støtter ikke Thunderbolt 3-tilkoblinger mellom portene.
  • Bruk en kabel som støtter Thunderbolt 3. Ikke alle USB-C-kabler støtter kravene til Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 (USB-C)-kabelen fra Apple støtter for eksempel en Thunderbolt 3-tilkobling, men en USB-C-ladekabel gjør ikke det.
  • Hvis du kobler en Mac-maskin med Thunderbolt 3 til en Mac-maskin med Thunderbolt 2, må du bruke en Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapter fra Apple og en Thunderbolt 2-kabel.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte eller avtaler et Genius Bar-møte.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: