Bruk Merking på iPhone, iPad eller iPod touch

Med iOS 12 har du enda flere merkingsverktøy for hånden. Du kan redigere skjermbilder og bilder, velge gjennomsiktighet og fonttykkelse, og du kan til og med legge til signatur i PDF-dokumenter.

Apper og funksjoner som bruker Merking

Her følger noen apper du kan bruke Merking med, og fremgangsmåten for å komme i gang:

Mail

 1. Åpne Mail og trykk på  for å starte en ny e-post. Eller svar på en eksisterende e-post.
 2. Trykk på brødteksten i e-posten, og trykk deretter på Sett inn bilde eller video eller Legg til vedlegg. Du må kanskje trykke på  for å rulle gjennom alternativene.
 3. Finn bildet eller PDF-filen du vil legge ved og legge til merking i, og trykk deretter på Velg.
 4. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på Merking . Trykk på plusstegnsymbolet for å legge til en signatur, tekst eller annet.
 5. Trykk på Ferdig, og send e-posten.

Meldinger

 1. Åpne Meldinger og trykk på  for å starte en ny samtale. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på  og velg et bilde.
 3. Trykk på bildet i meldingen, og trykk deretter på Merking. Her kan du legge til en tegning i bildet, eller du kan trykke på plusstegnsymbolet for andre Merking-alternativer.
 4. Trykk på Arkiver og deretter på Ferdig.
 5. Trykk på  for å sende.

Bilder

 1. Gå til Bilder og velg ønsket bilde.
 2. Trykk på Rediger og , og trykk deretter på Merking . Trykk på plusstegnsymbolet for å legge til tekst, figurer eller annet.
 3. Trykk på Ferdig, og trykk på Ferdig igjen.

Tegn med Merking

Når du har valgt et merkingsverktøy, for eksempel penn , markeringstusj  eller blyant , kan du velge en farge og begynne å tegne. Trykk på det samme verktøyet igjen for å endre fargegjennomsiktighet, eller trykk på et annet verktøy for å endre tykkelse. Du kan også trykke på  for å endre fargenyanser.

Flytt en tegning

Når du har tegnet noe, kan du flytte rundt på tegningen. Trykk på lassoverktøyet , tegn en sirkel rundt tegningen du vil flytte, og dra den dit du vil.

Slett eller angre en tegning

Hvis du vil omgjøre en tegning, trykker du på  og gnir fingeren over området du ønsker å slette. Du kan også angre alle merkingshandlinger ved bruk av angresymbolet. Hvis du angrer en merking ved en feil, kan du riste på enheten og trykke på Utfør likevel.

Legg til tekst, en signatur, forstørrelser eller figurer

Trykk på pluss-symbol for å velge andre merkingsverktøy:

 

Trykk på sirkelen for å velge en annen tekstfarge, og trykk på tekstjustering-symbol for å endre font, størrelse og justering.

 

Legg til eller opprett en signatur for et dokument raskt.

Dra lupen rundt, bruk den blå prikken til å endre størrelse, og bruk den grønne prikken til å øke eller minske forstørrelsen.

Trykk på en figur for å legge den til i skjermbildet, bildet eller PDF-filen. Dra figuren dit du vil ha den, og bruk de blå prikkene til å endre størrelse og form. Bruk de grønne prikkene til å justere kurven på pilen og utseendet på snakkeboblen.

Gjør mer med Merking

Publiseringsdato: