Koble til andre områder i et dokument i Pages

Koble til tekst i tekstbehandlingsdokumentet ditt med bokmerker, og koble til andre sider av sidelayoutdokumentet ditt på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Koble til andre sider i et dokument i Pages på iPhone og iPad

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruke bokmerker til å koble fra brødteksten i én del av dokumentet til tekst i andre deler av dokumentet. Du kan ikke bokmerke tekst i tekstbokser og figurer.

I et sidelayoutdokument kan du koble fra tekst i dokumentet til andre sider i dokumentet.

Koble til en annen del av tekstbehandlingsdokumentet

Hvis du ikke ser Bokmerke når du prøver å legge til et bokmerke, kan det hende at dokumentet ditt er et sidelayoutdokument.

 1. Velg teksten du vil koble til.
 2. Trykk på Bokmerke i lokalmenyen. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se Bokmerke.
 3. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling.
 4. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se Kobling.
 5. Trykk på «Kobling til», og velg Bokmerke.
 6. Trykk på Bokmerke og velg bokmerket du nettopp opprettet. Eventuelt kan du velge et annet bokmerke. Pages foreslår bokmerker basert på avsnittsstilene du brukte i dokumentet. Se hvordan du endrer disse avsnittsstil-forslagene på iPhone og iPad.
 7. Hvis du vil lukke innstillingene, trykker du på dokumentet. 

Hvis du vil gi bokmerket et kallenavn eller fjerne det, trykker du på Mer-knappen , trykker på Bokmerker og deretter på Rediger. Trykk på et bokmerke for å gi det et nytt navn. Eventuelt kan du trykke på Slett-knappen  for å fjerne bokmerket. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

Koble til en annen side i et sidelayoutdokument

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se Kobling.
 3. Trykk på «Kobling til», og velg Side.
 4. Trykk på miniatyrbildet for siden, og velg deretter sidetallet du vil koble til.
 5. Hvis du vil lukke innstillingene, trykker du på dokumentet. 


Koble til andre områder i et dokument i Pages for Mac

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruke bokmerker til å koble fra brødteksten i én del av dokumentet til tekst i andre deler av dokumentet. Du kan ikke bokmerke tekst i tekstbokser og figurer.

I et sidelayoutdokument kan du koble fra tekst i dokumentet til andre sider i dokumentet.

Koble til en annen del av tekstbehandlingsdokumentet

 1. Klikk i dokumentet der du vil legge til et bokmerke. Eller velg teksten du vil bokmerke.
 2. Klikk på Dokument-knappen , og klikk deretter på Bokmerker-fanen. Hvis du ikke ser alternativet Bokmerke, kan det hende at dokumentet ditt er et sidelayoutdokument.
 3. Klikk på Legg til bokmerke. Bokmerket vises i bokmerkelisten.
 4. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 5. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Bokmerke.
 6. Klikk på Bokmerke-lokalmenyen, og velg bokmerket du vil lage en kobling til. Pages foreslår også bokmerker basert på avsnittstilene som ble brukt i dokumentet. Du kan endre avsnittsstilene som Pages foreslår.
 7. Klikk på Gå til bokmerke. Dokumentet går til det tilkoblede bokmerket.

Du kan spore koblingen til de enkelte bokmerkene i bokmerkelisten. Kontroll-klikk på bokmerkenavnet, og velg Gå til kobling.

Hvis du vil fjerne en kobling, kontroll-klikker du på koblingen, velger Rediger kobling og klikker på Fjern.

Koble til en annen side i et sidelayoutdokument

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Side.
 3. Klikk på Side-lokalmenyen, og velg siden du vil lage en kobling til. 
 4. Klikk på Gå til side. Dokumentet går til siden.
Publiseringsdato: