Bruk Påminnelser på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Påminnelser-appen på iOS 13 eller nyere og iPadOS kan du opprette påminnelser med underoppgaver og vedlegg, og du kan stille inn varsler basert på tid og sted. Du kan til og med tildele en påminnelse til noen i en delt liste.

Før du starter

 • Konfigurer iCloud til å synkronisere påminnelsene dine på alle enhetene dine. Åpne Innstillinger-appen, trykk på [navnet ditt] > iCloud og slå på Påminnelser. I Påminnelser-appen ser du alle påminnelsene dine på alle Apple-enhetene dine som er logget på med samme Apple-ID.
 • Finn ut mer om oppgradering av iCloud-påminnelsene etter oppgradering til iOS 13 eller nyere og iPadOS.Kom i gang med Påminnelser

Opprett en påminnelse, legg til nyttig informasjon, og merk den som fullført når du er ferdig.

Slik oppretter du påminnelser

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Trykk på + Ny påminnelse og skriv inn påminnelsen din.
 3. Trykk på Ferdig.

Du kan også legge til påminnelser til de viktigste gjøremålene dine fra Påminnelser-widgeten på Hjem-skjermen.

Bruk hurtigverktøylinjen til å legge til varsler med mer

Når du skriver inn en ny påminnelse, åpnes hurtigverktøylinjen for å gi deg tilgang til alternativer for tilpasning:

Angi en forfallsdato

Trykk på dato og tid-knappen  for å angi en forfallsdato for påminnelsen. Du kan velge mellom I dag, I morgen og Denne helgen. Eventuelt kan du trykke på Dato og tid for å angi en dato og et klokkeslett.

Hvis du angir en forfallsdato for en påminnelse, men ikke angir et klokkeslett, vises varslingen kl. 09.00 som standard. Hvis du vil endre når heldagspåminnelser vises, åpner du Innstillinger-appen og trykker på Påminnelser. Trykk på klokkeslettet under Heldagspåminnelser og velg et annet klokkeslett.

Legg til et sted

Trykk på sted-knappen  for å angi en varsling basert på posisjonen din. Velg et av de tilgjengelige alternativene, eller trykk på Tilpasset for å legge til ditt eget sted. Velg om du vil varsles når du ankommer eller forlater stedet, og angi omkretsen for varslingsområdet. 

Hvis du vil motta stedsbaserte påminnelser, må du sørge for at Stedstjenester er slått på. Åpne Innstillinger-appen, trykk på Personvern > Stedstjenester og slå på Stedstjenester.

Flagg påminnelser

Trykk på flagget-knappen  for å merke en påminnelse som ekstra viktig og legge den til i Flagget-smartlisten på hovedskjermen i Påminnelser.

Legg til vedlegg

Trykk på bilder-knappen  for å legge til et vedlegg i påminnelsen. Du kan ta et nytt bilde, velge et bilde fra bildebiblioteket ditt eller skanne et dokument.

Tilordne en påminnelse

Trykk på tilordningsknappen  for å tilordne en påminnelse til noen du deler listen med. Påminnelser som er tilordnet deg, vises i Send til meg-smartlisten på hovedskjermen i Påminnelser-appen.

Bruk smarte forslag

Påminnelser foreslår automatisk datoer, klokkeslett og steder for en påminnelse basert på lignende påminnelser du har opprettet tidligere.

Rediger påminnelser, få varslinger i meldinger, og legg til mer informasjon

Trykk på rediger detaljer-knappen  for å legge til mer informasjon og tilpasse påminnelsen din. Du kan f.eks. legge til notater eller en nettadresse og angi en prioritet. Du kan også endre varslingsinnstillingene for påminnelsen og endre listen den tilhører.

Få påminnelser når du sender meldinger

Slå på Når jeg skriver melding hvis du vil motta varslinger når du chatter med en spesifikk person i Meldinger.

Slå på Når jeg skriver melding, trykk på Velg person, og trykk på navnet til en av kontaktene dine.

Neste gang du chatter med vedkommende, vises en Påminnelse-varsling.

Legg til notater og en nettadresse

Bruk Notater-feltet til å legge til nyttig informasjon i påminnelsen din. Hvis du har en nettadresse tilknyttet påminnelsen, kan du legge den til i nettadressefeltet. Notatene og nettadressen vises med påminnelsen i eventuelle lister der den er lagt til.

Opprett deloppgaver

Du kan legge til deloppgaver for hvilken som helst påminnelse. For eksempel kan en påminnelse om å pakke til en reise inkludere en liste med ting du ikke vil glemme. 

Du kan opprette deloppgaver på flere måter:

 • Trykk og hold inne på en påminnelse. Deretter drar du den til en annen påminnelse. Påminnelsen du drar over, legges til som en deloppgave for den andre påminnelsen.
 • Sveip til høyre på en påminnelse, og trykk på Innrykk. Påminnelsen legges til som en deloppgave for påminnelsen ovenfor. Hvis du vil angre dette, sveiper du til høyre på deloppgaven og trykker på Utrykk.
 • Trykk på en påminnelse og deretter på rediger detaljer-knappen . Trykk på Deloppgaver > Legg til påminnelse og skriv inn deloppgaven din. Gjenta trinnet for antallet deloppgaver du vil opprette.

Fullfør en påminnelse

Trykk på den tomme sirkelen ved siden av en påminnelse for å merke den som fullført. Hvis du vil se de fullførte påminnelsene dine, trykker du på mer-knappen  og deretter på Vis fullførte.

Hvis du vil slette en påminnelse uten å merke den som fullført, sveiper du til venstre på den og trykker på Slett.

Hvis du ser en påminnelsevarsling på låseskjermen din, sveiper du til venstre på påminnelsen. Trykk på Vis og deretter på Merk som fullført.


Organiser påminnelsene dine med lister

Vil du sortere påminnelsene dine i kategorier, for eksempel jobb, personlig eller skole? Opprett en Påminnelser-liste for å holde ting organisert. Du kan tilpasse listene dine med farger og ikoner. Og listene kan deles med andre. De innebygde smartlistene i Påminnelser gir deg rask oversikt over påminnelsene dine fra alle de tilpassede listene dine.

Slik oppretter du lister i Påminnelser

 1. Trykk på Legg til liste i hovedskjermen i Påminnelser.
 2. Skriv inn navnet på listen.
 3. Velg en farge og et symbol eller en emoji for å tilpasse listen og gjøre den enklere å gjenkjenne. Symboler er kun tilgjengelig for lister du har opprettet med iCloud-kontoen din.
 4. Trykk på Ferdig.

Når du har opprettet en liste, kan du redigere den:

 1. Trykk på listen du vil redigere, og trykk på mer-knappen .
 2. Trykk på Navn og utseende.
 3. Endre listens navn, farge eller ikon.
 4. Trykk på Ferdig.

Lister kan også organiseres i grupper – du kan f.eks. opprette en gruppe kalt Arbeid som inneholder alle de jobbrelaterte listene dine:

 1. Trykk og hold på en liste.
 2. Dra listen til en annen liste.
 3. Gi den nye gruppen et navn.
 4. Trykk på Opprett.

Trykk på gruppens navn på hovedskjermen i Påminnelser for å vise eller skjule listene i gruppen.

Slik flytter du påminnelser mellom lister

 1. Trykk på en Påminnelse-liste og deretter på påminnelsen du vil flytte.
 2. Trykk på rediger detaljer-knappen .
 3. Trykk på Liste, og velg listen du vil flytte påminnelsen til.
 4. Trykk på Ferdig. 

Du kan også dra påminnelsen til en annen liste:

 1. Trykk og hold på påminnelsen med én finger.
 2. Mens du holder på påminnelsen, trykker du på Lister-knappen for å gå tilbake til listene dine.*
 3. Slipp påminnelsen på listen du vil flytte den til.

Hvis du vil flytte flere påminnelser, trykker og holder du på påminnelsen, og deretter bruker du en annen finger til å trykke på de andre påminnelsene du vil flytte.

* Hvis du bruker en iPad, vises listene dine hele tiden, slik at du kan dra påminnelser mellom lister.

Endre rekkefølgen på påminnelser

Trykk og hold på en påminnelse. Deretter drar du den til den ønskede plasseringen i listen. Påse at du plasserer den mellom andre påminnelser. Hvis du slipper den på en annen påminnelse, legges den til som en deloppgave.

Se påminnelsene dine i smarte lister

Hovedskjermen i Påminnelser-appen viser innebygde smartlister som automatisk organiserer påminnelsene dine i hurtigvisninger:

 • I dag viser alle påminnelsene dine som har forfallsdato på den aktuelle datoen. Her vises også påminnelser som har forfalt.
 • Planlagt viser alle påminnelsene som har forfallsdato – både i fortiden, i dag og i fremtiden.
 • Flagget viser alle påminnelsene du har flagget.
 • Alle viser alle påminnelsene dine, sortert i lister.

Smarte lister inkluderer påminnelser fra alle de tilpassede listene dine i Påminnelser. I de smarte listene Planlagt, Alle og Flagget kan du trykke på mer-knappen  og velge Vis fullførte for å inkludere de fullførte påminnelsene dine.

Du kan også se smartlistene Sendt til meg og Siri-forslag. Sendt til meg viser alle påminnelsene dine i delte lister som er tildelt deg. Siri-forslag viser foreslåtte påminnelser du kan lage basert på Mail og meldinger.

Søk etter påminnelser

Bruk søkefeltet over de smarte listene for å søke etter påminnelser. Du kan søke etter påminnelsestekst, personer, steder og til og med detaljerte notater du har lagt til. Når du skriver inn tekst, vises påminnelser som samsvarer med søkeordet – gruppert i lister.

Trykk på dikter-knappen  hvis du vil søke ved hjelp av diktering.


Gjør enda mer med Påminnelser

Legg til påminnelser på en enkel måte med Siri, opprett påminnelser via andre apper, og del listene dine med andre.

Slik deler du påminnelselister

 1. Trykk på listen du vil dele, og trykk på mer-knappen .
 2. Trykk på Legg til personer.
 3. Velg hvordan du vil invitere personene til listen din, i Påminnelser. Du kan bruke en innebygd iOS-app eller en tredjepartsapp.
 4. Legg til de du vil dele listen med. Deretter sender du invitasjonen. Fremgangsmåten for å legge til personer og sende invitasjoner er avhengig av appen du bruker.

Når en mottaker godtar invitasjonene din, kan vedkommende legge til, slette og merke elementer som fullført. For å se delte Påminnelser-lister som du oppretter i iOS 13 eller nyere, må personer du inviterer også ha iOS 13 eller nyere på enheten sin. Varslinger du angir for påminnelsene dine, deles ikke med noen andre.

Tilordne en påminnelse i en delt liste

Tilordne påminnelser til personer du deler lister med, slik at de blir påminnet. Dette er godt egnet for å dele opp oppgaver og vite hvem som er ansvarlig for hva, slik at ingen glemmer noe.

Slik tilordner du en påminnelse til noen:

 1. Trykk på tilordningsknappen .
 2. Velg personen du vil tilordne påminnelsen til.
 3. Trykk på Ferdig.

Må du tilordne en påminnelse på nytt eller fjerne en tilordning? Trykk på mottakeren ved siden av påminnelsen, og trykk deretter på Ny tilordning eller Fjern tilordning.

Legg til påminnelser med Siri

Du kan be Siri om å legge til en påminnelse for deg på iOS-enheten din eller Apple Watch.* Her er noen eksempler:

 • «Minn meg på å mate hunden hver dag kl. 07.30.»
 • «Minn meg på å sjekke e-post når jeg kommer hjem.»
 • «Minn meg på å gå innom matbutikken når jeg drar herfra.»
 • «Minn meg på å ringe Tara i morgen klokken tre».

Legg til hjemme- og jobbadressen din i kortet ditt i Kontakter, slik at Siri kan hjelpe deg med å angi stedsbaserte påminnelser. Åpne Kontakter-appen og trykk på Mitt kort. Trykk på Rediger, legg til hjemme- eller jobbadressen din, og trykk på Ferdig.

* Siri bruker Stedstjenester når plasseringen din er nødvendig for påminnelsen. Tilgjengeligheten av Siri, funksjoner og kommandoer varierer etter språk, land og region. Finn ut hvilke Siri-funksjoner som støttes i hvilke land og regioner.

Legg til en påminnelse fra en annen app

Å minne deg selv om noe i en app, som nyhetsartikkelen du vil lese når du kommer hjem, har aldri vært enklere. Lag en snarvei til et sted i en annen app ved å sette en påminnelse fra den appen. Minn deg selv om å gå tilbake til den appen – for eksempel om å gå til et nettsted eller en posisjon på kartet på nytt – så får du en lenke i påminnelsen din til der du avsluttet.

Si «Minn meg på dette senere» til Siri mens appen er åpen. Eventuelt kan du trykke på del-knappen  i appen og deretter trykke på Påminnelser.

I påminnelsen har du en lenke direkte til et sted i en annen app som du vil gå tilbake til.

Når du får den planlagte varslingen, eller når du åpner Påminnelser, trykker du på lenken under påminnelsen for å gå direkte til appen.Du kan også legge til en påminnelse når du mottar et anrop som du ikke svarer på øyeblikkelig. Trykk på Påminn meg på anropsskjermen, og velg når du vil minnes på å ringe vedkommende tilbake.


Opprett og se påminnelser på Apple Watch

Påminnelser-appen på Apple Watch viser iCloud-påminnelsene dine gruppert i de samme smarte listene og tilpassede listene som er opprettet på iPhonen din. Trykk på en liste for å se påminnelsene, og trykk på en påminnelse for å merke den som fullført.

Du kan legge til nye påminnelser raskt og enkelt med Siri på Apple Watch eller ved å trykke på Legg til påminnelse eller Ny påminnelse i appen. Påminnelser du oppretter på Apple Watch, er tilgjengelige på iPhonen din og andre enheter som er logget på samme Apple-ID.


Publiseringsdato: