Bruk Merking i Mail på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Mail kan du bruke Merking for å legge til tegninger, tekst, en signatur og mye mer i bilde- og PDF-vedlegg.

Kom i gang

Legg til merking i vedlegg

Med Merking kan du raskt signere en PDF-fil og sende den til noen. Eller du kan skrive en melding eller tegne på et bilde, og deretter sende. Du kan bruke Merking når du legger til et vedlegg i en ny e-post eller svarer på en e-post du har mottatt som inneholder Merking.

Du kan bare bruke Merking på bilder og PDF-filer.

     

Legg til et bilde eller en PDF-fil for å redigere med Merking

  1. Åpne Mail, og trykk på .
  2. Trykk to ganger på brødteksten i den nye e-posten, og trykk på Sett inn bilde eller video, eller trykk på Legg til vedlegg.
  3. Finn bildet eller PDF-filen du vil legge ved og legge til merking i, og trykk deretter på Velg.
  4. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på Merking.
  5. Velg et verktøy, legg til merking i vedlegget, og trykk deretter på Ferdig.
  6. Skriv ferdig meldingen, og trykk på Send.

Rediger et bilde eller en PDF-fil med merking som du har mottatt

Når du får et e-postvedlegg, kan du foreta endringer og sende det tilbake – uten å forlate Mail-appen. Slik gjør du det:

  1. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på .
  2. Velg et verktøy, legg til merking i vedlegget, og trykk deretter på Ferdig.
  3. Skriv ferdig meldingen, og trykk på Send.

Verktøy for merking

Skisser, legg til tekst, zoom inn eller legg til signaturen din i bilder eller PDF-filer i Mail-appen. Hvis noe blir feil, trykker du på  for å angre. Hvis du ønsker å slette en merking, trykker du på . Trykk deretter på den delen av merkingen du vil slette.

Tegning

Bruk pennen til å tegne direkte på et bilde eller en PDF-fil. Trykk på , trykk på en farge, og bruk deretter fingeren til å tegne på vedlegget. Trykk på et annet pennverktøy for å endre linjebredden.

Zoom inn

Trykk på , og trykk på  for å zoome inn på en del av et bilde eller en PDF-fil. Dra den blå prikken langs kanten av sirkelen for å øke størrelsen på området du vil forstørre. Dra i den grønne prikken for å zoome inn eller ut.

Legg til tekst

Trykk på , og trykk på  for å legge til tekst. Velg en farge på teksten. Trykk to ganger i tekstboksen for å hente frem tastaturet. Trykk på  for å endre font eller skriftstørrelse. Dra i tekstboksen for å flytte på den.

Signer et dokument

Trykk på , og trykk på . Bruk fingeren din til å signere navnet ditt, og trykk deretter på Ferdig. Hvis du allerede har en signatur, trykker du på   og deretter på signaturen din. Dra signaturen for å flytte den, eller dra hjørnet av boksen inn eller ut for å endre størrelse på den. Hvis du ønsker å legge til eller slette signaturer, trykker du på    og deretter Legg til eller fjern signatur.

Finn ut mer

Publiseringsdato: