Bruke Merking på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Merking kan du redigere skjermbilder og bilder, velge ulik opasitet og skrifttykkelse og til og med legge til en signatur på PDF-dokumenter.

Apper og funksjoner som bruker Merking

Her er noen apper du kan bruke Merking med, og fremgangsmåten for å komme i gang:

 

Mail

 1. Åpne Mail og trykk på skriv ny-knappen  for å begynne på en ny e-post. Eller svar på en eksisterende e-post.
 2. Trykk på e-postens brødtekst, og trykk deretter på det grå pilsymbolet  eller Retur for å åpne formatlinjen. Du kan også trykke i e-posten og deretter på markøren og velge Sett inn bilde eller video eller Legg til vedlegg. Du må kanskje trykke på pilsymbolet  for å bla gjennom alternativene.
 3. Trykk på Kamera-knappen  eller Dokument-knappen , og se etter bildet eller PDF-filen du vil legge ved og legge til merking på.
 4. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på det grå pilsymbolet . Trykk på Merking-knappen  for å legge til merking. Trykk på plussknappen  for å legge til en signatur, tekst med mer.
 5. Trykk på Ferdig, og send e-posten.

 

Meldinger

 1. Åpne Meldinger og trykk på skriv ny-knappen  for å starte en ny samtale. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på Bilder-knappen  og velg et bilde.
 3. Trykk på bildet i meldingen, og trykk deretter på Merking. Herfra kan du legge til en skisse på bildet eller trykke på plussknappen  for andre alternativer for Merking.
 4. Trykk på Arkiver og deretter på Ferdig.
 5. Trykk på Send-knappen .

 

Bilder

 1. Gå til Bilder og velg ønsket bilde.
 2. Trykk på Rediger, og trykk deretter på Merking-knappen . Trykk på Legg til-knappen  for å legge til tekst, figurer med mer.
 3. Trykk på Ferdig, og trykk på Ferdig igjen.

 

Tegn med Merking

Når du har valgt et merkingsverktøy, for eksempel penn, markeringstusj eller blyant, kan du velge en farge og begynne å tegne. Trykk på det samme verktøyet igjen for å endre fargeopasiteten, eller trykk på et annet verktøy for å endre tykkelsen. Du kan også trykke på Farge-knappen  for å endre fargenyansen.

Flytt en tegning

Når du har tegnet noe, kan du flytte rundt på tegningen. Trykk på Lasso-knappen , tegn en sirkel rundt tegningen du vil flytte, og dra den dit du vil ha den.

Slett eller angre en tegning

Hvis du vil tegne en tegning om igjen, trykker du på viskelær-knappen  og drar fingeren over området du vil viske ut. Du kan også angre merkingshandlinger ved å bruke Angre-knappen . Hvis du angrer en merking ved en feil, kan du riste på enheten og trykke på Utfør likevel.

Legg til tekst, en signatur, forstørrelser eller figurer

Trykk på Legg til-knappen  for å velge fra andre merkingsverktøy:

 

Trykk på sirkelen for å velge en annen tekstfarge, og trykk deretter på formateringsknappen  for å endre skrifttype, størrelse og justering.

 

Legg til eller opprett en signatur for et dokument raskt.

Dra lupen rundt, bruk den blå prikken til å endre størrelse, og bruk den grønne prikken til å øke eller redusere forstørrelsen.

Trykk på en figur for å legge den til på skjermbildet, på bildet eller i PDF-filen. Dra figuren dit du vil ha den, og bruk de blå prikkene til å endre størrelse og form. Bruk de grønne prikkene til å justere kurven på pilen og utseendet på snakkeboblen.

Gjør mer med Merking

Publiseringsdato: