Kom i gang med Keynote Live

Du kan bruke Keynote til å spille av presentasjonen din over internett, slik at alle kan se den samtidig – på sine egne enheter, uansett hvor de er.

Før du begynner

For å spille av presentasjonen over internett med Keynote Live, må du oppdatere til den nyeste versjonen av Keynote for iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, eller bruke Keynote på iCloud.com. Du må også logge på iCloud på enheten og lagre presentasjonen i iCloud Drive.

Du kan invitere opptil 500 deltakere hvor som helst eller opptil 35 deltakere i det lokale Wi-FI-nettverket. Deltakerne må ha en nettleser eller den nyeste versjonen av Keynote-appen for å kunne se presentasjonen. De trenger ikke iCloud-konto for å se presentasjoner.

Hvis Keynote-presentasjonen din er i en delt mappe, må du enten flytte den til en annen mappe i iCloud Drive som du ikke deler, eller slutte å dele mappen for å bruke Keynote Live.


Start en presentasjon på iPhone eller iPad

 1. Åpne presentasjonen i Keynote-appen. Trykk på Mer-knappen .
 2. Trykk på Bruk Keynote Live og deretter på Fortsett. Det blir opprettet en Keynote Live-kobling for presentasjonen.
 3. Trykk på Inviter deltakere. Velg tjenesten du vil bruke til å sende invitasjonen, og legg til deltakerne du vil invitere. Trykk på Send eller Legg ut. Du kan også kopiere koblingen til presentasjonen og lime inn koblingen der du vil.
 4. Hvis du vil at de inviterte deltakerne skal oppgi et passord for å kunne se presentasjonen, trykker du på Flere valg. Trykk på Legg til passord, angi ønsket passord, og trykk på Ferdig. Sørg for at du sender dette passordet til deltakerne du inviterer.
 5. Hvis de inviterte deltakerne er klare til å se på presentasjonen, trykker du på Spill av nå. Hvis du vil starte presentasjonen på et senere tidspunkt, trykker du på Spill av senere. Hvis du trykker på Spill av senere, kan du fortsette å invitere flere deltakere og legge til eller endre Keynote Live-passordet. Når du er klar til å starte presentasjonen, trykker du på Spill av-knappen  på verktøylinjen, og deretter trykker du på Spill av på Keynote Live.

Når du bruker Keynote Live til å spille av en presentasjon på iPhone eller iPad, kan du ikke bruke markeringsfunksjonen til å tegne på lysbildene. 


Start en presentasjon på Mac

 1. Klikk på Keynote Live-knappen  på verktøylinjen.
 2. Klikk på Fortsett. Det blir opprettet en Keynote Live-kobling for presentasjonen.
 3. Klikk på Inviter deltakere. Velg tjenesten du vil bruke til å sende invitasjonen, og legg til deltakerne du vil invitere. Klikk på Send eller Legg ut. Du kan også kopiere koblingen til presentasjonen og lime den inn der du vil.
 4. Hvis du vil at de inviterte deltakerne skal oppgi et passord for å kunne se presentasjonen, klikker du på Flere valg. Velg Krev passord, skriv inn passordet ditt, og klikk på Angi passord. Sørg for at du sender dette passordet til deltakerne du inviterer.
 5. Hvis de inviterte deltakerne er klare til å se på presentasjonen, klikker du på Spill av nå. Hvis du vil starte presentasjonen på et senere tidspunkt, klikker du på Spill av senere. Hvis du klikker på Spill av senere, kan du fortsette å invitere flere deltakere og legge til eller endre Keynote Live-passordet. Når du er klar til å starte presentasjonen, klikker du på Spill av-knappen  på verktøylinjen, og deretter klikker du på Spill av på Keynote Live.
  Spill av i vindu er ikke tilgjengelig når du bruker Keynote Live.


Start en presentasjon på Keynote for iCloud

 1. Med presentasjonen åpen klikker du på Verktøy-knappen  på verktøylinjen og velger Bruk Keynote Live. Klikk på Fortsett. Det blir opprettet en kobling til presentasjonen på iCloud.com. Du kan få tilgang til denne koblingen når som helst ved å klikke på Verktøy-knappen  og deretter på Keynote Live-innstillingene.
 2. Hvis du vil at de inviterte deltakerne skal oppgi et passord for å kunne se presentasjonen, klikker du på Flere valg. Klikk på Legg til passord, skriv inn passordet, og klikk på Angi passord. 
 3. Klikk på Inviter deltakere. Skriv inn e-postadressene til personene du vil invitere, og klikk på Send. Du kan også kopiere koblingen til presentasjonen og lime den inn der du vil.
 4. Hvis de inviterte deltakerne er klare til å se på presentasjonen, klikker du på Spill av nå. Hvis du vil starte presentasjonen på et senere tidspunkt, klikker du på Spill av senere. Hvis du klikker på Spill av senere, kan du fortsette å invitere flere deltakere og legge til eller endre Keynote Live-passordet. Når du er klar til å starte presentasjonen, klikker du på Spill av-knappen  på verktøylinjen, og deretter klikker du på Spill av på Keynote Live.


Om avspilling av presentasjoner

Hvis du har delt denne presentasjonen tidligere og latt andre redigere den, kan de fortsette å redigere den mens du framfører presentasjonen. Deltakerne som ser på presentasjonen, kan ikke se de nye endringene før du har startet presentasjonen på nytt. Det er bare du selv som kan bruke Keynote Live til å vise en presentasjon du eier, selv om du deler den med deltakere.

Når du bruker Keynote Live til å spille av en presentasjon, blir lysbildene eksportert til iCloud som midlertidige filer. For å sikre at avspillingen foregår uten problemer, blir alle filene strømmet til deltakernes enheter så snart du starter presentasjonen. Kun deltakere som har Keynote Live-koblingen (og passordet, hvis du har angitt et passord), har tilgang til filene.


Bruk Keynote Remote med Keynote Live

Hvis du vil bruke Keynote Remote til å styre Keynote Live-presentasjonen, må du starte presentasjonen med Keynote Live først. Når du har startet avspillingen av presentasjonen, kan du koble til med fjernkontrollen og styre den.  

Hvis du starter presentasjonen fra fjernkontrollen, kan du kun bruke lokal avspilling. 

Keynote Remote kan bare styre Keynote Live når presentasjonen blir startet fra Keynote på iPhone, iPad eller Mac.


Slå av Keynote Live

Hvis du ikke vil at andre skal ha tilgang til presentasjonen, må du slå av Keynote Live:

 • På iPhone eller iPad med presentasjonen åpen trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på Keynote Live-innstillinger. Trykk på Slå av Keynote Live.
 • Med presentasjonen åpen på Mac klikker du på Keynote Live-knappen  på verktøylinjen. Klikk på Slå av Keynote Live.
 • I Keynote for iCloud klikker du på Verktøy-knappen , og deretter velger du Keynote Live-innstillinger. Klikk på Slå av Keynote Live.

Koblingen til presentasjonen slutter å fungere når du slår av Keynote Live. Hvis du vil slå på Keynote Live igjen for denne presentasjonen, fungerer den opprinnelige koblingen fortsatt.

Publiseringsdato: