Opprett koblinger til andre områder i Pages-dokumenter på iPhone, iPad eller Mac

Koble til tekst i tekstbehandlingsdokumentet ved hjelp av bokmerker, og koble til andre sider i sidelayoutdokumentet.

Koble til andre områder i et dokument i Pages for Mac

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruke bokmerker til å koble fra brødteksten i én del av dokumentet til tekst i andre deler av dokumentet. Du kan ikke bokmerke tekst i tekstbokser og figurer.

I et sidelayoutdokument kan du koble fra tekst i dokumentet til andre sider i dokumentet.

Koble til en annen del av tekstbehandlingsdokumentet

 1. Klikk i dokumentet der du vil legge til et bokmerke. Eller velg teksten du vil bokmerke.
 2. Klikk på Dokument-knappen , og klikk deretter på Bokmerker-fanen. Hvis du ikke ser alternativet Bokmerke, kan det hende at dokumentet ditt er et sidelayoutdokument.
 3. Klikk på Legg til bokmerke. Bokmerket vises i bokmerkelisten.
 4. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 5. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Bokmerke.
 6. Klikk på Bokmerke-lokalmenyen, og velg bokmerket du vil lage en kobling til. Pages foreslår også bokmerker basert på avsnittstilene som ble brukt i dokumentet. Du kan endre avsnittstilene som Pages foreslår.
 7. Klikk på Gå til bokmerke. Dokumentet går til det tilkoblede bokmerket.

Du kan spore koblingen til de enkelte bokmerkene i bokmerkelisten. Kontroll-klikk på bokmerkenavnet, og velg Gå til kobling.

Hvis du vil fjerne en kobling, kontroll-klikker du på koblingen, velger Rediger kobling og klikker på Fjern.

Koble til en annen side i et sidelayoutdokument

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Kontroll-klikk på den markerte teksten. Velg Legg til kobling > Side.
 3. Klikk på Side-lokalmenyen, og velg siden du vil lage en kobling til. 
 4. Klikk på Gå til side. Dokumentet går til siden.

Koble til andre sider i et dokument i Pages på iPhone og iPad

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruke bokmerker til å koble fra brødteksten i én del av dokumentet til tekst i andre deler av dokumentet. Du kan ikke bokmerke tekst i tekstbokser og figurer.

I et sidelayoutdokument kan du koble fra tekst i dokumentet til andre sider i dokumentet.

Koble til en annen del av tekstbehandlingsdokumentet

Hvis du ikke ser Bokmerke når du prøver å legge til et bokmerke, kan det hende at dokumentet ditt er et sidelayoutdokument.

 1. Trykk i dokumentet der du vil legge til et bokmerke, eller marker teksten du vil bokmerke:
  • På iPhone trykker du på Sett inn. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se Sett inn. Velg Bokmerke. 
  • På iPad trykker du på Sett inn-knappen  i snarveilinjen over tastaturet og deretter på Bokmerke.
 2. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling.
 3. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se det.
 4. Trykk på Kobling til, og velg Bokmerke.
 5. Trykk på Bokmerke, og velg bokmerket du vil lage en kobling til. Pages foreslår bokmerker basert på avsnittstilene du brukte i dokumentet. Finn ut hvordan du endrer avsnittstilene som Pages foreslår, på iPhone og iPad.
 6. Lukk innstillingene:
  • På iPhone trykker du på nedoverpilen .
  • På iPad trykker du på dokumentet. 

Hvis du vil gi bokmerket et kallenavn eller fjerne det, trykker du på  > Bokmerke og deretter på Rediger. Trykk på et bokmerke for å gi det et nytt navn, eller trykk på  for å fjerne bokmerket. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

Koble til en annen side i et sidelayoutdokument

 1. Marker teksten du vil gjøre om til en kobling. 
 2. Trykk på Kobling. Du må kanskje trykke på høyrepilen  for å se Kobling.
 3. Trykk på Kobling til, og velg Side.
 4. Trykk på miniatyrbildet for siden, og velg deretter sidetallet du vil koble til.
 5. Lukk innstillingene:
  • På iPhone trykker du på nedoverpilen .
  • På iPad trykker du på dokumentet. 
Publiseringsdato: