Slik får du tilgang til ATLAS

Les om Apple Technical Learning Administration System (ATLAS).

Hva er ATLAS?

ATLAS (Apple Technical Learning Administration System) er nettstedet til AppleCare Service Training med nettbasert opplæring og andre læringsressurser. Bruk ATLAS til å forberede deg til sertifiseringene som kreves for å utføre service på Apple-produkter.

Hvordan får jeg tilgang til ATLAS?

For å få tilgang til ATLAS må du ha en aktiv GSX-konto (Global Service Exchange).

Publiseringsdato: