Hvis Boot Camp-assistent gir feilmeldingen «Ikke nok plass»

Få hjelp med løse feilmeldingen «Ikke nok plass», som du kan se når du installerer Windows på Mac med Boot Camp-assistent.

Du ser denne feilmeldingen når Windows-diskfilen er for stor til den midlertidige partisjonen Boot Camp-assistent bruker til å installere Windows.

Windows 10 på et flash-installasjonsmedie som har blitt konvertert til en ISO-fil vil for eksempel være for stor, fordi det inneholder både 32-bits og 64-bits installasjonsdiskfiler. For å løse dette problemet kan du laste ned en ny ISO-fil til Windows-versjonen din fra Microsofts nedlastingsside.

Les mer

Se Bruk av Windows 10 på en Mac med Boot Camp for instruksjoner om hvordan du installerer Windows 10 med en diskfil som er lastet ned fra Microsofts nettsted.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: