Bruk Påminnelser på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Påminnelser-appen på iOS 13 eller nyere og iPadOS kan du opprette påminnelser med underoppgaver og vedlegg, og du kan stille inn varsler basert på tid og sted.


Før du begynner

 • Konfigurer iCloud til å synkronisere påminnelsene dine på alle enhetene dine. Åpne Innstillinger-appen, trykk på [navnet ditt] > iCloud og slå på Påminnelser. I Påminnelser-appen ser du alle påminnelsene dine på alle Apple-enhetene dine som er logget på med samme Apple-ID.
 • Finn ut mer om oppgradering av iCloud-påminnelsene etter oppgradering til iOS 13 eller nyere og iPadOS.

Opprett en påminnelse

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Trykk på + Ny påminnelse og skriv inn påminnelsen din.
  En iPhone som viser skjermbildet Ny påminnelse, der du kan legge til en tittel, notater og andre detaljer for å opprette en påminnelse.

Du kan også legge til påminnelser for de viktigste gjøremålene dine fra Påminnelser-widgeten på Hjem-skjermen.

Angi en forfallsdato

Trykk på Dato og klokkeslett-knappen  for å angi en forfallsdato for påminnelsen. Du kan velge mellom I dag, I morgen og Denne helgen. Eventuelt kan du trykke på Dato og tid for å angi en dato og et klokkeslett.

Hvis du angir en forfallsdato for en påminnelse, men ikke angir et klokkeslett, vises varslingen kl. 09.00 som standard. Hvis du vil endre når heldagspåminnelser vises, åpner du Innstillinger-appen og trykker på Påminnelser. Trykk på klokkeslettet under Heldagspåminnelser og velg et annet klokkeslett.

Legg til et sted

Trykk på Sted-knappen  for å angi en varsling basert på posisjonen din. Velg et av de tilgjengelige alternativene, eller trykk på Tilpasset for å legge til ditt eget sted. Velg om du vil varsles når du ankommer eller forlater stedet, og angi omkretsen for varslingsområdet. 

Hvis du vil motta stedsbaserte påminnelser, må du sørge for at Stedstjenester er slått på. Åpne Innstillinger-appen, trykk på Personvern > Stedstjenester og slå på Stedstjenester.

Legg til etiketter

Trykk Påta-knappen  for å legge til en tagg. Med tagger kan du raskt og automatisk organisere påminnelser basert på nøkkelord. Finn ut mer om hvordan du bruker tagger til å organisere påminnelsene.

Flagg en påminnelse

Trykk Flagg-knappen  for å merke en påminnelse som ekstra viktig, og få den til å vises i smartlisten for Flagget smart list på hovedskjermen i Påminnelser-appen.

Legg til vedlegg

Trykk på Bilder-knappen  for å legge til et vedlegg i påminnelsen. Du kan ta et nytt bilde, velge et bilde fra bildebiblioteket ditt eller skanne et dokument.


Rediger en påminnelse

Trykk på Rediger detaljer-knappen  for å legge til mer informasjon og tilpasse påminnelsen din. Du kan f.eks. legge til notater eller en nettadresse og angi en prioritet. Du kan også endre varslingsinnstillingene for påminnelsen og endre listen den tilhører.


Få påminnelser når du sender meldinger

 1. Trykk på en påminnelse og deretter på Rediger detaljer-knappen .
 2. Slå på Når jeg skriver melding.
 3. Trykk på Velg person, og trykk deretter på et navn i kontaktene dine.

En iPhone som viser en påminnelsesliste for hagearbeid. Under en påminnelse om å «Be Jackelyn om å låne bilen hennes», viser den bildet av Jackelyn og «Meldinger: Jackelyn Perra.»

Neste gang du chatter med vedkommende i Meldinger, vises en påminnelsesvarsling.


Opprett deloppgaver

Du kan legge til deloppgaver for hvilken som helst påminnelse. For eksempel kan en påminnelse om å pakke til en reise inkludere en liste med ting du ikke vil glemme. 

Du kan opprette deloppgaver på flere måter:

 • Trykk og hold inne på en påminnelse. Deretter drar du den til en annen påminnelse. Påminnelsen du drar over, legges til som en deloppgave for den andre påminnelsen.
 • Sveip til høyre på en påminnelse, og trykk på Innrykk. Påminnelsen legges til som en deloppgave for påminnelsen ovenfor. Hvis du vil angre dette, sveiper du til høyre på deloppgaven og trykker på Utrykk.
 • Trykk på en påminnelse og deretter på Rediger detaljer-knappen . Trykk på Deloppgaver > Legg til påminnelse og skriv inn deloppgaven din. Gjenta trinnet for antallet deloppgaver du vil opprette.

Fullfør en påminnelse

Trykk på den tomme sirkelen ved siden av en påminnelse for å merke den som fullført. Hvis du vil se de fullførte påminnelsene dine, trykker du på Mer-knappen  og deretter på Vis fullførte.

En iPhone som viser en påminnelsesliste med menyen åpen etter at du har valgt Mer-knappen. Vis fullført er uthevet på menyen. 

Hvis du vil slette en påminnelse uten å merke den som fullført, sveiper du til venstre på den og trykker på Slett.

Hvis du ser en påminnelsesvarsling på låst skjerm, sveiper du til venstre på påminnelsen. Trykk på Vis og deretter på Merk som fullført.


Legg til påminnelser med Siri

Du kan be Siri om å legge til en påminnelse for deg på iOS-enheten din eller Apple Watch.* Her er noen eksempler:

 • «Minn meg på å mate hunden hver dag kl. 07.30.»
 • «Minn meg på å sjekke e-post når jeg kommer hjem.»
 • «Minn meg på å gå innom matbutikken når jeg drar herfra.»
 • «Minn meg på å ringe Tara i morgen klokken tre».

Legg til hjemme- og jobbadressen din i kortet ditt i Kontakter, slik at Siri kan hjelpe deg med å angi stedsbaserte påminnelser. Åpne Kontakter-appen og trykk på Mitt kort. Trykk på Rediger, legg til hjemme- eller jobbadressen din, og trykk på Ferdig.

* Siri bruker Stedstjenester når plasseringen din er nødvendig for påminnelsen. Tilgjengeligheten av Siri, funksjoner og kommandoer varierer etter språk, land og region. Finn ut hvilke Siri-funksjoner som støttes i hvilke land og regioner.


Legg til en påminnelse fra en annen app

Hvis du vil minne deg selv på å gå tilbake til en annen app, for eksempel for å gå tilbake til et nettsted eller en kartplassering, legger du til en kobling i påminnelsen der du slapp. Åpne appen du vil gå tilbake til, og se etter Del-knappen. Trykk deretter på Påminnelser-ikonet.


Finn ut mer

Publiseringsdato: