Funksjonen «Dupliser disse skjermene» er ikke støttet i Boot Camp som kjører Windows 8.1 eller Windows 10

Når du bruker Windows 8.1 eller Windows 10 i Boot Camp på en Mac som er koblet til en 4K- eller 5K-skjerm, er ikke funksjonen «Dupliser disse skjermene» tilgjengelig.

Hvis du prøver å bruke funksjonen «Dupliser disse skjermene», vises en feilmelding som sier: «Skjerminnstillingene kunne ikke lagres. Prøv en annen kombinasjon av skjerminnstillinger.»

Les mer om hvilke Mac-maskiner du kan bruke med 4K-skjermer.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: