Hvis iMovie ikke fungerer på Mac

Finn ut hva du kan gjøre hvis iMovie ikke åpnes, du ikke kan spille av et prosjekt eller hvis du opplever andre problemer.

Prøv disse problemløsningstrinnene i rekkefølge

Etter at du har prøvd hvert trinn nedenfor, tester du iMovie igjen for å se om problemet er løst. 

Start Macen på nytt

Velg Omstart fra Apple-menyen .

Tilbakestille NVRAM

Hvis du bruker en ekstern enhet med iMovie, som for eksempel et kamera, tilbakestiller du NVRAM:

 1. Slå av Macen.
 2. Koble fra alle eksterne enheter unntatt tastaturet og musen.
 3. Tilbakestill NVRAM.
 4. Åpne iMovie og se om du kan gjenskape problemet.
  • Hvis iMovie fungerer, kobler du til enhetene én om gangen helt til du kan gjenskape problemet. Omstart Macen når du har koblet til en enhet hvis enheten krever det. 
  • Hvis iMovie fremdeles ikke fungerer, må du kanskje oppdatere enhetens firmware eller sende den inn til service.

Oppdater macOS og iMovie

Velg Apple-menyen  > App Store, og klikk deretter på Oppdateringer. Hvis en iMovie-oppdatering er tilgjengelig, klikker du på Oppdater for å laste ned og installere den.

Sjekk kompatibiliteten til kameraet og medieformatet

Sørg for at du bruker et kamera og medieformat som fungerer med iMovie. Hvis du ikke finner kameraet oppført eller trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte produsenten av enheten for å få hjelp

Hvis du bruker et tredjeparts videogrensesnitt med Macen, må du kontakte produsenten for å se om det finnes firmwareoppdateringer eller andre programvareoppdateringer for enheten.

Test med et nytt bibliotek og prosjekt

Du kan opprette et nytt bibliotek og testprosjekt for å se om problemet er knyttet til biblioteket, prosjektet eller iMovie-programmet. Opprett først et nytt bibliotek:

 1. Avslutt iMovie.
 2. Mens du trykker og holder inne Tilvalg-tasten, klikker du på iMovie-programmet i Dock eller dobbeltklikker på iMovie-programmet i Programmer-mappen.
 3. I Åpne bibliotek-vinduet klikker du på Nytt for å opprette et nytt bibliotek.
 4. Gi testbiblioteket navnet «Test iMovie Library», og lagre det deretter i Filmer-mappen i Hjem-mappen din.

Deretter oppretter du testprosjektet ved bruk av en innebygget trailermal, og deretter eksporterer du den som en QuickTime-videofil:

 1. I iMovie klikker du på Prosjekter for å gå tilbake til Prosjekter-visningen.
 2. Velg Fil > Ny trailer, klikk på Action-trailermalen, og klikk deretter på Opprett.
 3. Velg Fil > Del > Fil, klikk på Neste, kall filen «Målstrek», og lagre deretter videofilen på skrivebordet.

Deretter importerer du QuickTime-videofilen til et nytt prosjektet i det nye biblioteket:

 1. Klikk på Prosjekter for å gå tilbake til Prosjekter-visningen. I vinduet klikker du på OK.
 2. Velg Fil > Ny film.
 3. Velg Fil > Importer media, og klikk deretter på Skrivebord i Import-sidepanelet. Velg «Målstrek.mov»-filen i listen, og klikk deretter på Importer markerte-knappen.
 4. Velg klikk i visningen, og trykk deretter på E-tasten for å legge til klippet på tidslinjen.
 5. Prøv å gjenskape problemet du opplevde. Hvis for eksempel iMovie ble avsluttet da du la til en overgang, prøver du å legge til en overgang på tidslinjen.

Hvis det nye biblioteket og prosjektet fungerer som forventet, har du isolert årsaken til problemet til det opprinnelige biblioteket eller prosjektet. Prøv å gjenopprette en tidligere versjon av det opprinnelige biblioteket fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen sikkerhetskopi.

Tilbakestille iMovie

Tilbakestill iMovie til standardinnstillingene. Biblioteker vil ikke bli berørt.

Installer iMovie på nytt

Slett iMovie, og last det ned og installer det deretter på nytt. Biblioteker vil ikke bli berørt.

Fungerer det fremdeles ikke?


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: