Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.2.1.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.2.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Finn ut mer om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Finn ut mer om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Finn ut mer om andre sikkerhetsoppdateringer på Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

tvOS 9.2.1

 • CFNetwork-proxier

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var en informasjonslekkasje i håndteringen av HTTP- og HTTPS-forespørsler. Problemet ble løst gjennom forbedret URL-håndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1801: Alex Chapman og Paul Stone fra Context Information Security

 • CommonCrypto

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje lekke sensitiv brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med håndtering av returverdier i CCCrypt. Problemet ble løst gjennom forbedret håndtering av nøkkellengde.

  CVE-ID

  CVE-2016-1802: Klaus Rodewig

 • CoreCapture

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1803: Ian Beer fra Google Project Zero, daybreaker som arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan være i stand til lese kjerneminnet

  Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom forbedret låsing.

  CVE-ID

  CVE-2016-1807: Ian Beer fra Google Project Zero

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i parsingen av diskfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1808: Moony Li (@Flyic) og Jack Tang (@jacktang310) fra Trend Micro

 • ImageIO

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til tjenestenekt

  Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1811: Lander Brandt (@landaire)

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1817: Moony Li (@Flyic) og Jack Tang (@jacktang310) fra Trend Micro arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1818: Juwei Lin fra Trend Micro, sweetchip@GRAYHASH arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

  Oppføring lagt til 13. desember 2016

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan forårsake tjenestenekt

  Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret låsing.

  CVE-ID

  CVE-2016-1814: Juwei Lin fra Trend Micro

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne som ble løst gjennom forbedret låsing.

  CVE-ID

  CVE-2016-1819: Ian Beer fra Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1813: Ian Beer fra Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1823: Ian Beer fra Google Project Zero

  CVE-2016-1824: Marco Grassi (@marcograss) fra KeenLab (@keen_lab), Tencent

  CVE-2016-4650: Peter Pi fraTrend Micro arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1827: Brandon Azad

  CVE-2016-1828: Brandon Azad

  CVE-2016-1829: CESG

  CVE-2016-1830: Brandon Azad

 • libc

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et program kan være i stand til å forårsake at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2016-1832: Karl Williamson

 • libxml2

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1833: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1834: Apple

  CVE-2016-1836: Wei Lei og Liu Yang fra det teknologiske universitetet i Nanyang

  CVE-2016-1837: Wei Lei og Liu Yang fra Det teknologiske universitetet i Nanyang

  CVE-2016-1838: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1839: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1840: Kostya Serebryany

 • libxslt

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1841: Sebastian Apelt

 • OpenGL

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1847: Tongbo Luo og Bo Qu fra Palo Alto Networks

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan videreformidle data fra et annet nettsted

  Beskrivelse: Et problem med manglende tilstandssporing av svg-bilder ble løst gjennom forbedret tilstandssporing.

  CVE-ID

  CVE-2016-1858: en anonym forsker

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1854: En anonym arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1855: Tongbo Luo og Bo Qu fra Palo Alto Networks

  CVE-2016-1856: lokihardt arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1857: Jeonghoon Shin@A.D.D, Liang Chen, Zhen Feng, wushi fra KeenLab, Tencent arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

 • WebKit Canvas

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1859: Liang Chen, wushi fra KeenLab, Tencent arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: