Bruk en administrert Apple-ID med iTunes U

Les om forskjellen på å bruke en personlig Apple-ID og en administrert Apple-ID med iTunes U.

Som med en personlig Apple-ID kan du bruke en administrert Apple-ID til

  • å logge på personlige enheter 
  • å logge på delte enheter
  • å bruke Apple-tjenester som iCloud, iTunes U og Apple School Manager

I motsetning til personlige Apple-ID-er eies og kontrolleres administrerte Apple-ID-er av skolen eller skoledistriktet. Organisasjonen kan tilbakestille passord, begrense kjøp og kommunikasjon og konfigurere rollebasert administrasjon.

Administrerte Apple-ID-er og iTunes U-administrerte kurs

  • Når du bruker en administrert Apple-ID til å opprette et iTunes U-kurs, blir det et administrert kurs. iTunes U tilknytter deg automatisk til organisasjonen som er angitt i Apple School Manager.
  • Du kan ikke redigere kursorganisasjonen som er tilknyttet Apple School Manager-organisasjonen.
  • Den administrerte Apple-ID-en din er automatisk tilknyttet Apple School Manager-organisasjonen. iTunes U gir deg ubegrenset lagringsplass for kursmateriell og kan godta flere enn 50 registrerte elever/studenter. 

Registrering og deltakerliste for iTunes U-kurs

Instruktøren som oppretter et administrert kurs, må bruke en administrert Apple-ID. Elevene/studentene som registrerer seg, må også bruke administrerte Apple-ID-er. Instruktøren og elevene/studentene må være i samme Apple School Manager-organisasjon.

Når du bruker en administrert Apple-ID for å opprette et kurs, kan du legge til alle de registrerte elevene/studentene i den administrerte klassen automatisk. Så lenge klasseinformasjonen er importert til Apple School Manager, velger du bare Use Apple School og deretter klasselisten din. Hvis klasseinformasjon endres, for eksempel hvis en elev/student legges til, oppdaterer iTunes U kursregistreringen din automatisk under synkronisering.

Hvis du velger Opprett et nytt kurs, kan du angi informasjon om kurset manuelt. Hvis du vil legge til elever/studenter, importerer du klasser fra Apple School Manager eller lar elevene/studentene bruke en kode for å registrere seg manuelt.

Flytt et kurs til den administrerte Apple-ID-en din

Etter at du har brukt en personlig Apple-ID til å opprette et iTunes U-kurs, bytter kanskje organisasjonen din til Apple School Manager og administrerte Apple-ID-er. Hvis dette skjer, kan du sende en kopi av kurset til din administrerte Apple-ID for å endre det til et administrert kurs.

iTunes U oppretter en kopi av det opprinnelige kurset, inkludert alle informasjonssidene, alle innleggene og alt materiellet for kurset. Det gjøres ingen endringer. Hvis elever/studenter er registrert for det opprinnelige kurset, fjerner iTunes U dem fra kopien av kurset.

Bidragsytere

Hvis du bruker en personlig Apple-ID som primær Apple-ID, kan du legge til deg selv som bidragsyter for et administrert kurs. Elever/studenter som er registrert for administrerte kurs, kan ikke være bidragsytere til det aktuelle kurset.

Publiseringsdato: