Legge til bokmerker i et dokument i Pages

Finn ut hvordan du legger til bokmerker og oppretter koblinger til deler av et dokument.

Et bokmerke gjør det lett å finne tilbake til en del av dokumentet. Når du har lagt til bokmerker i dokumentet, kan du opprette koblinger som gir leserne tilgang til disse stedene med ett klikk. Hvis du bruker avsnittsstiler i dokumentet, gjør Pages det lett for deg ved å komme med automatiske bokmerkeforslag.

Bruke bokmerker og koblinger i Pages for Mac

Sørg for å oppdatere Pages til den nyeste versjonen i Mac App Store før du starter.

Legge til et bokmerke

 1. Klikk for å plassere innsettingspunktet før stedet der du vil legge til et bokmerke i brødteksten, eller marker brødteksten som du vil opprette et bokmerke for.
 2. Klikk på dokumentknappen , og klikk deretter på Bokmerker-fanen.
  Hvis du ikke ser Bokmerker-fanen, kan det hende at dokumentet er et sidelayoutdokument, som ikke fungerer med bokmerker.
 3. Klikk på Legg til bokmerke. Bokmerket vises på bokmerkelisten. 

Lesere som klikker på et bokmerke på bokmerkelisten, kommer rett til dette stedet i Pages-dokumentet.

Når du redigerer tekst med bokmerke i et dokument, oppdateres navnet på det tilknyttede bokmerket automatisk. Hvis du vil gi bokmerket et kallenavn, dobbeltklikker du på bokmerket på bokmerkelisten og skriver det nye navnet.

Klikk på bokmerket og trykk på Slett på tastaturet for å slette et bokmerke.

Opprette en kobling til et bokmerke

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Bokmerke.
 3. Sørg for at Bokmerke er markert på Kobling til-lokalmenyen.
 4. Klikk på Bokmerke-lokalmenyen, og velg bokmerket du vil lage en kobling til. Pages foreslår bokmerker basert på avsnittstilene du brukte i dokumentet.
 5. Klikk på Gå til bokmerke. Dokumentet går til det tilkoblede bokmerket.

Du kan spore koblingen til de enkelte bokmerkene på bokmerkelisten. Kontroll-klikk på bokmerkenavnet og velg Gå til kobling.

Kontroll-klikk på koblingen og velg Rediger kobling hvis du vil fjerne en kobling. Klikk på Fjern.
 

Endre avsnittsstilene som brukes til foreslåtte bokmerker

Pages foreslår bokmerker basert på avsnittstilene du bruker i dokumentet. Angi hvilke avsnittsstiler du foretrekker slik at Pages kan komme med de beste forslagene for dokumentet. 

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Bokmerke.
 3. Sørg for at Bokmerke er markert på Kobling til-lokalmenyen.
 4. Klikk på Bokmerke-lokalmenyen og velg Konfigurer forslag. Hvis du har konfigurert forslag tidligere, velger du Administrer forslag.
 5. Marker avsnittsstilene som Pages automatisk skal foreslå for deg på Bokmerke-lokalmenyen. Klikk på Ferdig.

Bruke bokmerker og koblinger i Pages med iPhone, iPad eller iPod touch

Sørg for å oppdatere Pages til den nyeste versjonen i App Store før du starter.

Legge til et bokmerke

Trykk for å plassere innsettingspunktet før stedet der du vil legge til et bokmerke i brødteksten, eller marker brødteksten som du vil opprette et bokmerke for. 

 • På iPhone eller iPod touch trykker du på Sett inn. Du må kanskje trykke på  for å se Sett inn. Velg Bokmerke.
 • På iPad trykker du på  og deretter på Bokmerke. 

Når du redigerer tekst med bokmerke i et dokument, oppdateres navnet på det tilknyttede bokmerket automatisk. Hvis du vil gi bokmerket et kallenavn eller fjerne det helt, trykker du på  > Bokmerke og deretter på Rediger. Trykk på et bokmerke for å gi det et nytt navn, eller trykk på  for å fjerne bokmerket. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

Opprette en kobling til et bokmerke

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling.
 2. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på  for å se det.
 3. Trykk på Kobling til og velg Bokmerke.
 4. Trykk på Bokmerke og velg bokmerket du vil lage en kobling til. Pages foreslår bokmerker basert på avsnittstilene du brukte i dokumentet.
 5. Trykk på  på iPhone eller iPod touch.
  Trykk for å slå av varslet på iPad.
   

Endre avsnittsstilene som brukes til foreslåtte bokmerker

Pages foreslår bokmerker basert på avsnittstilene du bruker i dokumentet. Angi hvilken avsnittsstil du foretrekker slik at Pages kan komme med de beste forslagene for dokumentet. 

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling.
 2. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på [pil høyre] for å se det.
 3. Trykk på Kobling til og velg Bokmerke.
 4. Trykk på Bokmerke > Konfigurer forslag. Hvis du allerede har konfigurert forslag, trykker du på Administrer forslag.
 5. Marker avsnittsstilene som Pages automatisk skal foreslå for deg på Bokmerke-lokalmenyen. Hvis du ser , betyr det at avsnittsstilen er valgt.
 6. Trykk tilbake for å fullføre konfigureringen av koblingen.
   
Publiseringsdato: