macOS Sierra: Yama Steinberg USB Driver-versjon 1.9.9 og eldre

Yamaha Steinberg USB Driver versjon 1.9.9 og eldre kan føre til at macOS Sierra uventet starter på nytt (kjernepanikk).

Yamaha Steinberg USB Driver versjon 1.9.9 og eldre kan føre til at macOS slutter å svare eller uventet starter på nytt når du kobler fra eller slår av Steinberg-enheter. Hvis dette skjer, får du muligheten til å flytte komponentene fra dette programmet til papirkurven. Da slås Yamaha Steinberg USB Driver av for å hindre at problemet skjer igjen.

Last ned Yamaha Steinberg USB Driver versjon 1.9.10 eller nyere, eller kontakt Steinberg for å se etter en oppdatering som er kompatibel med macOS-versjonen du bruker.
 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: