Om oppdatering 1.0 for USB-C-multiportadapter

Oppdatering 1.0 for USB-C-multiportadapter sørger for bedre kompatibilitet og pålitelighet for Apple USB-C digital AV-multiportadapter eller Apple USB-C VGA-multiportadapter. Denne oppdateringen anbefales for alle brukere.

Klargjør til oppdateringen

 1. Denne oppdateringen krever OS X El Capitan v10.11.4. Bruk Mac App Store eller Programvareoppdatering for å få nyeste versjon av OS X.
 2. Koble USB-C-multiportadapteren til USB-C-porten på Mac-maskinen. Påse at USB-C-ladekabelen er koblet til adapteren og koblet til en strømkilde ved hjelp av USB-C-strømadapteren. 
 3. Koble alle eksterne enheter (som skjermer, minnepinner og harddisker) og kablede nettverkstilkoblinger fra USB-C-multiportadapteren.

Installer oppdateringen

 1. Når du har koblet til adapteren, viser oppdatereren to alternativer via et varsel øverst til høyre på skjermen: Installer og Ikke nå. Klikk på Installer.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere oppdateringen.
 3. Når installeringen er fullført, klikker du på Omstart-knappen som vises.

MacBook starter på nytt og Apple-logoen og fremdriftslinjen vises. Mac-maskinen oppdaterer deretter USB-C-multiportadapteren. Det tar flere minutter før oppdateringen er fullført.

Når oppdateringen er fullført uten feil, starter Mac-maskinen med OS X.

Viktig: Ikke slå av datamaskinen eller koble fra adapteren under oppdateringen.

Kontroller oppdateringen

Etter omstarten av MacBook, kan du kontrollere at oppdateringen av USB-C-multiportadapteren var vellykket:

 1. Klikk på Apple-menyen og velg Om denne maskinen.
 2. Klikk på Systemrapport. Systeminformasjon-vinduet vises.
 3. Under Maskinvare til venstre i vinduet velger du USB.
 4. Under USB-enhetstreet klikker du på navnet på USB-C-multiportadapteren.
 5. Detaljer om adapteren vises i feltet nederst til høyre. Hvis nummeret ved siden av Versjon er 2.33, var oppdateringen vellykket.
Publiseringsdato: